Home

Dospívání prezentace

10 tipů, jak se vypořádat s akné!

DUMY.CZ Materiál Hygiena dívek v období dospívání

 1. Dospívání (puberta) u chlapců a dívek Dospívání je konec dětství. Dívkám a chlapcům se mění tělo i osobnost a začínají pohlavně dozrávat. Toto období neprožívá jen skoro dospělý, ale celá jeho rodina a blízké okolí. Dospívání začíná u dívek mezi 11. a 13. rokem a u chlapců mezi 13. a 15. rokem
 2. Období dospívání Mgr. Zdeňka Stašková Výuková elektronická prezentace slouží jako názorná podpůrná pomůcka výkladu učitele. Prezentace seznamuje žáky s tělesným a pohybovým vývojem, poznávacími procesy, zvláštnostmi chování a sociálním vývojem v období prepuberty a puberty. Prezentace
 3. Prezentace je určena dívkám 7. a 8.ročníku ZŠ praktické. Seznamuje dívky se základními hygienickými zásady v době dospívání důležité pro udržování čistoty a uchování zdraví. Prezentace se zabývá celkovou péči o tělo - pokožku, vlasy, nehty, zuby, osobní hygienu, intimní hygienu a oblečení
 4. . na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ
 5. Období pubescence (dospívání) začíná mezi 11. až 13. rokem a končí mezi 14. až 15 rokem života (délka období je velice individuální, stejně jako průběh a intenzita). Pubescent si vytváří svou identitu, pomalu přepisuje status dítě na status dospělý
 6. Úložiště digitálních učebních materiálů. Portál www.rvp.cz byl součástí projektu Metodika II. Tento projekt byl spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
 7. Puberta - dospívání 36 - 38 Láska 39 - 41 Odlišnosti v lásce, následky klopýtnutí v lásce 42 - 43 Těhotenství a rodičovství mladistvých 44 Antikoncepce 45 4. Zdravý zpsob života a péče o zdraví 46 - 65 Sexuálně přenosné infekce 46 Pohlavní nemoci 47 - 49 Média 50 Ochrana zdraví při různých činnostech 5

DUMY.CZ Materiál Starší školní věk - stáří (prezentace

Puberta (česky také dospívání) je období a proces tělesných změn, při kterých se tělo dítěte mění na tělo fyzicky dospělého člověka schopného se rozmnožovat.Puberta je inicializována hormonálními signály z mozku do pohlavních orgánů. V odpověď produkují pohlavní orgány různé hormony, které stimulují růst, funkci nebo proměny mozku, kostí, svalů kůže. Anotace - cílem prezentace je vysvětlit pojem hormon, stavbu a význam jednotlivých částí endokrinní soustavy Autor - Mgr. Radek Hnilica Jazyk - čeština Očekávaný výstup - zná pojem hormon, popíše stavbu a funkci jednotlivých žláz s vnitřní sekrecí, vyjmenuje důležité hormony a jejich vliv na funkci organism Prezentace z pednášky 1. a 2. v JS 2006 Alena Uhrová, Pavel Humpolíek Psychologický ústav FF MU. Doporuená literatura Pubescence, dospívání (11-15) Pubescence Adolescence (15-20) Adolescence (15-20)-ind.variabilita Mladá dosplost (20-30/32) Období mladé dosplosti (20-35 3 OBSAH Úvod 1. Sexuální výchova z pohledu etiky (Kubrichtová) 2. RVP ZV z pohledu sexuální výchovy (Kubrichtová) 3. Ochrana reprodukního zdraví mladistvých (Unzeitig) 4 Sexuální dospívání Reprodukční zdraví 8. ročník Author: JasLouie Last modified by Wingdings 2 Calibri Arial Black Papír 1_Papír 2_Papír 3_Papír RIZIKA PŘEDČASNÉHO POHLAVNÍHO ŽIVOTA Prezentace aplikace PowerPoint ODPOVĚZ NA OTÁZKY ANKETA Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace.

Psychický vývoj: období pubescence, adolescenc

 1. Materiál je určen pro žáky 8. ročníku, praktické školy, jako prezentace. Klíčová slova: dospívání, chlapci, děvčata: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce
 2. 6 - 11/12 let MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK do začátku dospívání. 11/12 - 15 let STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK neboli PUBESCENCE PREPUBERTA. PUBERTA 15 - 20/22 let ADOLESCENCE 20 - 30 let DOSPĚLOST Mladá. 30 - 45 let Střední. 45 - 60/65 let Pozdní. nad 60/65 let STÁŘÍ PRENATÁLNÍ OBDOBÍ. PSYCHICKÝ VÝVOJ JIŽ PROBÍH
 3. Fáze dospívání probíhá přibližně mezi 12.a 15. rokem života člověka (toto vymezení je pouze orientační; nástup a konec pubescence jsou velmi individuální). Je to doba celé řady dramatických změn, kladoucích značné nároky jak na pubescenta samotného, tak na jeho okolí
 4. projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce (1) samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a.
 5. Deprese v dospívání Přesto mají adolescenti podobné příznaky jako dospělí : nedokáží se radovat, mají nízké sebevědomí, trpí pocity viny, mají smutnou až zoufalou náladu (s myšlenkami na smrt), jsou podráždění, osamocení, sociálně izolovaní, někdy agresívní, neklidní až hyperaktivní, jindy unavení, tišší.
 6. Žáci v průběhu prezentace získají základní informace o rizikovém sexuálním chování. Autor. Mgr. Martina Jaborová. Jazyk. Český jazyk. Datum vytvoření . 28.7. 2011. Očekávaný výstup. Žáci se orientují v rizicích předčasného pohlavního života, sledování pornografie apod. Stupeň a typ vzděláván

• Prezentace slouží jako podpora k výuce učiva - k lepší komunikaci a pochopení Od hry k učení Puberta 2.zlom ve vývoji = dospívání - adolescence Od 11 let i dříve do 18 let i později Změny: psychické - rozumové, citové fyzické . tělesné Autorizace : Obr.1 vlastní Karolína Horníčková Obr.2 vlastní. Duševní hygiena neboli psychohygiena je nauka o tom, jak si chránit a upevňovat duševní zdraví a jak zvyšovat odolnost člověka vůči nejrůznějším škodlivým vlivům. Psychohygiena poskytuje návod, jak cílevědomě upravovat životní styl a životní podmínky tak, aby se nejen zabránilo nepříznivým vlivům, ale aby se co nejvíc uplatnily vlivy posilující naši. Otázky,na které se nejvíc ptáte: Kolik ti je ? 16 (6.7.2002) Na co natáčíš? na Canon EOS 700D + základní objektiv V čem stříháš? ve Final Cut Pro X Na čem st.. Dospívání, láska, sex - povídání o pubertě, prvních láskách a rizicích tohoto věku, bezpečný sex a nemoci přenosné pohlavní cestou. (Délka 90 min., pro 7., 8. a 9. roč., a střední školy - prezentace v PowerPointu

Procházet materiály » Digitální učební materiály RV

Etapy psychického vývoje: dospělost, stárnutí a stáří, smrt. Psychologická charakteristika těchto období, jejich význam pro další vývo Popisek netřeba. . První oficiální ambasador MyProtein v ČR https://www.myprotein.cz (sleva pod kódem MPGABKO) Atlet sponzorovaný firmou https://www.jidlojin.. Formou prezentace zpracovává téma osobní hygieny od jejích prvopočátků. S použitím názorných obrázků a popisků zdůrazňuje, jak v určitých věcech správně postupovat a na co nezapomenout. VY_32_INOVACE_VkZ.6.09-Osobní hygiena-prezentace. Historie DOSPÍVÁNÍ (PUBERTA) 8. ROČNÍK PUBERTA Puberta je fáze fyzického vývoje, jehož prvním a viditelným znakem je vývoj ochlupení (a prsou u dívek) a která končí úplným fyzickým a duševním vyspěním dítěte Prezentace je určena jako podpůrný materiál k výkladu učitele, lze použít i k opakování učiva. Cílem prezentace je studentům vštípit, co je ontogeneze a její důležitost při poznávání osobnosti. Plynulé pokračování puberty až do konečného procesu dospívání

V dospívání (pubertě) se z děvčat stávají ženy a z chlapců muži. U dívek toto období začíná mezi 11. - 15. rokem, u chlapců mezi 13. - 15. rokem věku. Mění se v dospělého člověka tělesně i duševně . Vzhled muže a ženy ovlivňují hormony . V pubertě dozrávají pohlavní orgány a začíná schopnost. dospívání!!! Závěr. Nejúčinnější je prevence , jejímž cílem je zabránit rozvinutí syndromu rizikového chování dospívajících , spočívá v pozitivním citovém, hodnotovém a sociálním Období dospívání je také spojeno se změnami životního stylu a velký důraz je kladen na vzhled. Obrovskou roli hraje strach z nadváhy a tloušťky. Reklama propaguje hubené modelky jako symbol krásy. Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by Druh učebního materiálu - prezentace Rudolf II. 1552-1612 Rudolfovo dětství a dospívání 1552-1571 Syn císaře Maxmiliána II. a Marie Španělské Na přání své matky vychováván od svých 12 let ve Španělsku, původně se měl stát španělským králem Nakonec na přání svého otce a českých stavů se vrátil zpět. Využití ICT technologií - smart tabule, PC programy, prezentace. Praktické poznávání přírody - besedy, exkurze, vycházky, laboratorní práce. 1.4 Mezipředmětové souvislosti Předmět Přírodopis navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která na elementární úrovni přibližuje poznávání žáků

6. - 9. ročník ZŠ Štěpánkovic

TÉMA: SEXUÁLNÍ DOSPÍVÁNÍ A REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ Sexuální dospívání u dívek- Michalcová Sexuální dospívání u chlapců- Dvořák Vymez věkové období, charakterizuj proměny a popiš Zpracuj na 2 A4, vypracuj prezentaci PPT na 3 slidy * * Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace. Základní vymezení období dospívání. Období dospívání je zatím nejdelší vývojová etapa, se kterou se v průběhu ontogeneze setkáváme. Vymezení tohoto období není zcela jednotné, různí autoři mají různé přístupy, každopádně ale chápou shodně pojetí dospívání jako mostu mezi dětstvím a dospělostí, a.

DOSPÍVÁNÍ Obecná charakteristika vývojových změn v dospívání Chybou je nejen množství podnětů, ale i nepřiměřený způsob prezentace (pasivní předvádění, neiniciování stimulace, nedostatečný respekt k vlastní aktivní manipulaci dítěte atp.).. Prezentace č. 1. Autor: PaedDr. Zdenka Lajdová Dospívání je doba, kdy se člověk diví, jak tak nemožní rodiče mohli mít tak skvělé děti. (Jan Werich, český herec, dramatik, prozaik) Mladá a střední dospělost. 20 - 40 (45) let. Pozdní dospělost Maco si v této ukázce získá publikum tím, že vtipně vypráví své zážitky z doby svého dospívání. Tím publikum pobaví a přesvědčí, že rozumí citům, starostem a myšlení mládeže. V zápětí vyzdvihuje svojí matku, která ho milovala a věřila v něho, i když byl darebák a bral drogy Zdravé stravování = dlouhodobý vklad pro zdraví, neboť stravovací návyky vytvořené v dětství a dospívání přetrvávají do dospělosti a patří mezi faktory vzniku hlavních chronických neinfekčních onemocnění. Prezentace aplikace PowerPoin Narodil se v Praze na Újezdě na Malé Straně. otec byl mlynářský pomocník, matka pocházela z muzikantské rodiny. Záhy po Hynkově narození se rodina, postižená finančním státním krachem v roce 1811, přestěhovala do chudinské čtvrti kolem kostela sv. Petra, kde Mácha prožil své dětství i dospívání

Prezentace aplikace PowerPoint Author: Filip Dvořák Last modified by: Filip Dvořák Created Date: 11/7/2010 12:42:45 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Company: HP Other title Prezentace: 10 způsobů, jak řešit příznaky menopauzy - Menopauza - 2020. Očekáváte, že budete mít akné v dospívání, ale ne ve vašich 50. letech. Překvapení: Je to také obvyklé v menopauze. Ujistěte se, že vaše hydratační krém, opalovací krém, čisticí prostředek a další výrobky na obličej jsou jemné.. Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice Tento výukový materiál je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiály Dětství, puberta, dospívání - tělesné, duševní a společenské změny 900150. Zadaným kritériím vyhledávání neodpovídají žádné produkty. 0. Skupiny materiálů a dat. Stříbrný vítr: má autobiografické prvky, o mládí a dospívání. Hl. hrdinou je student Jeník Ratkin, jenž se vzpírá tyranství svého otce stejně tak nerozumí světu dospělých ve měsě či svým profesorům na gymnáziu. Získává první milostné zkušenosti, zamiluje se do Aničky, ale byl zklamán

V tomto období dospívání, které je považováno za kritické, se formují hlavní rysy osobnosti. Vliv vrstevníků je velmi silný, vytváří se party. Vytrhnout mladého člověka z takové party je často velmi nesnadné až nemožné prezentace: Stažené 1 x: Velikost Dospívání můžeme charakterizovat jako období, které je ohraničeno na jedné straně prvními známkami pohlavního zrání a znatelnou akcelerací růstu, na druhé straně dovršením plné pohlavní zralosti a dokončením tělesného růstu Poruchy • Cranioschisis -neuzavření neuroporus anterior, nevytvoření kostí lebeční klenby, vede k anencefalii • Meningokéla / meningoencefalokéla -malé defekty lebky, výhřez obalů / mozku • Craniosynostosis -předčasný uzávěr švů -sutura sagittalis -scaphocephalia (loďkovitá lebka

Dospívání - WikiSkript

Dospívání : Rozmnožování : korýši, červi, od 5 cm piscifág, nad 25 cm dravec. samci 12-14 let, samice 16-22 let, W nad 20 kg. podzimní a jarní rasy, různá velikost ryb i trdliště. opakování výtěru po 3-5 letech. v řekách na jaře při teplotě vody 8-14 oC. Kaspické, Černé, Azovské a Egejské moře. max. TL = 2,2. Rozmnožovací soustava. U člověka rozlišujeme . 2 pohlaví: MUŽSKÉ a ŽENSKÉ. během . dospívání. se . děvčata. mění v . ženy. a . chlapci. v . muž Plná dostupnost: ANO YouTube, dítě, děti, postižení, handicap, chromozom, Downův syndrom, mongoloidní dítě, ZŠ, MŠ, základní škola, mateřská škola, Krnov, přednáška, prezentace K výročí 4.světového dne DS připravila Církevní ZŠ a MŠ Krnov přednášku pro veřejnost na které byla předvedena tato prezentace. hromadí v průběhu dětství a dospívání, potom už je jejich počet stabilní a záleží jen na nás, jak moc je naplníme. Pokud se tedy obezita podchytí již v dětském věku, snižuje se pravděpodobnost, že si ji jedinec přenese i do dospělosti

Puberta - Wikipedi

Puberta je hormonálně podmíněný proces, na jehož konci je dosaženo pohlavní zralosti a schopnosti reprodukce, tj. ovulace u dívek a spermatogeneze u chlapců. Podmínkou puberty je normální funkce reprodukční osy hypotalamus-hypofýza-gonády Prezentace z webináře věnovaného problematice sebepoškozování u dětí a dospívajících. ČERNÁ, Alena a SIRIUS. Sebepoškozování u dětí a dospívajících: [prezentace z webináře]. In: Nejčastější psychické problémy v dospívání Poskytujeme zázemí, podporu a odbornou pomoc dospívajícím v obtížné životní situaci z města Prostějov a okolí. Motivujeme a podporujeme děti a mládež k aktivnímu přístupu při řešení osobních situací zejména v období dospívání, poskytujeme sociální služby a širokou nabídku volnočasových aktivit Pohlavní styk (též milování, sexuální styk nebo obecně sex) je v užším smyslu označení pro penilně-vaginální styk (soulož čili koitus), tedy úkon vložení ztopořeného penisu muže do vaginy ženy.Do užšího významu se někdy počítá i penilně-anální styk.. Termíny pohlavní styk nebo soulož se pro koitus používají především v souvislosti. dospívání Dělení je podle světové zdravotnické organizace WHO; co o . DĚTSKÝ VĚK Prezentace aplikace PowerPoint Author: Krokodyl Created Date: 10/22/2013 10:24:45 AM.

Adolescence. Adolescence (z lat. adolescens, dospívající, mladý) je vývojové období mezi pubertou a ranou dospělostí, zpravidla od 15 do 20, případně 22 let věku. Adolescenci charakterizuje napětí mezi prakticky plnou fyzickou a sexuální dospělostí, kdežto sociálně-psychologicky se mladý člověk teprve hledá Nepochybně nejdůležitějším úkolem psychologie vždy bylo a bude vysvětlit, proč se lidé chovají tak, jak se chovají. Toto proč má však dva základní aspekty: jeden se vztahuje ke způsobu chování, tj. např. proč se někdo v určité situaci chová přátelsky a ohleduplně a jiný v podobné situaci zdrženlivě a lhostejně, druhý se vztahuje k otázce cíle tohoto. Začátek často v dospívání - 30% začíná pod 14 let Ataky imperativního spánku Stavy náhlé atonie svalové (kataplexie) při emočním podnětu Při probouzení a usínání živé snové stavy (hypnagogické halucinace), spánková obrna Nekvalitní noční spáne

Sexuální Výchov

Prezentace SÚKL o lécích. Nejdůležitější informace o lécích a dalších souvisejících oblastech formou krátkých prezentací. Dostupnost léků v ČR.pptx (630,59 KB) Informace o lécích a propagace léků.pptx (486,56 KB) Léky a jejich bezpečnost.pptx (499,87 KB Promítání KineDok - Vlak dospívání Ne 24.2.2019, 19:00. Příběh se odehrává na Dětské železnici vybudované v roce 1948 maďarskou komunistickou vládou. Šedesát let staré vlaky převážejí stovky tisíc cestujících ročně a jsou obsluhovány pěti sty dospívajícími dětmi Najít vhodný dárek není vždy úplně jednoduché. Nedařilo se to ani Jiřímu Kuldovi a Petru Vyskočilovi, kteří tento problém vyřešili jednou provždy založením platformy, kde podle zadaných kritérií najdete ten nejvhodnější dárek ze široké nabídky pouze lokálních českých, moravských a slezských výrobců. Začínali jsme naskladněním několika fiktivních. Kalendář akcí - Město Orlová - oficiální prezentace. Příběh o dospívání a konfrontaci s autoritou, příběh o hudbě, o svobodě, o dětských snech, o fantazii, příběh o životě lidí v tehdejší době, o síle a slabosti charakteru, o lásce a žárlivosti

Streetwork Chrudim | Chrudimské noviny

DUMY.CZ Materiál Dospívání (puberta

Byl jednou jeden život - Hormony - YouTub

 1. Období dospívání
 2. 12. Přírodopi
 3. Základní vymezení období dospívání
 4. Vývojová psychologie - Masaryk Universit

Má takto vypadat vaše prezentace? - DiamDavi

 1. Prezentace: 10 způsobů, jak řešit příznaky menopauzy
 2. Dětství, puberta, dospívání - tělesné, duševní a
 3. Buřiči: referá
 4. Kriminalita, delikvence, vandalismus :: Ostrov radost
 5. Specifické poruchy učení v dospělosti / Prezentace
 6. Downův syndrom - prezentace - Šance Děte
 7. Přednášky pro školy - Výživové poradenství Prostějov
PPT - VY_32_INOVACE_17_09 Základní vzdělávání – Člověk aUzly a pomeranče – program a vstupenky online | CentrumKalendář akcí - Město Orlová - oficiální prezentaceČas proměn a Na startu mužnosti – Základní škola, PříbramBílý tesák ~ Divadlo Drak Theatre HŠtěkající farář a Kačer na perníkuPPT - Anotace PowerPoint Presentation - ID:5566891
 • Luxace prstu.
 • Valosimport.
 • Grapefruitová šťáva.
 • Vodní želva uvb.
 • Washington dc wikipedia.
 • Tužka koh i noor.
 • Gekon chorvatsko.
 • Tužka koh i noor.
 • Bolest v podbrisku a paleni pochvy.
 • Minecraft 1 13 2 crafting.
 • Anglický crested.
 • Honda valkyrie obsah.
 • San juan de los reyes veracruz.
 • Interiérová dlažba hornbach.
 • Reka yukon.
 • Ministerstvo dopravy dovoz vozidel.
 • Alergická rinitida.
 • Umělé oplodnění ženy bez partnera.
 • Italie dovolena.
 • Paříž prezentace.
 • Snupek.
 • Moon nuova city 2018 test.
 • Jordan 11 gold.
 • Právnická fakulta uk otevírací doba.
 • Kožená ucha polotovary.
 • Hotel blue lagoon reykjavik.
 • Jrc zličín.
 • Euronics teplice.
 • Kachna na medu a víně.
 • Tesco textil.
 • Lemniskální systém.
 • Kooperativní učení definice.
 • Tinnitus meditace.
 • Magnesium ucinky.
 • Bělící krém na pihy recenze.
 • Dřevěná podlaha do koupelny.
 • Betadine roztok dr max.
 • Kaufland drogerie.
 • Arrow tattoo design.
 • Operativní leasing.
 • Viva jump nabor.