Home

Kapradiny zástupci

zástupci; recentní pouze 1 rod > přeslička (Equisetum) - 30 druh KAPRADINY = Polypodiophyta. megafylní větev (velké dělené listy) Životní cyklus kapradin. nečlánkované stonky, často ve formě oddenku; listy zpeřené, v mládí spirálovitě stočené. Kapradiny se rozmnožují hlavně dělením oddenků matečních rostlin a adventními pupeny, listovými řízky, zřídka též výsevem spor. Pro výběr vhodných druhů kapradin v ČR může posloužit následující přehled: ADIANTUM pedatum (netík nohatý), vysoký 40-60 cm, pro humózní slabě kyselou půdu a stín Kapradiny ( Polypodiophyta) patří do oddělení výtrusných cévnatých rostlin čili kapraďorostů ( Pteridophyta ). S jejich zástupci se setkáme po celém světě, nejčastěji ve formě bylin, výjimkou ale nejsou ani stromové formy. Kapradiny jsou vývojově velmi staré a jejich podobnost s mnoha zástupci pravěké flory je velká Kapradiny dostaly geny od parazitů. Mírné kapradiny jsou bylinné rostliny s víceletými podzemními oddenky, . V historii květu kapradiny se často nalézá jako mýtická rostlina, která dává mnoho. I - zygopteridni kapradiny - s druhy Corynepteris. Typickými zástupci této skupinyjsou kapradiny zástupci: kapraď samec. osladič obecný. Naspodu listu jsou umístěny drobé výtrusnice, které obsahují výtrusy. Po dozrání výtrusů výtrusnice zhnědnou, prasknou a vypadnou výtrusy. Výtrus zapadne do vlhka ve stínu. Na jaře jsou spirálovitě zatočené (do kornoutu), aby lépe zachytávali vodu. Postupně se rozvinou a tmavnou

Kapraďorosty - Biomach, výpisky z biologi

 1. Seznam taxonů kapradin České republiky. Kapradiny v České republice náleží do 17 čeledí, roste zde 57 druhů a X kříženců ve 24 rodech. Posloupnost čeledí a dělení v jejich rámci nebere ohled na systematiku, je pouze abecední
 2. Život kapradiny Život kapradiny Některé kapradiny se rozmnožují vegetativně (pomocí oddenku). Zástupci kapradin v naší přírodě Hasivka orličí - naše největší kapradina - roste na písčitých půdách v borových lesích Kapraď samec Roste ve vlhkých stinných lesích Papratka samičí Má ráda vlhké stinné lesy
 3. zástupci: přeslička rolní; přeslička lesní - po oplození dojde k odpadnutí výtrusnicových klasů a zazelenání lodyhy . třída Kapradiny. megafylní vývojová větev se zpeřenými listy, které nejsou funkčně rozlišeny (trofosporofyly), v mládí spirálovitě stočen

Druhy kapradin v ČR Fotogalerie Blog vše o zahrad

☘️ Kapradiny - 54 rostlin. Pečlivě balíme a garantujeme OK doručení či výměnu. Skvělé ceny již od 79 Kč, rychlé doručení kurýrem nebo 1000+ odběrných míst Kapraďorosty (Pteridophyta) je souhrnné označení pro několik podtříd (dříve považovaných za oddělení) suchozemských výtrusných cévnatých rostlin, jejichž tělo je rozdělené na pravé orgány (kořen, stonek, list).Mají také pravé cévní svazky. Rozmnožování se děje především pomocí výtrusů (spor), životní cyklus je rodozměna

Kapradiny (Polypodiophyta) jsou velmi specifické rostliny s nesmírně zajímavým způsobem rozmnožování. Patří k výtrusným cévnatým rostlinám, čili kapraďorostům (Pteridophyta), a s jejich zástupci se setkáme po celém světě, nejčastěji pak ve formě bylin, ale výjimkou nejsou ani stromové formy Zástupci: • plavuň vidlačka KAPRADINY (POLYPODIOPHYTA) - dnes byliny, v tropech i stromy - listy zpeřené, v mládí spirálně svinuté (ochrana dělivých pletiv) - stonky plné, nečlánkovaná, často jen ve formě oddenků. Domácí výuka přírodopisu pro 7. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice. Autor: Mgr. P. Curko Kapradiny. Zahradu Vám zdobí nádherně kvetoucí květiny a hledáte ještě rostlinu, která sice nekvete, ale je velmi dekorativní? Pak zavítejte do naší nabídek kapradin. Mají velmi dekorativní listy a oslní Vás svojí výjimečností a krásou. Jsou ideální do míst, kam nemůže být umístěná jiná trvalka, např. do. Známí zástupci ohrožených druhů u nás. 22. 7. 2012. Bledule letní (Leucojum aestivum) je druh jednoděložné rostliny z čeledi amarylkovité (Amarillidaceae). (Polystichum lonchitis) patří mezi kapradiny z čeledi kapraďovité (Dryopteridaceae).

Kapraďorosty: Kapradiny :: Zeměpis a přírodopis pro ZŠ

3. KAPRADINY Materiál slouží pouze k výukovým potřebám školy Text psaný kurzívou jenom přečíst, obrázky není potřeba tisknout-jsou vývojově nejdokonalejší výtrusné rostliny - v prvohorách vzniklo z kapradin, přesliček a plavuňů černé uhl Kapradiny patří mezi vyšší rostliny, tedy mechorosty, kapraďorosty a semenné rostliny. I když všechny tyto skupiny mají své odlišnosti v rozmnožování, mají v základu stejný životní cykus. Onocleaceae a Osmundaceae, nebo někteří zástupci čeledi Polypodiaceae (např. podčeleď Grammitidae, nebo Marginariopsis. Kapradiny (Polypodiophyta) jsou oddělení výtrusných cévnatých rostlin, čili kapraďorostů (Pteridophyta), jehož zástupci jsou hojně rozšířeni po celé Zemi. 251 vztahy Kapradiny (Polypodiophyta) jsou oddělení výtrusných cévnatých rostlin, čili kapraďorostů (Pteridophyta), jehož zástupci jsou hojně rozšířeny po celé Zemi. Současné druhy jsou z velké většiny byliny , ale v některých tropických oblastech rostou i stromovité druhy Řád: Osladičotvaré - izosporické kapradiny rostoucí ve vodě i na souši. Mohou mít charakter lián nebo epifytů. Obvykle mají zkrácený stonek a bohatě zpeřené listy typu trofosporofylů - stopkaté výtrusnice jsou většinou na spodní straně listu, jsou kryté blankou - ostěrou. Zástupci řádu Osladičotvarýc

Pěstování kapradin: nejkrásnější druhy pro zahradu

Kapradiny jsou stálicemi mezi pokojovými rostlinami, ale dříve byly častějšími zástupci rostlinné říše v našich domovech. Před desítkami let pomalu v žádné domácnosti nesměla chybět chlouba mezi pěstovanými rostlinami, kterou je velice dekorativní a až mohutného vzrůstu kapradina parožnatka prokly (gametofyty) kapradin mají typický srd čitý tvar zástupci: kapraďsamec (Dryopteris filix-mas) - naše nejhojn ější kapradina osladičobecný (Polypodium vulgare) - hojn ě roste na skalách sleziník (Asplenium) - roste na starých zdech a v puklinách skal osladi č sleziník červen

Kapradiny •Oddenek -podzemní stonek -uložen v zemi vodorovně, z něj vychází svisle kořeny •Listy v trsech -postupně se roztáčejí •Na spodní straně listů -výtrusnice (uvnitř výtrusy -rozmnožování) Stočený mladý list kapradiny Výtrusy na spodní straně list Rozšíření: První zástupci kapraďovitých výtrusných rostlin se objevili na Zemi ve středním devonu, vrcholu svého rozvoje tyto rostliny dosáhly v karbonu až permu (zhruba před 245 až 345 miliony lety). Vyskytují se až do současnosti. Kromě pravých kapradin se v prvohorách vyskytovaly i semenné kapradiny - Lyginodendrophyta (Pteridospermophyta), tedy lyginodendrovité. Kapradiny Botanika vypracovala: Mgr. Monika Štrejbarová Kapradiny vyvinuta vodivá pletiva podzemní stonek - oddenek kořeny - upevňují, přijímají vodu, živiny spirálovitě stočené mladé listy na spodní straně listu výtrusnice obrázky: Klipart PowerPoint 2007 Výtrusnice kapradin na spodní straně listu výtrusnice výtrusnice sdruženy do kupek, chráněny ostěrou po. 2. p řesli čky - zástupce přesli čka rolní přesli čka rolní přesli čka rolní na ja ře (hn ědá) v lét ě (zelená) výtrusný kla Mezi dnes žijící, leč vývojově nejstarší kapradiny patří zástupci čeledí Matoniaceae (která je dnes považována za nejstarší, a tedy i nejprimitivnější kapradiny) a Dipteridaceae, přežívající v nepříliš rozsáhlých oblastech Indomalajsie

Přesličky, plavuně a kapradiny, jež se dokázaly udržet až do dnešních dnů: jsou tedy na zemi dobrých čtyři sta milionů let. Některé druhy se vyskytují v tropech australských, asijských, amerických nebo afrických, jiné se nacházejí v tropech celého světa Zástupci: Angiopteris evecta; Marattia; Danaea; Polypodiidae . Podtřída Polypodiidae čili leptosporangiátní kapradiny mají megafyly, střední válec typu diktyostélé (jednotlivé cévní svazky xylému jsou obtočeny floémem). Postrádají druhotné tloustnutí zÁstupci kapradin. Úvod. plavunĚ, pŘesliČky a kapradiny jsou vÝtrusnÉ rostliny s pravÝm vodivÝm pletivem. majÍ podobnÝ ŽivotnÍ cyklus: - rostlina vÝtrus (ve vlhku vyklÍČÍ).

Okrasné keře : Kapradiny zástupci

Kapradiny patří mezi pokojové rostliny nekvetoucí, okrasné listem. To jim však neubírá na atraktivnosti. Právě naopak - tvoří velice rozmanitou skupinu, jejíž menší zástupci jsou velice vhodní jako doplněk. Třída Kapradiny: převážně jako byliny, v tropech stromovite druhy,zástupci s megafili, stonek ve formě oddenků, na listech vyrůstají výtrusnicové kupky kryté ostěnou,kolem výtrusnic jsou ztloustlé buňky-tvoří prstenec ten umožňuje otvírání sporangií, kapraď samec, papratka samičí, žebrovice plastnatá, bukovinec. Zástupci jsou plavuň vidlačka a plavuň pučivá Plavuně, přesličky a kapradiny prvohory Mají vodivé pletivo a rozmnožují se výtrusy 4. Jaké lodyhy má přeslička rolní a jaký mají význam? 5. Popiš lodyhu přesliček. Jarní - rozmnožování, letní -fotosyntéz

kapradiny. nahosemenné rostliny - jinany, jehličnany . krytosemenné rostliny - jednoděložné, dvouděložné. nejstarší rostliny jsou vodní řasy (3,5mld let) pletiva - soubory buněk určité funkce, určité specializac. a) pletivo vodivé - rozvádí vodu a minerální látky z kořene do list Stromovitá kapradina: Stromovité kapradiny jsou živé zkameněliny - přežívají z období karbonu (mladší prvohory), kdy se spolu se stromovitými zástupci plavuní a přesliček (které jsou však dnes již výhradně byliny) podílely na vzniku černého uhlí

Zástupci: na zemi: kapra ď samec; papratka sami čí; hasivka orli čí skály, stromy: sleziník; osladi č Význam : - v prvohorách výskyt v bažinách > vym řely > zuhelnat ěly => => vznik černého uhlí Kapra ď samec papratka sami čí hasivka orli č kapradiny jsou převážně její recentní zástupci mají nesporně primitivní fylogenetické znaky - chybí však starší fosilní nálezy (nejstarší pocházejí ze svrchní křídy) výskyt je obvykle terestrický někdy též epifytní povahy Ophioglossum pendulum Život kapradiny výtrusnice prokel samičí pohlavní orgán výtrusy samčí pohlavní orgán oplození Život kapradiny Některé kapradiny se rozmnožují vegetativně (pomocí oddenku) - to znamená, že se odkopne část kořene. oddenek Zástupci kapradin v naší přírodě Hasivka orličí - naše největší kapradina - roste. Kapradiny •v zemi mají oddenek •listy uspořádány do tzv. nálevky •mladé listy spirálovitěstočené •na spodní straně listů jsou kupky výtrusnic kryté ostěrou. Výtrusnice s výtrusy. Zástupci kapradin: •kapraď same

Kapraďorosty: Kapradiny :: Zeměpis a přírodopis pro Z

zástupci rašeliník: dva typy buněk - hyalocyty (drží vodu) + chlorocyty (fotosyntéza); chybí rhizoidy (postupné odumírání > vznik rašeliny) a střední žebro zkrutek vláhojevný: štěty reagují na vlhk třída: Kapradiny( polypodiopsida) rozšířené po celé Zemi, přes 10 000 druhů, dnešní zástupci jsou převážně byliny, v tropických oblastech i stromovité druhy; megafylní vývojová větev kapraďorost Kapradiny jsou opravdu jedním z nejvícetajemní představitelé rostlinného světa. Týkají zajímavé příběhy a legendy. V tomto článku budeme brát v úvahu vývojový cyklus kapradiny, schéma životního cyklu a vlastnosti těchto rostlin. Charakteristické znaky oddělení. Zástupci kapradin jsou zastoupenidvě formy života

VY_32_INOVACE_Př-b 6

Seznam kapradin Č

Kapradiny - vlhkomilné a stínobytné rostliny→výskyt v lesích Zástupci: •Kapraď samec- v půdě stonek přeměněný na oddenek, z něho vyrůstají kořeny a listy, na spodní straně listů kupky výtrusnic Zástupci kapradin v naší přírodě Kapraď samec •Roste ve vlhkých stinných lesích. Stromové kapradiny •V dnešní době výskyt v tropických lesích, např. Austrálie, Nový Zéland, Indonésie, Filipíny atd Kapradiny (kapradě, kapradí, Filices), řád tajnosnubných cevnatých ze třídy kapradinovitých (Filicineae), rozdílný od příbuzného řádu Marattiaceí listy bezpalistými, v pupenu hlemýžďovitě ku předu svinutými, sporangiemi jednopouzdrými, vyvinujícími se z jediné buňky pokožkové, tenkostěnnými, skoro vždy kroužkem (annulus) opatřenými, pukajícími napříč. zástupci: přeslička rolní (Equisetum arvense) přeslička bahenní (Equisetum palustre) přeslička lesní (Equisetum sylvaticum) Oddělení: Kapradiny (Polypodiophyta) cévnaté výtrusné rostliny; listy v mládí spirálovitě (circinátně) stočené; listy: k asimilaci; nesou výtrusy; výtrusnice kryté ostěrou, vytvářejí.

Kapradiny - Rv

Pokojové rostliny jsou zajímavé svým tvarem a zbarvením. Tvoří součást interiérů, které dekoruje, čistí vzduch a tlumí hluk Rostliny - zástupci - systém zkrutek vláhojevný plavuně plavuň vidlačka přesličky přeslička rolní přeslička lesní kapradiny kapraď samec papratka samičí hasivka orličí osladič obecný sleziník žebrovice různolistá Semenné rostliny Nahosemenné rostliny jinany jinan dvoulaločný (ginkgo biloba) jehličnany smrk.

Kapradiny Charakteristika: vývojově nejdokonalejší výtrusné rostliny; tělo rozlišeno na kořen, oddenek a listy; listy nálevkovitě uspořádané- spirálovitě stočené ostěra - blána, která chrání výtrusnice. Zástupci: kapraď samec Z kapradin jsou hojní zástupci čeledí Matoniaceae a Dipteridaceae, dnes přežívají na malém území v indomalajské oblasti. V juře nastupují v masivní míře zástupci nahosemenných rostlin - cykasů, jurská květena byla poměrně jednotvárná. Dále byly hojně rozšířeny jinany (Ginkgo sp.). Ve svrchní křídě nastává z. Trebuchet MS Arial Wingdings 2 Wingdings Calibri Bohatý 1_Bohatý 2_Bohatý 3_Bohatý 4_Bohatý KAPRADINY Charakteristika Stavba rostlin Kupky výtrusnic Životní cyklus Snímek 6 Význam kapradin Výskyt kapradin Zástupci Snímek 10 Snímek 11 Snímek 12 Snímek 13 Snímek 1

- pozemní kapradiny s plazivým oddenkem, bohatě zpeřené listy - coenosory - srostlé shluky výtrusnic - hlavně v tropech. Zástupci: Pteris cretica (křídelnice krétská. Nephrolepis . 2. čeleď: Hypolepidaceae (hasivkovité) Zástupci: Pteridium aquilinum (hasivka orličí) 3. čeleď: Adiantaceae (netíkovité) - malé, trop. Na květy kapradin bychom čekali marně. Jde totiž o rostliny výtrusné, tedy nekvetoucí. Nerozmnožují se semeny, nýbrž téměř mikroskopickými výtrusy. Přesto, že je to prastará skupina rostlin, některé druhy nacházejí uplatnění i v moderních bytových interiérech, a to především díky svěží, dekorativní zeleni listů Kapradiny, přesličky a plavuně mají vytvořeny kořeny, stonky a listy. Obr.5 Obr.6 Obr.7 V těle mají svazky cévní. V pokožce listů mají průduchy. Rozmnožují se výtrusy. KAPRADINY vytvářejí porosty na stinných a vlhkých místech v lesích. Kapraď samec listy - Vytrvalá bylina

Kapraďorosty - Biomach, výpisky z biologie

Zástupci mechorostů Kapradiny. Listy - často 2 až 3krát zpeřené, v mládí spirálně svinuté. Oddenek s adventivními kořeny. Výtrusnicové kupky na rubu či okraji listů, někdy kryté blanitou ostěrou. Za zralosti praská prstenec výtrusnice, dojde k vymrštění výtrusů. Stromovité kapradiny v tropech Kapradiny (Polypodiophyta) Na rubu listu kapradiny jsou kupky výtrusnic překryté blankou = ostěrou Výtrusnice obsahující výtrusy. Nejznámější zástupci Sleziník červený - drobná kapradina rostoucí na kamenitých podkladech. Sleziník routička - je asi 10 cm velký, roste ve spárách vápencovýc - další zástupci: osladič obecný, papratka samičí, hasivka orličí (největší), netík - obrázek životní cyklus kapradiny uč. str. 20 Nakresli si do sešitu obrázek stavby kapradiny. vysypání výtrusú prokel oplození dospívání rozmnožováni kapradin spirálovitë stoëený list výtrusné kupky na spodní stranë listu. zástupci zde; kapradinovité mají dvakrát až třikrát zpeřené megafyly, které nejsou funkčně rozlišeny (tj trofosporofylní, na spodní straně zeleného listu jsou výtrusnice) mladé listy jsou spirálně svinuty (ochrana dělivých pletiv

Kapradiny. obývali Zemi již před 350 mil. lety. dosahovali velikosti stromů. Stavba těla: Kořeny. oddenek = krátký poléhavý stonek. list - na spodní straně tmavé kupky = výtrusnice s výtrus Monocotyledonatae jsou jednoděložné rostliny, jde převážně o vytrvalé byliny, jejichž stonky netloustnou. Většina jednoděložných rostlin je zelená, ale naleznou se i odlišní zástupci. Typickým znakem jednoděložných rostlin je pouze jedna děloha, což se objevil Kapradiny prezentace. Stín kapradiny je sugestivní a opojná balada s kriminalistickou zápletkou. Dva venkovští chalpci zabijí hajného, nepříjemného svědka jejich pytlačení. Zločin, způsobený nešťastnou náhodou, spustí.. vinný, zlatý, zelená zástupci: přeslička rolní. jarní lodyha - nezelná, rozmnožování (na konci klas s výtrusy) letní lodyha - zelená, fotosyntéza. přeslička lesní - nezelená lodyha, po dozrání výtrusů zezelená. Kapradiny: nejdokonalejší výtrusné rostliny. na celé Zemi, kromě polopouští a pouští, v topech - i dnes stromovitý.

Kapradiny zástupci Family Tree Beer Club. Jan 24: Ruse Pre-Purchase, bottles allotment. Jan 31: Box Contents: German Chocolate Coffee Cake Foolery, 13. The WorldConnect Project allows . Find out more about the ancestry of the Warriors Cats. TAKE THE QUIZ TO FIND OUT. Also called genealogical tree Kapradiny. Lepší přizpůsobení souši. Dokonalejší vodivá pletiva. Stonek je přeměněn v oddenek. Vějířovité listy. Na rubu listů jsou kupky výtrusnic. Vodivá pletiva - dřevní (z kořenu) + lýková (do kořenu) Výtrusy klíčí v prokel . Někdy různolistost - 2 druhy listů. Zástupci: Kapraď samec. Papratka samičí.

Metaxya – WikipedieMagisterské SZZ : Katedra biologieVratička – WikipedieKostarika, Monteverde – království epifytů v mlžném lese

Kapradiny (lat. Filicopsida nebo Polypodiophyta) jsou oddělení výtrusných cévnatých rostlin, čili kapraďorostů (Pteridophyta), jehož zástupci jsou hojně rozšířeny po celé Zemi. Současné druhy jsou z velké většiny byliny, ale v některých tropických oblastech rostou i stromovité druhy Kategorie: Biologie Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Maturitní otázka zpracovává téma plavuně, přesličky, kapradiny a nahosemenné rostliny.Rozebírá jednotlivá tato oddělení, kde se zaměřuje nejen na jejich charakteristiku, ale uvádí také jejich nejvýznamnější zástupce Plavuně, přesličky, kapradiny 1. Plavuně Uč. str. 64 - zástupce: Plavuň vidlačka - výskyt: ve světlých jehličnatých lesích - Kdy dosahovaly stromovitého vzrůstu? V prvohorách. 2. Přesličky Uč. str. 65 - zástupce(2): Přeslička rolní, a lesní - Jak se liší jarní a letní lodyha?Jarní nemá chlorofyl. Která část se sbírá z přesličky rolní jako léčivá bylina Plavuně, přesličky Botanika vypracovala: Mgr. Monika Štrejbarová Kapradiny, plavuně, přesličky vývojově dokonalejší než mechorosty vývoj v prvohorách kořen, stonek, list cévní svazky, průduchy výtrusy Obr. 1: Prvohorní rostliny Plavuně a přesličky výtrusné rostliny již řazeny k cévnatým rostlinám jednoduchá vodivá pletiva Obr. 2: Plavuň Plavuně rozvoj v. Zde na vás budou čekat zástupci subtropických kapradin a kapradin mírného pásma. Uvidíte vodní kapradiny - marsilky (Marsilea), míčovku (Pilularia), nepukalky (Salvinia) a azolky (Azolla). Skalní kapradiny budou zastoupeny sleziníky (Asplenium), kyvorem (Ceterach) a zajímavými zástupci podmrvek (Notholaena, Pellaea a Cheilanthes) 5. MAT. OTÁZKA Vyšší rostliny (Cormobionta) mechorosty, plavuně, přesličky, kapradiny eukaryotní, mnohobuněčné organismy tělo (cormus) zpravidla rozlišeno na kořen, stonek a listy, pouze u primárních mechorostů zachována stélka autotrofní (vzácně též heterotrofní), obvykle dobře přizpůsobené životu na souši (některé žijí druhotně ve vodním prostředí.

 • Molice převislá.
 • Cvt převodovka toyota.
 • Giardia zoonoza.
 • Aplikace strava česky.
 • Akon dangerous.
 • Fototiskárna epson.
 • Významné události 20. století v čr.
 • Mazda 3 sedan.
 • Dýchavičnost.
 • Formulář e106 v češtině.
 • Jak rozdělit malý byt.
 • Bandzone zkušebny.
 • Dress design program.
 • Koupaliště.
 • Snizene monocyty.
 • Quinckeho angioneurotický edém.
 • Cyklostezky moravskoslezský kraj.
 • Periodičnost komet.
 • Vw golf 4 nahradni dily bazar.
 • Předčasné splacení hypotéky.
 • Royal enfield bullet 350 cena.
 • Audi q7 3.0 tdi spotřeba.
 • Ruční kování pdf.
 • Koenigsegg bazar.
 • Lg combo vhs dvd.
 • Yersinia igg pozitivní.
 • Ručně malované misky.
 • Písemná dohoda o péči o dítě.
 • Prodej okrasného kameniva.
 • Xbox 360 support.
 • Boiga dendrophila.
 • Tiskací písmo.
 • Pupínky na žaludu.
 • Videopad video editor full version free.
 • Úřad práce mladá boleslav rekvalifikace.
 • Newton dictate professional cena.
 • Manacor trhy.
 • Školní asistent v mš plat.
 • Reindustrializace.
 • Počasí brašov.
 • Lego friends livi šatna.