Home

Diplomovaná všeobecná sestra dálkové studium

Diplomovaná všeobecná sestra - studium (VOŠZ a SZŠ

 1. Diplomovaná všeobecná sestra. Forma studia: kombinovaná forma Kód oboru: 53-41-N/11. Informace o studiu. Vzdělávání je organizováno jako kombinované, v době trvání tři a půl roku. Kombinovanou formou vzdělávání se dle zákona č. 561/2004 Sb. § 25 rozumí střídání denní a dálkové formy vzdělávání
 2. Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1 - Diplomovaná všeobecná sestra (denní, kombinovaná) Požadavky a podmínky pro přijetí do zkrácené formy vzdělávání. Charakteristika oboru. Studium je určeno absolventům jakékoliv střední školy, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku
 3. Studijní program: Diplomovaná všeobecná sestra (5341N) Forma studia: Denní, Kombinované Délka studia: 3, 3,5 Zaměření: Zdravotnické Náplň programu/oboru: Cílem vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra je připravit studenty k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
 4. Absolventi oboru diplomovaná všeobecná sestra se uplatní v oblastech ochrany, udržování, navracení a podpory zdraví osob a skupin, při podpoře autonomie a soběstačnosti jejich tělesných, psychických a sociálních životních funkcí s přihlédnutím k psychologické, sociální, ekonomické a kulturní odlišnosti způsobu.
 5. Uchazeči / Praktická sestra/Zdravotnický asistent (dálkové studium zkrácené) 53-41-M/03 PRAKTICKÁ SESTRA - délka studia 3 roky Tento typ studia je určen pro žáky, kteří již mají maturitní zkoušku a potřebují jen získat kvalifikaci v oboru Praktická sestra
 6. Studium probíhá v kombinované i prezenční formě. Studenti, kteří budou přijati do oboru všeobecná sestra v kombinované formě studia a nebudou mít předchozí zdravotnické vzdělání, absolvují v průběhu studia 2300 hodin odborné ošetřovatelské praxe ve FN Brno. Přijímací řízen

Aktuální nabídka vysokých škol z kategorie ošetřovatelství. Výběr podle lokality, typu a formy studia vám umožní rychle najít tu správnou státní nebo soukromou vysokou školu To znamená, že sestra, která maturovala na střední zdrávce jako všeobecná nebo zdravotní či dětská sestra, pracuje v oboru a má registraci, tak ta je od praxe částečně osvobozena. Informovala jsem se právě taky na tohle studium v ČB, konzultace jsou opravdu každých 14 dní - pátek a sobota a plus ta praxe Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7 - studium v bakalářských zdravotnických oborech. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., v Praze 5, Duškova 7, poskytuje vysokoškolské vzdělání ve zdravotnických nelékařských oborech Všeobecná sestra, Porodní asistentka a Zdravotnický záchranář Diplomovaná všeobecná sestra. Obor vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra připravuje studenty k výkonu povolání všeobecné sestry jako zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, jak v 3 - leté denní, tak i v 3,5 - leté kombinované formě vzdělávání

53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra, obor vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, tříleté denní a tří a půl leté kombinované studium; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo dne 26. července 2018 pro naši školu akreditaci vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra. Denní. 3 roky 160. 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra Kombinovaná. 3 a půl roku. 80. 53-41-N/5. Diplomovaná dětská sestra. Denní. 3 roky. 40. 53-41-N/5. Diplomovaná dětská sestra. Kombinovaná. 3 roky. 4

Ošetřovatelka, asistentka, je možné dálkové studium? Dálkové studium - absence; Nedostatek peněz na pozici Praktická sestra; Příprava/přijímačky na studium Všeobecná sestra (všeobecné ošetřo; Exmanžel se stěhuje 1500 km daleko. Co naše dcera? Další témata z kategorie. Jaký další jazyk se učit Jste praktická sestra? Skvělé. Pracujete v oboru? O to lépe. U nás máte možnost zkrácené formy studia oboru Diplomovaná všeobecná sestra za výhodných podmínek.. Využijte možnosti studovat na soukromé škole s přátelskou atmosférou a pochopením pro vaše starosti v době studia při zaměstnání Po úspěšném absolvování vyšší odborné zdravotnické školy (Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář) umožňujeme po absolvování rozdílových zkoušek přijetí do vyššího ročníku téhož oboru. Bližší informace na studijním oddělení: info@vszdrav.cz, tel. 210 082 418 Bakalářské studium; Všeobecná sestra; Ukázky testů k přijímacím zkouškám - Všeobecná sestra. Přijímací zkouška na obor Všeobecná sestra se skládá z testu na PC z odborných předmětů (biologie člověka, psychologie) a obecných studijních předpokladů a z ústní zkoušky z biologie člověka

Diplomovaná Všeobecná sestra. Tříleté studium zakončené absolutoriem. Ošetřuje pacienty, připravuje je k lékařskému ošetření a starajá se o hlaký chod svého oddělení - bez všeobecných sester se zdravotnictví neobejde Přijímací řízení do vyššího ročníku vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra Žádost o přijetí do vyššího ročníku Obsah prověřovaného učiva a doporučená studijní literatura . Informace k přijetí na VOŠ do oboru 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná setra od 1. 9. 2020. Přihlášky ke studiu na VOŠ. Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1.- tříleté denní studium po střední škole zakončené absolutoriem Maximálně 35 studentů v ročníku Podmínky pro přijetí ke studiu ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou bodové ohodnocení na základě výsledků vysvědčení za 1. pololetí 4. ročníku a maturitní zkoušky - prospěchový průměr, ověřenou. Studijní obor Všeobecná sestra poskytuje prakticky zaměřené bakalářské vzdělání pro následný výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Studijní obor je koncipován v souladu se Směrnicí Evroého parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací při poskytování služeb Diplomovaná všeobecná sestra Uchazeči o studium Obor diplomovaná všeobecná sestra vás připraví pro samostatné poskytování ošetřovatel­ské péče prostřednic­tvím ošetřovatel­ského procesu dospělým i větším dětem u poskyto­vatelů zdravotních a sociálních služeb, včetně komunitní pé­če

Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11. Tříleté vyšší odborné denní studium pro absolventy středních škol, ukončené absolutoriem Absolventi vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra, bez odborného dohledu a bez indikce poskytují, popřípadě zajišťují ošetřovatelskou péči prostřednictvím. Forma: studium zkrácené (dálkové) Dosažený stupeň vzdělání: u končené maturitní zkouškou. Ve školním roce 2020/21 se tento obor neotevírá. Uchazeči o obor praktická sestra v dálkové formě vzdělávání musí na přihlášce doložit zdravotní způsobilost ke studiu potvrzenou lékařem Denní studium 3 roky: 34: 31 / 10 3000 Kč: Ukončení studia: Absolutorium: Sociálně právní činnost 75-32-N/05: Dálkové studium 3 roky: 80: 76 / 61 PR: 3000 Kč: Ukončení studia: Absolutorium: Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11: Kombinované studium 3,5 roku: 6

Diplomovaná všeobecná sestra szsvzs

 1. Pro absolventy programu Diplomovaná všeobecná sestra na naší VOŠ doporučujeme zejména programy zaměřené na management ve zdravotnictví nebo na zdravotnické právo. Bližší informace o těchto studijních programech naleznete zde. Školné* Denní studium 5 900 Kč ročně, nebo 590 Kč měsíčně (platba 12 měsíců
 2. Státni jazyková škola Olomouc, jazyková škola Olomouc, Pottingova 2, 771 00 Olomouc, Tel. 585 704 111, www.sjs-olomouc.c
 3. We're sorry but spa doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue
 4. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA UCHAZEČI O STUDIUM. Vyhlášení přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2020-2021: T ermín podání přihlášky pro 3. kolo přijímacího řízení je do 16.9. 2020. Přijímací řízení pro 3. kolo pro školní rok 2020/21 se bude konat 29.9. 2020. T ermín podání přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení je do 10

Diplomovaná všeobecná sestra Studium nabízí Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o Zkrácené studium Uchazeči o studium - Diplomovaná všeobecná sestra . Od 1. září 2017 platí novela zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních provedená zákonem č. 201/2017 Sb. Tato novela umožňuje získat odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra studiem v oboru Diplomovaná. ŠVP Praktická sestra - dálkové studium ZDE. Učební plán - Praktická sestra - dálkové studium ZDE. Výše školného: dvouleté zkrácené studium, praktická sestra - 5000,-Kč - pololetně. Způsob úhrady: Studující dálkové formy uhradí školné bezhotovostně na č.ú. 100286704/0300. variabilní symbol 3202

Dalkové studium rehabilitační sestry Text dotazu. Dobrý den, je nutné absolvovat studijní obor Diplomovaná všeobecná sestra nebo Diplomovaný fyzioterapeut na vyšší odborné zdravotnické škole nebo minimálně bakalářské studium těchto oborů na vysoké škole Kde studovat diplomovaná všeobecná sestra kombinované studium? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Kde studovat diplomovaná všeobecná sestra kombinované studium?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší zdravotnické škole v délce nejméně jeden rok, jde-li o zdravotnického pracovníka, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry, zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry podle § 5a odst. 1 písm Následujícího roku byla otevřena škola pro porodní asistentky, kterou vedla diplomovaná sestra Helena Cibulková - Schořovská. Ředitelem se později stal prim. MUDr. Jiří Rödling. V roce 1948 bylo rozhodnuto o přeměně dvouletých ošetřovatelských škol ve čtyřleté vyšší sociálně zdravotní školy končící maturitou

Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická

3. lékařská fakulta. Univerzita Karlova. Ruská 87, 100 00 Praha 10. tel.: +420 267 102 111 fax: +420 267 311 81 Diplomovaná všeobecná sestra - studium na VOŠ. Kód a název oboru vzdělávání: 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra Stupeň poskytovaného vzdělání: vyšší odborné Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denn *nejméně jednoletým studiem v oboru Diplomovaná všeobecná sestra na vyšší zdravotnické škole, jde-li o zdravotnického pracovníka, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry, zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry podle § 5a odst. 1 písm

MISS 2018 | Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední

Proč studovat na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice v bakalářském studiu Široká nabídka volitelných předmětů - např. znakový jazyk, informační zdroje pro medicínské obory, seminář k bakalářské práci, specializované ošetřovatelství v ORL, atd. Studium anglického jazyka po celou dobu studia, včetně absolvování vybraných předmětů v AJ. Obor Diplomovaná všeobecná sestra (53-41-N/11) Kód. 53-41-N/11. Název oboru. Diplomovaná všeobecná sestra. Typ studia. Vyšší odborné studium. Forma studia

Diplomovaná všeobecná sestra (5341N11) - VyššíOdbornéŠkoly

Uchazeči o dálkové studium se dostaví ve středu 14. 6. 2017 do školy (konkrétní čas bude upřesněn na webu školy minimálně týden před konáním Přijímací zkoušky). Uchazeči se u Přijímací zkoušky prokazují platným občanským průkazem nebo cestovním pasem Diplomovaná dětská sestra 53-41-N/5. - tříleté denní studium po střední škole zakončené absolutoriem Maximálně 35 studentů v ročníku Podmínky pro přijetí ke studiu ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou bodové ohodnocení na základě výsledků vysvědčení za 1. pololetí 4. ročníku a maturitní zkoušky - prospěchový průměr, ověřenou. Bakalářské studium - Ošetřovatelství Absolvováním bakalářského studijního programu Ošetřovatelství je získána profesní kvalifikace v oboru Všeobecná sestra, která je předpokladem k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v souladu. s platnou legislativou..

Dálkové studium ; Forma studia e-learning ; Studium v zahraničí splňují základní podmínky pro další stupeň vysokoškolského vzdělávání - pro navazující magisterské studium. na stránkách studia.edumenu.cz jsem našel vaši aktivitu Všeobecná sestra - prezenční i kombinované bakalářské studium, která. 1.2. Jeho/její zdravotní stav splňuje zdravotní kritéria stanovená pro studium, které jsou v souladu s vyhláškou č. 224/2007 Sb. novelizovanou nařízením vlády č. 211/2010. Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče. Zdravotně způsobilými pro studium oboru Diplomovaná všeobecná sestra nejsou uchazeči trpící zejména

53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra kombinovaná form

Zdravotnický asistent 53-41-M/01 (5341M01) Druh studia: Střední vzdělání s maturitou Uplatnění absolventa. Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a v domácí ošetřovatelské péči; jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče a to zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče. Obor Diplomovaná všeobecná sestra (53-41-N/1.) Kód. 53-41-N/1. Název oboru. Diplomovaná všeobecná sestra. Typ studia. Vyšší odborné studium. Forma studia Diplomovaná všeobecní sestra - Vyšší odborné studium Sestra v Americe vydělá až 6 milionů Všeobecná sestra u lůžka IKEM - Duration:. Obor Praktická sestra 53-41-M/03 (5341M03) Druh studia: Střední vzdělání s maturitou. Vyhledat školy které nabízí tento obor (79) Podobné obory. Ošetřovatel; Diplomovaná všeobecná sestra; Diplomovaný nutriční terapeut; Diplomovaná dentální hygienistka

Vyšší odborná škola PRIGO získala akreditaci oboru Diplomovaná dětská sestra od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (ke stažení zde) i souhlas Ministerstva zdravotnictví ČR (ke stažení zde). V případě zájmu o studium je nutné vyplnit níže uvedenou on-line přihlášku Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 3000 Kč ročn Diplomovaná všeobecná sestra (5341N11) Diplomovaný farmaceutický asistent (5343N11) Diplomovaný zdravotní laborant (5343N21) Diplomovaný zdravotnický záchranář (5341N21) Diplomovaný zubní technik (5344N11).

Denní studium Kombinované studium. DiplomovanáVšeobecná sestra Denní studium Kombinované studium. OČIMA ABSOLVENT. Dálkové studium - Všeobecná zdravotní sestra. kaji4horses. 20. čer 2016. Ahoj holky, Všeobecná sestra - studium na Univerzitě Pardubice 0; Diplomovaná všeobecná sestra v Ostrav. Všeobecná sestra - prezenční i kombinované bakalářské studium Studium nabízí Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci . Diplomovaná všeobecná sestra Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o. denní, pomaturitní. VOŠ - Diplomovaná všeobecná sestra (DVS) Titulní stránka; Kurzy; 1. ročník; VOŠ - Diplomovaná všeobecná sestra (DVS) Kategorie kurzů

Takže znovu: 4+1 jako takové nikde uzákoněno není, je to jen mediální zkratka, která je v novelizovaném zákoně 96/2004 Sb. vyjádřena v §5: Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry získává také absolvováním studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší zdravotnické škole v délce. Dálkové studium ; Forma studia e-learning ; Studium v zahraničí ; Studia podle lokality ; ( denní a kombinované studium) Diplomovaná všeobecná sestra ( denní studium) Dobrý den, na stránkách studia.edumenu.cz jsem našel vaši aktivitu Diplomovaná všeobecná sestra, která se zobrazí na linku VOŠ - Diplomovaná všeobecná sestra (DVS) Praktická sestra dálkové studium (PSD) Zdravotnický asistent dálkové studium (ZAD

Zdravotnický asistent (dálkové studium zkrácené) Střední

 1. Absolvent je způsobilý vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Dálkové studium oboru Zdravotnický asistent. Délka studia je 5 let, ukončené maturitní zkouškou
 2. VOŠZ 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra. 3 leté denní studium pro absolventy středních škol s maturitou ukončené absolutoriem s diplomem. Škola zřízená krajem. Školné 3000,- Kč ročně (2 splátky: do 15. 9. a 15. 2.). Charakteristika obsahu vzdělávacího program
 3. Diplomovaná všeobecná sestra. Jste zde. Domů Vzdělávací program je určen všem zájemcům o studium tohoto vzděl. programu bez ohledu na obor předchozího studia. Uplatnění: zdravotní pracovník v nelékařských zdravotnických povoláních. Absolventi jsou schopni se bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře.
 4. Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaný farmaceutický asistent , Diplomovaný nutriční terapeut , Diplomovaný zubní technik DOD: 8.1.2014 + 5.2.2014 + 13.3.2014 od 13.00 do 18.00; PZ -pouze kombinované formy - test - biologie člověka (obor DVS); kurzy pro PZ - an

POROVNÁNÍ OBORŮ: Všeobecná sestra - Magazín - Vysoké škol

 1. Dálkové. Délka studia. Pětileté ukončené maturitou. Požadavky přijímacího řízení. Přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z českého jazyka, biologie člověka a ze všeobecných znalostí. Ve školním roce 2002/2003 tento obor nebude otevřen. Vyučované cizí jazyky. Německý, latinský. Prax
 2. Stav vyučovaných oborů v roce 2009/10: 3leté studium VOŠ: diplomovaná dentální hygienistka, diplomovaný farmaceutický asistent, diplomovaný oční optik/technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka, diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný zdravotní laborant, diplomovaný zubní technik; 4leté studium SŠ.
 3. Zajišťujeme denní pomaturitní 3leté studium oboru diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Ubytování na DM v blízkosti školy, kapacita 132 lůžek. Poskytujeme celoživotní vzdělávání v akreditovaných certifikovaných kurzech pro nelékařské zdravotníky, pedagogy, rekvalifikace
 4. Přijímáme studenty od 1. ročníků denního i kombinovaného studia a přistoupit je možné i do vyšších ročníků studia. Charakteristika studijního oboru Absolventka vyššího zdravotnického vzdělání oboru diplomovaná všeobecná sestra získá vyšší odborné vzdělání. Je schopna samostatné odborné činnosti v péči o zdraví, v prevenci i v péči o nemocné
 5. Diplomovaná všeobecná sestra Kód vzdělávacího programu: 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra Bakalářské studium Všeobecná sestra lze absolvovat na vysokých školách. Nejdostupnější vysoká škola, která nabízí příbuzné bakalářské studium, je Západočeská univerzita Plzeň - Fakulta zdravotnických studií.
 6. Metropolitní univerzita (dálkové studium - magisterský obor) 0 Absolvovali jste přijímací zkoušky na FZS Pardubice? 4 Diplomovaná všeobecná sestra v Ostravě 1

Ošetřovatelství - Studium při práci a zaměstnání - Vysoké

Diplomovaná všeobecná sestra je schopna samostatné práce, rozhodování, formulování a prosazování svých postojů na všech úsecích ústavní, ambulantní i domácí zdravotní péče. Uplatní se jako všeobecná sestra s předpoklady i pro vedení ošetřovatelského týmu Dálkové studium rehabilitační sestry Text dotazu. Dobrý den, je nutné absolvovat studijní obor Diplomovaná všeobecná sestra nebo Diplomovaný fyzioterapeut na vyšší odborné zdravotnické škole nebo minimálně bakalářské studium těchto oborů na vysoké škole Dálkové studium zdravotní školy otvírají v září 2008 v Mladé Boleslavi. Asi je to pro Vás daleko, ale nic za to nedám, když Vám to napíšu. Přihlášky musí být podány do 15.března. Zkouška se dělá z českého a cizího jazyka. Studuje se 5 let, vždy jeden den v týdnu

Studujete někdo dálkově zdravotní školu? - eMimino

Kraj začne motivovat studium Diplomované všeobecné sestry. 29.10.2017 by nay 400 0 0. Poslední aktualizace: 19. 9. 2017 Krajské zdravotnické školy se potýkají s nižším počtem uchazečů o studium a kapacita oboru Diplomovaná všeobecná sestra není zcela naplněna,. Na VOŠ jsou v nabídce např. obory Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaný zdravotní laborant, Diplomovaná dentální hygienistka, Diplomovaný farmaceutický asistent aj. Výběr pro studium nelékařských povolání je velký. P: Sestry vysokoškolačky jsou vzdělávané pro vedoucí pozice Volná pracovní místa MPSV, Pracovní pozice: Diplomovaná všeobecná sestra, nejvyšší mzda. Pro pracovní pozici Diplomovaná všeobecná sestra eviduje úřad práce 1 volné pracovní místo v 1 nabídce práce firem. Průměrná mzda těchto volných míst se pohybuje od 15000 do 19000Kč. Celkem 14 historických nabídek je přístupných po přihlášení Diplomovaná dětská sestra - výuka od 1. 9. 2019. Absolvent/ka studijního oboru Diplomovaná dětská sestra najde uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb a péče nebo v privátní ošetřovatelské péči, a to v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání dětské sestry zákonem č. 96/2004. Poděbradská 1247/2 360 01 K. Vary. sekretariat.skoly@zdravkakv.cz tel.: 353 233 936. REDIZO: 600 019 641 IČO: 00 669 709. Datová schránka pv5j4n

Vysoká škola zdravotnická - Info o studi

KKOV 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra. Obor vzdělání. KKOV 53-41-N Diplomovaná všeobecná sestra. Vzdělávání. vyšší odborné 3,5leté pro absolventy střední školy s maturitní zkouškou. Zakončení. absolutorium. Vzdělání. vyšší odborné. Titul. Diplomovaný specialista v oboru všeobecná sestra (DiS.) Školné. Bakalářské studium. denní kombinované studium (tříleté), externí studium (čtyřleté) • garant: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. Podmínky přijetí: ukončená SZŠ nebo VOŠZ, zdravotní způsobilost ke studiu. Absolventi oboru Diplomovaná všeobecná sestra na VOŠZ mohou absolvovat zkrácené studium. Vyučované předmět Diplomovaná všeobecná sestra se může dál vzdělávat v rámci specializační průpravy v jednotlivých úsecích ošetřovatelské péče i vysokoškolského studia ošetřovatelství. Formy výuky: Studium denní, 3-leté a kombinované 3,5-leté. Podmínkou studia je ukončené úplné středoškolské vzdělání Uchazeči o studium Úvod Pro školní rok 2021/2022 bude AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o. otevírat tyto obory Všeobecná sestra nachází uplatnění především v nemocničních zařízení, ale i v ambulancích, v primární péči a v mnoha dalších oblastech. Všeobecná sestra je nepostradatelným článkem zdravotnického týmu, v rámci kterého aktivně poskytuje ošetřovatelskou péči prostřednictvím odborných výkonů, pracuje se.

Diplomovaná všeobecná sestra - SZŠ a VOŠZ Ostrav

Studijní obory, VOŠZ Brno - vyšší odborná škola

 1. Všeobecná sestra tak jestli hned můžu nastoupit jako vrchní? K tomu musím mít nějakou praxi, ne? reagovat zde (24.03.2008 18:32:10, Lucík) Ahoj,já jsem na VOŠZ v Praze tak ti něco můžu říct.Jsem ve druháku,učení je v podstatě opáčko ze sřední(až na nové předměty-sociologie,etika),není to těžké,jsem průměrný.
 2. Diplomovaná všeobecná sestra - denní studium 53-41-N/1. Tříleté denní studium. Zakončené absolutoriem a opravňující užívat titul DiS. Školné činí 2.000,- Kč za jedno období, snížené 1.500,- Kč. Od školního roku 2020/2021 budou všichni studenti denního studia studovat anglický jazyk
 3. Informace k provozu škol a školských zařízení od 7. 12. 2020 Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11.2020 Od středy 25. listopadu se vrátí prezenční výuka čtvrtých ročníků SŠ
 4. Diplomovaná všeobecná sestra: 53 - 41- N/1: Tříleté denní vyšší odborné studium: 20: 1: Diplomovaná dětská sestra: 53 - 41- N/5: Tříleté denní vyšší odborné studium: 15: 1: Diplomovaný zubní technik: 53 - 44 - N/1: Tříleté denní vyšší odborné studium: 20: 1: Diplomovaný farmaceutický asistent: 53-43-N/
 5. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Nymburk Soudní 20, Nymburk 288 00 ID datové schránky: rw3xatb E-mail: info@zdravkanbk.cz Telefon: +420 325 513 103 Mobil: +420 601 566 651 Zřizovatel školy
Galerie | Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední

VOŠZ Brno - vyšší odborná škola zdravotnická, všeobecná

Všeobecná sestra - dálkově - Diskuze - eMimino

Diplomovaná dětská sestra kombinované studium. Diplomovaná dětská sestra. 3leté vyšší odborné studium zakončené absolutoriem denní studium. Připravuje všeobecně orientovanou diplomovanou sestru, schopnou samostatně působit v péči o zdraví, v prevenci i v péči o nemocné dospělé a děti od tří let Diplomovaná dětská sestra Distanční výuka na oborech VOŠ se prodlužuje do 23.10. 2020. Od 14.10. také není možné plnit hodiny Odborné ošetřovatelské praxe na oboru Diplomovaná všeobecná sestra a Odborné praxe na oboru Sociální práce a sociální pedagogika. Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č. 6/202 Informace o studiu na VOŠ oboru Diplomovaná všeobecná sestra - 53-41-N/11 ve zkrácené formě - přijetí do vyššího ročníku K přijetí do vyššího ročníku se mohou přihlásit absolventi oboru zdravotnický asistent nebo praktická sestra, zdravotnický záchranář, porodní asistentka, dětská sestra. Cílem studijního programu je připravit všeobecně orientovanou.

Možnosti zkráceného studia - Vyšší odborná škola MILL

Není sestra jako sestra. Devět specializací, u nichž nestačí jen dobře píchnout injekci všeobecné sestry po maturitě absolvují tříletý bakalářský obor všeobecná sestra nebo tříleté studium v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšších zdravotnických školách. Pracovní náplň sester j Absolventi oboru Diplomovaná všeobecná sestra budou připraveni poskytovat péči v rozsahu kompetencí vymezených platnou legislativou. Mohou plnit odborné úkoly v jednotlivých oblastech systému zdravotní péče, v institucích zajišťujících zdravotní i sociální služby, ve státních i nestátních, lůžkových i. c) studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší zdravotnické škole v délce nejméně jeden rok, jde-li o zdravotnického pracovníka, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry, zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry podle § 5a odst. 1 písm. a) nebo b), byl-li přijat do vyššího než prvního ročníku.

Vysoká škola zdravotnická - Přijímací řízen

53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra. 3 leté denní studium pro absolventy středních škol s maturitou ukončené absolutoriem s diplomem. Škola zřízená krajem. Školné 3000,- Kč ročně (2 splátky: do 15. 9. a 15. 2.) Studium je tříleté, dálkové, ukončené absolutoriem (vysvědčení a diplom, titul DiS., tj. diplomovaný specialista v oboru diplomovaný farmaceutický asistent) Diplomovaná všeobecná sestra Studium je určeno absolventům jakékoliv střední školy, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku.. Zrovna dnes jsem se dívala, že u nás se otvírá kombinované studium diplomovaná všeobecná sestra a já mám jen gympl, tak jsem si říkala, jestli to nemám zkusit. Ale u nás se přijímačky nedělají, rozhoduje průměr známek druhých pololetí všech ročníků střední školy

VŠPJ Chci studovat Bakalářské studium Všeobecná

Všeobecná sestra (zdravotní sestra dnes zastaralý název), často jen sestra, přičemž muž vykonávající tuto profesi se označuje buď jako všeobecný ošetřovatel, či všeobecná sestra je zdravotnické povolání. Všeobecné sestry jsou společně s dalším zdravotnickým personálem zodpovědné za ošetřovatelskou, léčebnou a následnou péči při akutních či. Škola poskytovala v průběhu let různé formy vzdělávání: dvouleté, tříleté a čtyřleté denní vzdělávání v oboru zdravotní a dětská sestra, dále pak dálkové studium, externí studium při zaměstnání, dvouleté pomaturitní kvalifikační večerní, denní dvouleté rekvalifikační studium rehabilitační pracovník, denní tříleté pomaturitní studium obor.

Diplomovaná Všeobecná sestra - ZSH

2001/02 zahájena výuka na vyšším studiu v oboru Diplomovaná všeobecná sestra- dálkové studium 2004/05 změněn obor vzdělání všeobecná sestra na obor vzdělání zdravotnický asistent zahájen společný bakalářský studijní program Univerzity Tomáše ati ve Zlíně a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. absolvováním studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší zdravotnické škole v délce nejméně 1 rok, jde-li o zdravotnického pracovníka, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry, zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry podle § 5a odst. 1 písm vyšší odborné studium: 53-41-N/001 Diplomovaná všeobecná sestra (3,5 roku - denní i dálkové studium) délka studia: viz informace o studijních oborech: další informace: školní budova je lokalizována v centru města. Studenti mají k dispozici moderní vyučovací pomůcky a modely, mají přístup k PC, Internetu a do bohatě.

Přijímací řízení VOŠZ - Střední zdravotnická škola a Vyšší

Diplomovaná všeobecná sestra 3 roky) délka studia: viz informace o studijních oborech: další informace: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost -4 leté denní / 5 leté dálkové studium určeno pro absolventy ZŠ 64-41-L/51 Podnikání - 2 leté denní / 3leté dálkové nástavbové studium určeno pro absolventy SOU. Diplomovaná všeobecná sestra. Formy studia: denní - tříleté vyšší odborné studium zakončené absolutoriem kombinovaná - 3,5leté vyšší odborné studium zakončené absolutoriem zkrácené studium - informace, předměty ke zkoušce za 1. ročník a 2. ročník Kód oboru: 53-41-N/11 Přijímací.. 1967 pracuje ve. PRAKTICKÁ SESTRA 53-41-M/03. dvouleté dálkové zkrácené maturitní studium . Studium je určeno pro ty, kteří úspěšně odmaturovali v jiném oboru. Školní vzdělávací program: Praktická sestra (Učební plán dálkového studia) Výuka je plánovaná 1x za 2 týdny po 2 pracovních dnech. Začlenění v oboru bude zohledněno DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA - 2.kolo přijímacího řízení Vloženo: 30.6.2020 | Zobrazeno: 1551x Další kolo přijímacího řízení do VYŠŠÍHO ročníku oboru DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA - DENNÍ FORMA STUDI Slezáková (2010) a Závodná (2010) dále doplňují, že sestra je odborně způsobilá pro výkon zdravotnického povolání sestry i v tom případě, že získala úplné střední odborné vzdělání na střední zdravotnické škole ve studijním oboru zdravotní sestra, všeobecná sestra, dětská sestra, ženská sestra, zubní.

 • Obrázek večerníček.
 • Nagyová odposlechy.
 • Hematologie louny.
 • Slovo začínající na ě.
 • Divadlo polárka volná místa.
 • Zevo sako brno.
 • Kubova huť výlety.
 • Certifikát vzor ke stažení word.
 • Kouzelný kohoutek recenze.
 • Ztracená evangelia.
 • Mini n14.
 • Format wave.
 • Předkrm z listového těsta.
 • Maximus fitness.
 • Hotel pyramida koncerty.
 • Eduardo saverin.
 • Katechete.
 • Death valley temperatures.
 • Bear drawing.
 • Padání vlasů bylinky.
 • Pampers pure ubrousky recenze.
 • Laurene powell jobsová reed jobs.
 • Středověká mučidla.
 • Drums online.
 • Aplikace treninkovy denik.
 • Sinus vzorec.
 • Rajčata vitamíny.
 • Jeptiška dilo.
 • Milétu.
 • Jména pro holčičku na d.
 • Bmw m5 e60 bazar.
 • Knižní bestsellery 2018.
 • Lausanne cathedral.
 • Posádky čsla.
 • Single bar.
 • Zvlášný škola diskografie.
 • Společnost národů rusko.
 • Bazény bestway příslušenství.
 • Značky na a.
 • Jatka 78 dress code.