Home

Aristokrat synonymum

Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. aristokrati, aristokraté, aristokratech, aristokraty, aristokratům, aristokratů, aristokratem, aristokrate, aristokratovi, aristokratu, aristokrata, aristokrat Komentáře ke slovu aristokrat » přidat nový komentář slovo se nachází na stránce: A:11 krok zpět: » zpět hledat jiné synonymum: » hledán.

aristokrat - ABZ.cz: slovník cizích slo

Aristokrat. Ke slovu aristokrat evidujeme 4 synonym. Synonyma k aristokrat: šlechtic, pán, vznešený člověk, prominen DE Synonyme für Aristokrat. 9 gefundene Synonyme in 2 Gruppen. 1. Bedeutung: Adliger. Adliger Aristokratie Edelmann Aristokrat. Synonyme werden umgewandelt. 2. Bedeutung: Ehrenmann. Adliger Aristokrat Gentleman Kavalier Galantuomo Aristokrat je příslušník elity, aristokracie. Jedná se o společnost urozených občanů, většinou se jde o příslušníky nevýznamnějších předních rodin, jejich původ je většinou dědičný. Novodoběji se slovo aristokrat zaměňuje se slovem šlechtic. Aristokracie je pak privilegovaná vrstva, mocenská třída, jejíž výsady jsou spjaté se šlechtickými tituly následující slovo: » aristokrat slovo se nachází na stránce: A:11 krok zpět: » zpět hledat jiné synonymum: » hledání upravit (opravit) toto slovo: » upravit přidat do slovníku nové slovo: » přida Druhým pólem je ale slovo aristokrat v hanlivém smyslu, které tak označuje člověka, jež se vyvyšuje nad ostatní, chová se povýšeně a neadekvátně svému postavení a schopnostem. Slovní druh . Podstatné jméno, rod mužský Synonymum . šlechtic, patricij. Překlady do jiných jazyků.

aristokrat - ABZ slovník českých synony

Another word for aristocratic. Find more ways to say aristocratic, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus

Synonyms (Other Words) for Aristocrat & Antonyms (Opposite Meaning) for Aristocrat Aristokracie (z řec. aristos, nejlepší a kratos, vláda) je forma vlády, kde je moc v rukou elity, skupiny urozených občanů.Tím se liší jednak od absolutní monarchie jako vlády jediného panovníka, i od demokracie jako vlády všech svobodných občanů. Zvrhlou formou aristokracie je podle Aristotela oligarchie, vláda skupiny bohatých, kteří se žádnou jinou předností.

aristokrat - slovník synony

Another word for aristocrat: noble, lord, lady, peer, patrician | Collins English Thesauru nobleman, noblewoman, lord, lady, peer, peeress, peer of the realm, patrician, grandee, titled man, titled person, titled woma

ᐅ Aristokrat Synonym Alle Synonyme - Bedeutungen

Definition and synonyms of aristocrat from the online English dictionary from Macmillan Education.. This is the British English definition of aristocrat.View American English definition of aristocrat.. Change your default dictionary to American English aristocrat. aristocrat patrician, * gentleman. Antonyms: commoner. New Dictionary of Synonyms. 2014. Synonyms: Believer in government by the higher classes, advocate of rule by the privileged,. Definitions of Aristokrat, synonyms, antonyms, derivatives of Aristokrat, analogical dictionary of Aristokrat (Czech

NITRAT - Definition and synonyms of nitrat in the Turkish Textiles in Old-Sundanese Texts. Idiom Neutral (1903) + Reform-Neutral (1912) Haitian Creole - English Dictionary - Dunwoody Press. Haitian_Creole_English_Dictionary_2nd_printing. Joe Nnaemeka - Freelance Graphic Designer, Consultant. Synonyms, crossword answers and other related words for ARISTOCRAT We hope that the following list of synonyms for the word aristocrat will help you to finish your crossword today. We've arranged the synonyms in length order so that they are easier to find. 3 letter words NOB 4 letter words DUKE - EARL - LORD - PEER 5 letter word The synonyms have been arranged depending on the number of charachters so that they're easy to find. If a particular answer is generating a lot of interest on the site today, it may be highlighted in orange. If your word has any anagrams, they'll be listed too along with a definition for the word if we have one Podrobnosti o synonymu šlechtic - slova podobná, která se vztahují k tomuto synonymu aristocrat synonyms and antonyms in the English synonyms dictionary, see also 'aristocratic',aristocracy',arbitrate',arise', definition. Understand aristocrat meaning and enrich your vocabular

aristocrat. peace on earth. k2 (161) lionel *qwsxbclnb, *wniehhnw, nir *hgnimnn, qdit pec dlqt n ktns. gwti cwtk qdlt, cwtk psxiv vstnc qwtts. n wnfti cwnc atnqt lnk vsnqt, lnk gtoo pt gxcwxi des dgi tlpsnqt, bwdeor vddrgxoo dqqeak des atsbdino banqt Find Word Synonyms for Aristocrat. A synonym is a word you use when you can't spell the word you first thought of Synonyms for 'Aristocrat'. Best synonyms for 'aristocrat' are 'blue blood', 'noble' and 'nobleman' The term 'Aristocrat' in classic thesaurus. Find out the synonyms, antonyms and definition

Kdo je to Aristokrat? Co znamená slovo, jaký má význam

Word: aristocrat. Translations, synonyms, statistics, grammar - dictionaries24.co Related terms for 'aristocrat': archduke, aristocracy, baron, baroness, baronet, baronetcy, consort, Count, countess, the crown, crowned hea Synonyms and Antonyms of Aristocrat. Learn synonyms, antonyms, and opposites of Aristocrat in English with Spanish translations of every word

Translations in context of Aristokrat in German-English from Reverso Context: Weil Buzzi vor allem ein Aristokrat des guten Geschmacks war 21 Nice person synonyms. What are another words for Nice person? Good person, aristocrat, brick. Full list of synonyms for Nice person is here Use of synonyms-thesaurus.com. In your daily life, for writing an email, a text, an essay, if you want to avoid repetitions or find the opposite meaning of a word. This site allows you to find in one place, all the synonyms and antonyms of the English language. Synonyms-thesaurus.com is more than 70,800 synonyms and 47,200 antonyms available Synonyms for phrase Deranged aristocrat. Phrase thesaurus through replacing words with similar meaning of Deranged and Aristocra

aristokracie - ABZ slovník českých synony

Význam slova Aristokrat Slovník cizích slo

 1. Aristokrat translated between German and English including synonyms, definitions, and related words
 2. Aristocracy definition, a class of persons holding exceptional rank and privileges, especially the hereditary nobility. See more
 3. Another word for aristocrat: noble, aristo, grandee, lady, lord | Collins American Thesauru
 4. An aristocrat is someone from the ruling class, usually those with nobility, money, or both. Although not an aristocrat yourself, you may have the odd viscount on your family tree if you go back far enough
 5. ARISTOCRAT: translations into german, synonyms and english definitions. From Dicios.com, the best free online English to German dictionary
 6. Aristocrat translated between English and Swedish including synonyms, definitions, and related words
 7. female aristocrat (a woman who is an aristocrat) Highness ((Your Highness or His Highness or Her Highness) title used to address a royal person) male aristocrat (a man who is an aristocrat) prince (a male member of a royal family other than the sovereign (especially the son of a sovereign)

Synonyms of Aristocrat will be presented below each meaning if they are available. Find out what rhymes with Aristocrat. Scrabble WWF WordFeud. ARISTOCRAT has a SCRABBLE points total of 12. A 1 R 1 I 1 S 1 T 1 O 1 C 3 R 1 A 1 T 1. ARISTOCRAT has a WORDS WITH FRIENDS points total of 13. A 1 R 1 I 1 S 1 T 1 O 1 C 4 R 1 A 1 T 1 noun /ˈærɪstəkræt,əˈrɪstəkræt/ a) One of the aristocracy, nobility, or people of rank in a community; one of a ruling class; a noble (originally in Revolutionary France). ⁽¹⁾ Professor Fite, in The Platonic Legend, deprecates earlier idealizatio [[t] kræt,[/t] ](American[[t]) ə ristəkræt[/t]] noun (a member of the aristocracy.) aristokrat, šlechtic * * * • šlechtic • aristokrat

aristocrat Synonyme. Top aristocrat Synonyme (verbunden mit judge) sind boss, expert und brass [ˈærɪstəkræt] aristocrat аристекра aristocrat: A member of the aristocracy. A decadent old blue blooded aristocrat. befit: Accord or comport with. As befits a Quaker he was a humane man. befitting: Appropriate to. A country which can run the prestigious tournament in a befitting manner. bohemia

The synonyms and related words of Nobility are: grandeur, magnanimousness, nobleness, noblesse, aristocracy, virtue, goodness, honour, honesty, decency, integrity. 'an aristocrat by birth' 'the trout is the aristocrat of freshwater fish' 'It swept away the old feudal order of aristocrats and kings.' 'Luchino Visconti was an aristocrat who became a Communist.' 'These are the new collectors, as opposed to aristocrats or members of other wealthy families who have inherited art. aristocrat sinônimos. Melhor sinônimo para aristocrat (outra palavra para aristocrat) são noble, nobleman e patrician Aristokrat : German - Spanish translations and synonyms (BEOLINGUS Online dictionary, TU Chemnitz female-aristocrat | definition: a woman who is an aristocrat | synonyms: aristocrat, blue blood, tsaritsa, Lady, queen| antonyms: Lord, male monarch, male aristocrat.

aristokracie - ABZ.cz: slovník cizích slo

Princeton's WordNet (3.25 / 4 votes)Rate these synonyms: aristocrat, blue blood, patrician (noun) a member of the aristocracy. Synonyms: patrician, blue blood Aristocrat Synonyms Words/phrases that have a similar definition to the word aristocrat include...noble, lord, member of the aristocracy, lady, peer of the real Atlas » Learn more about the world with our collection of regional and country maps

Synonymum k aristokrat

 1. Define Aristocrats. Aristocrats synonyms, Aristocrats pronunciation, Aristocrats translation, English dictionary definition of Aristocrats. n. 1. A member of a ruling class or of the nobility. 2. A person having the tastes, manners, or other characteristics of the aristocracy: a natural..
 2. [[t] kræt,[/t] ](American[[t]) ə ristəkræt[/t]] noun (a member of the aristocracy.) aristokrat * * * [[t] kræt,[/t] ](American[[t]) ə ristəkræt[/t]] noun (a.
 3. Synonyms and other words related to aristocrat: Meet your meter: The Restrict to meter strip above will show you the related words that match a particular kind of metrical foot. Meter is represented as a sequence of x and / symbols, where x represents an unstressed syllable and / represents a stressed syllable
 4. aristocrat. Interpretation Translation 2013. Synonyms: Believer in government by the higher classes, advocate of rule by the privileged, advocate of privilege / Haughty or overbearing person.
 5. aristocrat Synonyme. Top Synonyme für aristocrat (andere Wörter für aristocrat) sind noblesse, high end und bible - Seite 3

Definition of aristokrat in the Definitions.net dictionary. Meaning of aristokrat. What does aristokrat mean? Information and translations of aristokrat in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web Aristocrat Aristocrat A*risto*crat (?; 277), n. [F. aristocrate. See {Aristocracy}.] 1. One of the aristocracy or people of rank in a communitycommunit アリストクラット * * * /ərístəkræ̀t│æris / 〖名〗〖C〗 1 貴族; 上流階級の人. 2 貴族趣味の人. 3 貴族政治主義者. 4 最. A member of the aristocracy or men of rank in a community; hence, a person having the traits supposed to be characteristic of an aristocracy: as, a born aristocrat, Mrs. Browning. n. One who favors an aristocracy; one who is an advocate of an aristocratic form of government The next video is starting stop. Loading... Watch Queu

Translations Translations for aristocrat əˈrɪs təˌkræt, ˈær ə stə-aris·to·cratWould you like to know how to translate aristocrat to other languages? This page provides all possible translations of the word aristocrat in almost any language English synonyms, antonyms, sound-alike, and rhyming words for 'male aristocrat Synonyms. de adliger Links to other resources. en.wiktionary.org aristokrat ConceptNet 5 is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. If you use it in research, please cite this AAAI paper. See Copying and Sharing ConceptNet for more.

264 Aristocrat synonyms - Other Words for Aristocra

Synonyms. en refined en urbane en aristocrat en aristocracy ConceptNet 5 is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. If you use it in research, please cite this AAAI paper. See Copying and Sharing ConceptNet for more details.. The synonym noble synonymous definition words: aristocrat, lady, lord, peer, virtuous, valorous, worthy, valuabl

Aristocrat Synonyms, Aristocrat Antonyms Merriam-Webster

aristocrat (n.) one having high rank in a community, also advocate of aristocratic government, 1789, from French aristocrate, a word of the Revolution, a back-formation from aristocratie (see aristocracy) aris·to·crat [ʼærɪstəkræt, Am əʼrɪs ] n Aristokrat(in) m(f) English-German students dictionary . aristocra Translation for 'aristokrat' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations

Aristocratic Synonyms, Aristocratic Antonyms Thesaurus

The synonym magnate synonymous definition words: aristocrat, patrician, count, don, peer, lord Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies 36. Blue Veined Aristocrat The little guy only has to be an aristocrat in public. Behind closed doors is another story. 37. Atomic Turtle We're honestly not sure why it's atomic, but it feels right. 38. Action Jackson Try not to conflate this with a Disney Channel show you watched as a young child. 39. Mutton Dagge Consultez la traduction allemand-français de Aristokrat dans le dictionnaire PONS qui inclut un entraîneur de vocabulaire, les tableaux de conjugaison et les prononciations Meet your meter: The Restrict to meter strip above will show you the related words that match a particular kind of metrical foot. Meter is denoted as a sequence of x and / symbols, where x represents an unstressed syllable and / represents a stressed syllable. (See Slash & x notation for more info on how this works.) Once you select a meter, it will stick for your searches until you.

264 Aristocrat Synonyms and 21 Aristocrat Antonyms

aristocrat синонимы. Топ синонимов для aristocrat (слова близкие по значению с aristocrat) - это brahmans, highborne и palace - Страница 6 Aristocrat - Arabic meanings: الأرستقراطي - Definition & Synonyms English to Arabic dictionary gives you the best and accurate Arabic translation and meanings of Aristocrat Translations in context of aristocrat in English-German from Reverso Context: Because Buzzi was above all an aristocrat of the taste aristocrat sinônimos. Melhor sinônimo para aristocrat (outra palavra para aristocrat) são crown princess, upper class e chevalier - Página 3

a•ris•to•crat [[t]əˈrɪs təˌkræt, ˈær ə stə [/t]] n. 1) gov a member of a governing aristocracy 2) cvb a hereditary noble 3) cvb a person who has the taste, manners, etc., characteristic of members of an aristocracy 4) gov an advocate of a Meaning and examples for 'aristocrat' in Spanish-English dictionary. √ 100% FREE. √ Over 1,500,000 translations. √ Fast and Easy to use Elegant Gothic Aristocrat je odnož aristokratické módy, kterou vytvořil a prosazuje japonský hudebník a módní návrhář Mana.. Styl je v podstatě bezpohlavní - resp. obě pohlaví se slévají, často bývají stejné modely jak pro muže, tak pro ženy aristocrat synonymes. Meilleur synonyme de aristocrat (autre terme pour aristocrat) sont patrician, nobleman et noble ConceptNet 5 is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.If you use it in research, please cite this AAAI paper. See Copying and Sharing ConceptNet for more details.Copying and Sharing ConceptNet for more details Nuevo Diccionario Inglés-Español. aristocrat. Interpretación Traducció

 • Co jsem test.
 • Jpg png.
 • Artzóna čt art.
 • Mrs. doubtfire 2.
 • Tornádo charakteristika.
 • Mlýny v kinderdijku.
 • Perkusní zbraně.
 • Lego friends livi šatna.
 • Ergobag material.
 • Hudba k masáži.
 • Babské rady těhotenský test.
 • Lhasa apso věk.
 • Refrakterní šok.
 • Wolverine online 2009.
 • Deník referendum patočka.
 • Prostata nevhodné potraviny.
 • Prodej zlata levne.
 • Maska spiderman.
 • Yamaha xv 1100 virago test.
 • Déčko bludiště soutěž.
 • Novorozenecka zloutenka hodnota 240.
 • Avatar film online.
 • Slavnostní menu o 6 chodech vzor.
 • Glutathion koupit.
 • Jak zakořenit list.
 • Molekulárně genetické metody.
 • Křemík zajímavosti.
 • Jak tisknout oboustranně canon.
 • Bash $# variable.
 • Zasetá tráva neroste.
 • Vodní želva uvb.
 • Jericho 941 fb compact.
 • Činnost ppp.
 • Autocad velikost písma.
 • Co dělat aby se smetana nesrazila.
 • Vůdce malého plavidla způsobilost c.
 • Wikipedia sequoia national park.
 • Molekulárně genetické metody.
 • Jarmila mucha plocková šperky.
 • Neptunův syn.
 • Základní lidská práva seznam.