Home

Starověk období

dějepis.co

Starověk je po pravěku druhou etapou v dějinách lidstva. Za jeho počátek se považuje rozpad prvotně pospolné společnosti a nástup prvních státních útvarů (ca 4. - 1. tisíciletí před Kristem); za jeho konec pak zánik říše západořímské (476 po Kristu). Poté následuje období tzv. temného středověku STAROVĚK OBECNĚ. - termín označující historickou epochu, která je spojena se vznikem prvních státních útvarů na Středním východě, v oblasti Středomoří a jižní a východní Asie. - počátek → doba vzniku a rozšíření písma, vznik prvních státních útvarů

Dějiny světa - Starověk - Starověk (Mezopotámie, Egypt

starověk. Autor Mgr. Blanka Šteindlerová Jazyk Čeština Vzdělávací oblast Člověk a společnost Vzdělávací obor Dějepis ICT = Předmět/téma Dějepis / Historické etapy a odkaz minulosti Očekávaný výstup Žák správně časově zařadí období starověku, zná podmínky vzniku starověkých civilizací a starověké státy Historie-dějiny: pravěk, starověk, středověk. Stránky popisující dějiny celého světa rozdělené podle jednotlivých období dějin Starověké Řecko - podrobněji (osídlení, kykladská kultura, krétská kultura, mínojská, heladská, mykénská) 26. 10. 201 3000 př.n.l. - 476 n.l. překrývá se s dobou bronzovou a železnou na konci 4. tis. př. n.l. vyvrcholil vývoj neolitických a chalkolitických kultur vznikem dvou nejstarších civilizačních center - Mezopotámie (oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, které obě ústí do Perského zálivu) a Egypta (v údolí Nilu) = tzv. kolébky civilizace Úvod ke starověku období Starověk. Antické Řecko. Eseje. Každodenní život starověkých Řek Antické Řecko v letech 800 až 500 před Kristem. 6 minut čtení. Antické Řecko - klasické období

V prvním období se předchůdce člověka živil přisvojovacím způsobem (přisvojovací hospodářství) (9. - 7. tis.) , druhé období bysme pak mohli nazvat produktivním hospodářstvím, protože člověk se již jen neživil tím, co mu poskytne příroda, ale také tím, co sám vyrobí Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance. Středověk je obvykle ohraničen pádem Západořímské říše v roce 476 a pádem Konstantinopole roku 1453, případně objevením Ameriky Kryštofem Kolumbem roku 1492, či zveřejněním 95 tezí Martinem Lutherem roku 1517, zaokrouhleně tedy tisíciletí mezi léty 500 a 1500 neboli deset století od šestého po patnácté Starověk: 4000 př.n.l. -> 476 n.l. vývoj nejstarších států, Řecko, Řím dle nových poznatků je ještě starší civilizací Slovanská, jeji historie se začala psát 8000 let před Kristem: Středověk: 476 n.l. -> 1492 n.l. vznik nových států v Evropě: Novověk: 1492 -> konec 19. st STAROVĚK - období od vzniku městských států a státu, kdy se objevuje potřeba organizovat a řídit výrobní činnosti, obchod- využití bronzu (slitina mědi a cínu), později železa- vznik písma, položeny základy přírodních věd a umění- starověké státy:1.) státy úrodného půlměsíce (staroorientální

Starověk. Toto období popisuje úsvit a nejstarší období lidských dějin. O tomto období nevíme prakticky vůbec nic, notový zápis samozřejmě ještě neexistuje a tak můžeme pouze spřádat domněnky založené na dochovaných nástěnných malbách a archeologických nálezech Starověký Řím byl jednou z nejvyspělejších kultur starověku. Naučte se ho z našeho článku na dějepisně.cz a připravte se na test, nebo maturitu

PPT - 6

Období klasicismu zahrnuje období zhruba od roku 1750 do roku 1810. Lidé se obrací opět ke vzoru antiky, v její kultuře mají největší inspiraci. Klade se důraz na ucelenost, přehlednost, nevyumělkovanost a také je patrná snaha o dokonalost. Mimo jiné byl tento sloh poznamenán racionalismem a vědou Starověk je období, které následuje v dějinách lidstva po pravěku. Jeho počátky však nelze určit pevným datem, či událostí, musíme se spokojit s přibližným určením století. Začátek starověku byl na různých územích v jinou dobu a vždy se odrážel od společensko-kulturního prostřed Archaické období(800 -500 př.n.l.) Během tohoto období se zformovala většina významných městských států-poleis. Nejvýznamnějšími městskými státy bylyAthény, Sparta, Théby, Korint, Megara. Kromě Sparty prošlypodobným vývojem. Původní vesnické osídlení se měnilo ve větší politické celky -poleis

PPT - Střední odborné učiliště Liběchov Boží Voda 230 277

Na stříbrných plátnech se nyní prohání Ben Hur, který se odehrává ve starověkém Římě. Z období plného požitků i násilí vznikla řada snímků. Pojďme se podívat na ty nejlepší z nich. 10) Attila (2001) Gerard Butler jako vůdce kočovných a bojovných Hunů, kteří Římanům pořádně zatopili. Rivalita mezi bratry, zdařilá výprava, trocha té všudepřítomné. Starověk je období ,které. trvá od roku 3000 p. n. l. až. do 270 n. l.. V tomhle období. se vymyslelo první písmo. Vznikají nejstarší stát Za starověkou hudbu se považuje hudba starověkého Řecka a Říma (období antiky) Vyberte si knihu z kategorie starověk v internetovém knihkupectví KOSMAS.cz. Originálně nakreslený příběh světových dějin pro malé i velké čtenáře, který vás vezme na cestu časem od okamžiku velkého třesku přes období dinosaurů, prvních velkých civilizací, středověku až k dvacátému století, vesmírným objevům a současnosti Zastavte se na pár minut historie! Jaká byla první evroá civilizace? Proč zanikla a kdo ji nahradil? Kdy se pořádaly První olympijské hry? Žádný strach na..

Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii. Časově lze tuto epochu ohraničit koncem pravěku okolo.. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Historie - dějiny > Starověk Starověk. ČÍNA- v moodě byla štíhlost, ženy už tehdy drželi diety-protože byli v módě co nejmenší nohy,uměle jim byly deformovány.-nohy se jim zavazovaly, palec se nechal volně, zbylé prsty se ohnuly v období gotiky (12, - 15, století) byla ideálem štíhlost, šaty Starověk - testy . Řím 1 (15) Starověký Řím a události týkající se tohoto období jsou mnohdy těžký oříškem pro naši paměť. Pamatujete si Vy všechna fakta z tohoto zajímavého historického období Období prvních paláců (2000 - 1700 př. n. l.) - vznikala první města s paláci, z nichž nejdůležitější byla Knossos, Faistos a Mallia. Konec tohoto období přinesla řada zemětřesení. Období druhých paláců (17. - 15. století př. n. l.) - města se vzpamatoval

Historie-dějiny: pravěk, starověk, středověk, novově

Dějiny světa - Starověk

| Archaické Období V Řecku se v této době zformovala tradiční forma organizace starověké řecké společnosti - polis (městský stát). Původně byla polis neboli obec pravděpodobně zemědělským sídlištěm čeština: ·historické období mezi pravěkem a středověkem··historické období angličtina: antiquity francouzština: antiquité ž italština: antichità ž němčina: Altertum s polština: antyka ž, starożytność ž ruština: древние века španělština: antigüedad V novosumerském období je základní architektonickou formou zikkurat. Wikipedie Proslulá je babylonská věž a Visuté zahrady Semiramidiny patří k starověkým divům světa Starověk v hudbě . I. VZNIK HUDBY v megalitickém období (3000 př.Kr.) zdokonalení - seříznutím hrotu současně 2 nebo 3 zvuky zachován dodnes v někt. oblastech Oceánie, Afriky a Evropy (např. ve Španělsku zumbadera, brambadera, roncador

Dějinná období | Historicky

Rozsáhlejší pojem starověk zahrnuje tedy rovněž toto období dějin lidstva. Počátek starověku lze vymezit dobou rozšíření písma na území staroorientálních říší Blízkého východu - v Mezopotámii (Sumer, Akkad, Babylon, Mitanni, Asýrie), v oblasti Íránské vysočiny (Elam, Médie, Persie), v Sýrii (Ugarit), na. Historický přehled upravit. Starověk - období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii. ( starověký Orient, starověký Egypt, antika, starověká Čína a Japonsko) Středověk - nejčastěji se udává od zániku západořímské říše ( 476) po objevení Ameriky ( 1492 ) Nejprodávanější tituly za posledních 14 dní - starověk. Zúžit výpis Možná je to tím, že mu stačí jen mrknout a hned se přenese do jiné země a jiného historického období. starověk. Všudybyl Avery - Den ve starověkém Římě Jacopo Olivieri Starověk. Kultura starověku je spojena s oblastmi kolem velkých řek; Nilu v Africe, Eufratu a Tigridu v Přední Asii, Indu a Gangy v Indii, Velké řeky a Žluté řeky v Číně. Toto období je považováno za základ vývoje západní kultury. Dodnes obdivujeme díla starověké kultury mezi něž patří i proslulých Sedm divů.

Rokokové šaty « Rokokové šaty « Galerie | Historicky

1.3. Starověk Zápisy do dějepis

 1. ČT edu - tisíce vzdělávacích videí pro školy a školáky na webu České televize. Videa vybírají zkušení učitelé s odpovídající aprobací
 2. Starověk navazuje na pravěk a odlišuje se od něj především vznikem prvních státních celků v Mezopotámii, Egyptě a Číně. Z hlediska literatury je pro toto období nejvýznamnějším předělem vznik písma ve 4. tisíciletí př.n.l. (Nejdříve v Mezopotámii, později v Egyptě, Číně a dalších oblastech.
 3. Počátky hudby - Pravěk a Starověk. 18. 5. 2011. Jako středověká hudba je označována evroá hudba, která se vyvíjela a závislosti na rozmachu křesťanství. Již v prvních stoletích po jeho vzniku se vytcářely různe formy jednohlasého litúrgického zpěvu ( hymny atd..) a potom gregoriásnký chorál. potom se vyvinula i.
 4. ŘECKO přelom 3. a 2. tis.př.n.l. - příchod řeckých kmenů příznivé podmínky - ze severu hory-ochrana před vpádem jiných kmenů, z jihu moře-styk s vyspělými kulturami rychlý rozvoj vlastních kulturních tradic; vytvoření osobité kultury, která později ovlivnila rozvoj evroé kultury 3 období řecké antické literatury: archaické(8.-6.st.př.n.l.)-rozvoj.

Starověk - dějepis

Období pravěku a starověku : synchronní časové tabulky : pravěk - vývoj člověka, hlavní pravěká období v Evropě, naše země v pravěku : starověk - první státy světa, antické Řecko a Řím Indie a Čína - starověk. 1/10 Kdy vznikla harraá kultura? 1000 př.n.l. 1150 př.n.l. 1300 př.n.l. 1450 př.n.l. 2/10 Kdo vpadl do Indie kolem roku 1500 př.n.l.? Jak se nazývá období 8.-5. stol př.n.l. na území Číny? období ledu a lávy; období jar a podzimů. Pravěk, starověk, raný středověk Autor: R. Antonín; M. Antonín Malaníková; Jarmila Bednaříková ; Tomáš Borovský ; P. Me.. . - Nová učebnice z řady pro výuku dějepisu na středních školách pokrývá období pravěku, starověku a raného středověku (přibližně do roku 1100) Pravěk starověk. Vydání: 1995 Přináší historický vývoj v období pravěku a starověku, od počátků lidského druhu do pádu Říma. Každá kapitola je uvedena textovou částí, která připomíná nejdůležitější události daného časového období. Mapová část obsahuje stručnou charakteristiku jednotlivých období.

1.2. Pravěk Zápisy do dějepis

 1. skladem. 265 Kč Evergreen 239 Kč. Marcus Aurelius (121-180) je neobvyklým zjevem ve starověkém písemnictví. Proslul jako římský císař..
 2. oval v nich milostný příběh
 3. Archaické období. Archaické období, kultura. Městské státy Athény a Sparta. Bohové a hrdinové antických mýtů: Sparta aneb Hořké vítězství. ČT 2010. Klasické období. Klasické období, kultura. Antické řecké divadlo. Discovery Channel 2010. Helénistické období. Památné bitvy: Alexandr Veliký. YouTube 2012.
 4. Téma: Starověk. Učivo: Starověk - úvod do období. Cíl: Umí na mapě ukázat řeky a místa, kde vznikaly první státy. Zadání: Nejprve si napište do sešitu poznámky - úvodní informace k období STAROVĚKU. ZDE najdete úkol, který mi po vypracování pošlete na email jana.cizkova@zsbreznice.c
 5. Vzdělávací videa pro téma Starověk. Videa vybírají zkušení učitelé s odpovídající aprobací. Česká televize Zpravodajstv í Sport iVysílání TV program Pořady Dle ročních období a svátk.
 6. Starověk. Jak se žilo ve starověkém Římě. HRBKOVÁ Kateřina. během 2 až 3 týdnů. 220 Kč 198 Kč. Období starověku je spojeno se vznikem a rozvojem prvních vyspělých civilizací. Tato kniha vám... Mystický Egypt. KRUMLOVSKÁ Olga. skladem
 7. Kokořínsko, Starověk, Mšeno a okolí. Kokořínsko je krajem prvotního osídlování české kotliny a je na dohled (myšleno doslova - cca 25 km vzdušnou čarou) od pověstmi opředeného Řípu - Staré pověsti české.Patří do oblasti polabské nížiny, soutoku řek Labe a Vltavy, která byla odpradávna osídlena a využívána pro kvalitní půdu, dostatek vody a lovné zvěře

Homérské období (1200 - 800 P.K.) : Homér - Ilias, Odyssea = hlavní prameny pro zkoumání tohoto období (* kolem roku 800 P.K.) temné období ← Dórové vyvrátili kulturu Vládne král Bazileus a rodová aristokracie (* z kmenových náčelníků) Pořád ještě patriarchální otroctv 2.12.2020, 09:46 > Starověk > Antický Řím V polovině 5. století děsili Hunové celou Evropu. Žádnému vojsku se nepodařilo tyto divochy z dálných východních plání zastavit a tribut jim platil i sám císař Východořímské říše epocha. Na této stránce jsou výsledky na dotaz epocha v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk

Helénistické období. Nejznámější postavou tohoto období je Alexandr Makedonský. Doporučuji si přečíst níže naskenovaný článek, popřípadě se podívat na film Alexandr Veliký (2004) v hlavní roli s Colinem Farrellem. Článek z časopisu Živá historie: Úvod; Starověk obecně. 9. Pravěk - období přisvojovacího hospodářstv - PRAVĚK Vývoj člověka Hlavní pravěká období v Evropě Naše země v pravěku - STAROVĚK První státy světa Antické Řecko a Řím celá specifikace 8.10 8.10 0 V porovnání cen u tohoto produktu již není zařazen žádný obchod

ZOPAKUJTE SI LETOPOČTY: https://quizlet.com/_8nu3rp?x=1jqt&i=2ncg5e TOHLE JSME TAKY MY: • stovky psaných výpisků: http://edisco.cz/ • opakovací kartičky Quiz.. Období evroých dějin od pádu Západořímské říše (476 n.l.) do počátků renesance a zámořských objevů (konec 15. stol.). Poté, co v roce 410 n.l. francký král Alarich vyplenil Řím, započal ranný středověk, též nazývaný doba temna

Středověk - Wikipedi

archeologie Çatalhöyük civilizace starověk Turecko záhada Pavel Přeučil 26.1.2016 Ruiny starověkého města Çatalhöyük nacházející se ve středním Turecku vypovídají, že se zde mezi lety 7500-5700 př. n. l. nacházelo na tehdejší dobu obrovské megaměsto s tisícovkami obyvatel Období mykénské (2000-1500 p.n.l.) Počátky, důkazem orientálního původu jsou hudební nástroje kithara (rámcový dřevěný drnkací nástroj) a aulos (dvojjazyčný dřevěný dechový nástroj, hrálo se vţdy na dva najednou). Období homérské (8.století p.n.l. Období > Pravěk. Kultura. Literatura. DĚLENÍ PRAVĚKU A STAROVĚKU 5 000) * neolitická revoluce = zemědělství v úrodném povodí řek -> starověk : Eneolit - pozdní doba kamenná (5 000 - 3 000) DOBA BRONZOVÁ . 3 000 - 1 000 Pravěk a Starověk - dějepisný atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia. Přináší historický vývoj v období pravěku a starověku, od počátků lidského druhu do pádu Říma. Každá kapitola je uvedena textovou částí, která připomíná nejdůležitější události daného časového období. Mapová část obsahuje stručnou.

Historická období naší planety od prahor, starohor

 1. DĚJEPIS - 4.) Starověk
 2. Starověk :: Dějiny hudb
 3. Starověký Řím - Dějepisně
 4. TOP 10: Nejlepší filmy odehrávající se v době starověkého Řím
 5. Rami.cz - období - Starovek
 6. Dějiny hudby - WikiKnihovn
TEMPL: Zbraně - vrcholný středověk a novověk

starověk KOSMAS.cz - vaše internetové knihkupectv

Kniha: Nové řecké báje, pověsti a příběhy | Knihy

Video: Portál:Historie - Wikipedi

 • Hojivá náplast se stříbrem.
 • Anarchistické hnutí.
 • Cbd olej 10%.
 • Proč kočky předou.
 • Ohs wod.
 • Muhammad bin salmán.
 • Sportovní zimní bundy.
 • Rustika restaurant.
 • Uzky regal do kuchyne.
 • Penovky na sluchatka.
 • Ales brichta spd.
 • Soupiska německa ms 2019.
 • Nou camp.
 • Hořká dýně.
 • Vláda v anglii.
 • Dub zimní listy.
 • Dědictví druh družka 2018.
 • Mitsubishi pajero lwb.
 • Akční kod photodienst.
 • ̈google obrazky.
 • Leguánek malachitový prodej.
 • Klínové řemeny ostrava vítkovice.
 • Elektrická kytara gibson bazar.
 • Děčín počasí.
 • Vnitřní bazén provozní náklady.
 • Diy bomby do koupele bez kyseliny citronové.
 • Tužka koh i noor.
 • Elektrolarynx romet.
 • Chřipka epidemiologie.
 • Lindynette 20 7 denní pauza.
 • Bižuterie eshop.
 • Penovky na sluchatka.
 • Pletivo pod komposter.
 • Rakovina hrtanu diagnostika.
 • Pohankova kase.
 • Obzor bulharsko.
 • Mýdlový roztok malování.
 • Orion vyskov.
 • Get avatars.
 • Steroidy tablety.
 • Medvědárium beroun vojta.