Home

Výsledky didaktických testů čj 2022

Didaktický test - Státní maturita z češtiny ONLINEStátní

Přezkum výsledků zkoušek Maturitní zkoušk

 1. MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013 -2019 -JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ SIGNÁLNÍ VÝSLEDKY DIDAKTICKÝCH TESTŮ Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KVĚTEN 2019
 2. 3) Položková data slouží jednak ke zveřejnění souborů s tzv. agregovanými položkovými daty didaktických testů a písemných prací maturitní zkoušky a didaktických testů v rámci jednotné přijímací zkoušky a jednak k publikaci souborů s tzv. neagregovanými položkovými daty za didaktické testy v rámci maturitní.
 3. Zadání a výsledky didaktického testu z AJ 2019 Didaktický Test anglický jazyk - jaro 2019. Zobrazit zadání didaktického testu z AJ - jaro 2019. Zobrazit poslech k didaktickému testu z AJ - jaro 2019. Zobrazit přepis poslechu k didaktickému testu z AJ - jaro 2019. Zobrazit výsledky didaktického testu z AJ - jaro 2019
 4. Posudky Nezávislé odborné komise podzim 2019 Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období 2019 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní.
 5. Centrum zpracovalo výsledky maturitní zkoušky v roce 2020 do podrobné statistické analýzy 30.11.2020 Statistické shrnutí obsahuje výsledky žáků z obou zkušebních období školního roku 2019/2020
 6. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určilo konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části.
 7. Testová zdaání ke stažení ve formátu PDF. V této sekci si můžete stáhnout testová zadání, záznamové archy a klíče správných řešení didaktických testů jednotné přijímací zkoušky z předchozích let

Didaktický test ČJ 2019 - zadání a výsledky. Zadání didaktického testu pro rok 2020 bude zveřejněno až v den zkoušky. Jak vypadaly testy v roce 2019 a jejich správné řešení najdete tady: Zadání z didaktického testu z českého jazyka a literatury - jaro 2019; Výsledky z didaktického testu z českého jazyka a literatury. Zobrazit zadání didaktického testu z matematiky - podzimní termín 2019. Zobrazit detailní postupy a návody pro příklady z testu - podzimní termín 2019. Zobrazit záznamový arch didaktického testu z matematiky - podzimní termín 2019. Všechna zadání didaktických testů z matematiky 2019 budou zveřejněna v den testů

Maturitní zkouška 2013 - 2019 - jarní zkušební období - signální výsledky didaktických testů. Ve zveřejněné analýze naleznete údaje týkající se prvomaturantů, kteří konali didaktické testy v jarním zkušebním období 2019: • počty přihlášených k jednotlivým didaktickým testům; • čistá neúspěšnost, % skór a četnosti % skóru; • údaje ve. Mnoho úspěchů. DIDAKTICKÝ TEST Z ANGLIČTINY 2019 JARNÍ TERMÍN VÝSLEDKY POSLECHOVÝ SUBTEST Z AJ ZADÁNÍ A KLÍČ K ŘEŠENÍ: Zobrazit přepis poslechu didaktického testu z angličtiny 2019 jaro 1. ČÁST - ÚLOHY 1-4 - 8 bodů/2 body 1 D 2 B 3 C 4 A 2. ČÁST - ÚLOHY 5-12 - 8 bodů/1 bod 5 P 6 N 7 N 8 P 9 N 10 N 11 N 12 P 3

Pedagogicke.info: CERMAT: Výsledky didaktických testů ..

Dále zde naleznete klíče správných řešení didaktických testů, protokoly validačních komisí a další ilustrační materiály týkající se zkušební dokumentace k této zkoušce. Od školního roku 2020/2021 se zkouška z anglického jazyka ve společné části maturitní zkoušky koná pouze formou didaktického testu Zadání a výsledky didaktického testu z NJ 2019 Didaktický Test německý jazyk - jaro 2019. Zobrazit zadání didaktického testu z NJ - 2019 jaro. Zobrazit poslech k didaktickému testu z NJ - 2019 jaro. Zobrazit řešení didaktického testu z NJ - 2019 jaro. Zobrazit záznamový arch k didaktickému testu z NJ - 2019 jar Výsledky didaktických testů budou studentům známy nejpozději do 16. května. Výsledky slohových prací ještě o něco později, ale zaručeně ještě před ústními částmi maturit. Ústní maturity pak budou probíhat mezi 16. květnem a 10. červnem

2019 Adéla Lišková Vstoupit do diskuse Témata: český jazyk , didaktický test , maturita , maturita z českého jazyka Pokud vás ještě čeká ona pověstná zkouška z dospělosti, pak se pravděpodobně nevyhnete státní maturitě z českého jazyka, který se skládá z ústní zkoušky, slohové práce a didaktického testu Podívejte se na orientační výsledky včetně detailního postupu řešení didaktického testu z matematiky, který se objevil u jarního termínu státní maturity 2020. Prohlédněte si je a porovnejte si výsledky s těmi vlastními, abyste zjistili, jak se vám dařilo nelehké úlohy vyřešit. Všem maturantům přeje mnoho úspěchů NovýAmos.cz, který pro vás výsledky a. Analýza výsledků didaktických testů - jarní zkušební období 2019 24.05.2019 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání publikovalo údaje o výsledcích didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období v letech 2013 - 2019

Validitu didaktických testů jarního termínu státních maturit v pondělí potvrdila nezávislá odborná komise. Informovalo o tom ministerstvo školství s tím, že ve středu obdrží ředitelé středních škol výsledky maturitních testů, které nejpozději následující pracovní den, tedy ve čtvrtek 16. května, musejí zpřístupnit svým žákům 232. VYHLÁŠKA. ze dne 6. května 2020. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 81 odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb. Ředitelům škol byly předány výsledky náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky 26.06.2020 V sekci Testová zadání byly zveřejněny klíče správných řešení didaktických testů Zde budou zveřejněna zadání a výsledky didaktického testu z ruského jazyka 2018.Didaktický test z ruského jazyka každoročně skládají stovky maturantů a jednou z efektivních metod přípravy na ně je právě cvičné vypracování co největšího množství didaktických testů z ruštiny z minulých let 25. Zpráva o vývoji podnikatelského prostředí v České republice v roce 2019 čj. 1110/20 Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Výsledek jednání vlády: schváleno. 26. Strategie prevence a potírání trestné činnosti související s odpady na období let 2021-2023 čj. 1101/2

Minulý rok žádalo o přezkoumání didaktických testů 2408 maturantů, tedy o 72 méně než v roce 2017, a to i přesto, že výsledky zkoušky byly horší. Úspěšnost odvolání je podle údajů z roku 2017 velmi nízká, uspělo jen šest žadatelů Jaká byla zadání didaktických testů z německého jazyka pro rok 2020? Jednotlivé testy budou na této stránce k dispozici přímo v den jejich konání. Posléze budou doplněné také výsledky, které pro Vás Nový Amos přichystá. Doporučujeme Vám vyzkoušet si testy z předešlých let. Dozvíte se tak, co se od Vás očekává.

čj.: MSMT-12803/2019-1 (MŠMT) bude v procesu přezkoumání výsledků hodnocení zkoušek z didaktických testů (podle § 82 školského zákona) stejně jako v předchozích letech i v roce 2019 postupovat s největší možnou transparentností. kdy uvolní výsledky didaktických testů školám Novelou školského zákona dochází s účinností od 1. 10. 2020 k přesunu písemných prací a ústních zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka ze společné části maturitní zkoušky do profilové části maturitní zkoušky. Didaktický test zůstává jedinou částí státní maturity, hodnocen bude spol. Cermat Agregované výsledky maturitní zkoušky - analytický pohled na výsledky podle škol a skupin oborů vzdělání (SP-3) - maturitní zkouška v roce 2019. všech prvomaturantů včetně žáků s PUP - maturitní zkouška v roce 2020; U každé vybrané skupiny dat jsou pro informaci doplněny počty žáků, kteří zkoušku. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2019 Tak jaký byl přijímací test z českého jazyka pro čtyřleté obory 2020 na střední školy? Podívejte se na výsledky, které Nový Amos jako již tradičně pro všechny uchazeče, kteří si lámou hlavu s tím, jak u státních přijímaček dopadli, připravil. Orientační výsledky státního přijímacího testu z češtiny 2020 si můžete porovnat s vlastními výsledky a.

Maturitní zkouška je pro někoho krásné pro období, pro druhého období plné stresu. Ať jste v první nebo druhé skupině, v tomto článku se vám s přípravou na maturitu pokusíme pomoci. Ti, kteří nás znáte, tak si možná říkaté, proč máme článek pro maturanty, když jsme stránka především k procvičení pravopisu. Pravdou je, že od roku 2011 jsme vytvořili. Zveřejňujeme výsledky testů přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 - ne pořadí ani rozhodnutí o přijetí či nepřijetí! Celkové pořadí a informace o přijetí či nepřijetí (opět pod evidenčním číslem přihlášky) bude zveřejněno 30.4.2019 nejpozději do 20:00 hodin na www.gjk.cz a na nástěnce před školou Podle minulých let si můžete udělat představu o formální podobě testů na přijímacích zkouškách. Testová zadání z roku 2016 a starší neodpovídají po obsahové stránce aktuálně platným Specifikacím požadavků (MAT, ČJ) k jednotným testům, ale pro procvičení vám také dobře poslouží.Cermat testy matematik 03.12.2019 Výsledky českých žáků v PISA 2018 Česká školní inspekce zveřejňuje Národní zprávu z mezinárodního šetření PISA 2018, která poskytuje komentovaná data o úrovni čtenářských, matematických a přírodovědných dovedností patnáctiletých českých žáků v mezinárodním srovnání. Celý článe

Když dáš palec nahoru stránce Státní přijímačky na Facebooku, můžeš se těšit na čerstvé výsledky i řešení příkladů přijímacích zkoušek na střední školy. Po úspěšném složení státní přijímací zkoušky na střední školu se můžeš zaměřit na maturitu, se kterou Ti Nový Amos také rád pomůže Validitu didaktických testů jarního termínu společné části maturitní zkoušky v pondělí potvrdila nezávislá odborná komise. Zítra obdrží všichni ředitelé středních škol výsledky maturitních testů, které nejpozději následující pracovní den, tj. 16. 5. 2019, zpřístupní svým žákům Na stránkách CERMATu je možné nalézt podobu didaktických testů použitých v roce 2015 - 2019 v řádném termínu zkoušky. Přípravné materiály připravované společností Scio pro školní rok 2020/2021 jsou cíleně vyvíjeny jako příprava na státní přijímací zkoušky

Rok 2019/2020 Domů Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky budou během dneška všem žákům zaslány e-mailem. NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY. Zrušení baristického kurzu. 16 Oct, 2020 0. Organizace výuky do 1.11.2020. 13 Oct. V našem článku najdeš souhrn zadání a řešení didaktických testů z českého jazyka, které byly na řádných termínech maturitní zkoušky v minulých letech. Tak nenechávej přípravu na poslední chvíli a otestuj své vědomosti dříve než v den D. Didaktický test z ČJ 2019. Jaro. Zadání didaktického testu jaro 2019. Výsledky didaktických testů a písemných prací. Výsledky didaktických testů a hodnocení písemných prací, které jsou součástí společné části maturitní zkoušky, budou k dispozici od 15. května prostřednictvím Výsledkového portálu žáka.Výsledkový portál žáka je založen na principu registrace žáka, jeho následném souhlasu se zasíláním dokumentů a.

cermat.c

Výsledky didaktických testů 15. 5. 2019 Datum konání: 17 Duben 2019 Výsledky didaktických testů budou škole zaslány 15. 5. 2019. Odkazy. Denní studium; Fotogalerie; iŠkola; Informace pro žáky DS; Jídelní lístek; Nabízené obory Výsledky didaktických testů (zpřístupnění nejpozději následující pracovní den) do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků třídy (16. 5. - 10. 6.) Nejpozdější termín předání maturitního vysvědčení studentům: 5. 6. Podání žádosti o přezkum didaktických testů společné části (nejzazší termín) 25. 6

Didaktický test z AJ 2019 Státní Maturita z Angličtiny

Evaluační testy ve školním roce 2018/2019. Jednou z možností, jak zjistit kvalitu výuky na dané škole, je využití evaluačních testů. Testy se píší na začátku a na konci studia. Výsledky se srovnají a výstupem je kvalita vědomostí získaných za celou dobu studia Výsledky didaktických testů (zpřístupnění nejpozději následující pracovní den) nejpozději pracovní den před začátkem ústních zkoušek 2020 se nekonají: Zpřístupnění výsledků písemných prací společné části MZ v jarním období nejpozději pracovní den před začátkem ústních zkoušek (nejpozději do 29. 5. zkušební schéma) konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2020 Praha . srpna 2020 čj. MSMT-453/2020-4 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 34 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštníc Výsledky didaktických testů z prvního a druhého termínu jednotné přijímací zkoušky budou ředitelům škol k dispozici 28. dubna 2020. Seznam přijatých uchazečů zveřejní ŘŠ do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zpřístupnění výsledků testů středním školám Centrem (§ 60d odst. 2. Výsledky SCIO testů 2018/2019: jsme vysoko nad průměrem. Naše děvčata patří k nejlepším v ČR. I letos se naše 5. třída zúčastnila celorepublikového srovnávacího testování SCIO, které slouží pro získání zpětné vazby a porovnání se stovkami škol z celé ČR

Státní maturita, MŠMT Č

V našem článku najdeš souhrn zadání a řešení didaktických testů z matematiky, které byly na řádných termínech přijímacích zkoušek v minulých letech. Tak nenechávej přípravu na poslední chvíli a otestuj své vědomosti dříve než v den D. Didaktický test z matematiky 2019. Zadání didaktického testu 2019 - 1. termí 19. 11. 2019 a 7. 1. 2020 od 12:00 do 17:00. Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - rozhodnutí o přijetí do 4letého i 8 letého studia; Výsledky testů přijímacího řízení 2020/2021 - osmileté studiu b) body za umístění v okresních a vyšších kolech soutěží ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021 konaných do 19. 4. 2021. Součet bodů za umístění v soutěžích může činit maximálně 10 bodů.. krajská a vyšší kola soutěží: 1. místo - 3 body, 2. místo - 2,5 bodu, 3. místo - 2 bod Co se týká průměrné úspěšnosti, tam jsou výsledky velmi srovnatelné s minulými roky a za to jsem velice rád, okomentoval letošní výsledky didaktických testů ministr školství Robert Plaga. Níže uvedené údaje jsou vztaženy na prvomaturanty, t.j. žáky, kteří se hlásí k maturitní zkoušce poprvé

Centrum pro zjišťování výsledků vzděláván

2019 Zveřejnění školního seznamu nejméně 60 literárních děl pro MZ z ČJ 31. 10. 2019 Zveřejnění témat školních zkušebních úloh MZ z cizího jazyka (AJ, NJ) 1. 12. 2020 Centrum sdělí řediteli výsledky didaktických testů do 10. 6. 2020 Ředitel školy sdělí studentům výsledky didaktických testů 10. 6. - 15 Zadání i výsledky maturitního didaktického testu z Zadání a výsledky didaktického testu z ČJ 2018. Didaktický Test český jazyk - jaro 2018. 7:39 thehappy-ness 2 436 просмотров MATURITNÍ SLOHOVKA ČJ 2019 V našem článku najdeš souhrn zadání a řešení didaktických testů z českého jazyka, které byly na. V poslední části publikace je k dispozici deset cvičných didaktických testů ve dvou úrovních obtížnosti, které svou konstrukcí odpovídají ostrým testům použitým při celostátních přijímacích zkouškách v letech 2018 a 2019

Obsah letošních didaktických testů státní maturity, na rozdíl od těch loňských, byl bezchybný. Platnost testů potvrdila nezávislá odborná komise, informovalo ministerstvo školství. Testy psali maturanti na začátku května. Loni se v testech objevila chyba, kvůli které se pak musely přehodnotit výsledky maturity z češtiny V den testu byly na této stránce bylo zveřejněno zadání i výsledky didaktického testu 2017 z ruského jazyka.Na sociálních sítích, zejména na Facebooku Nového Amose Maturita z ruštiny jste mohli detailně diskutovat o všem, co se didaktického testu z ruského jazyka 2017 týkalo. Pro přípravu na další termín státní maturity z ruského jazyka doporučujeme cvičně. Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky Autor: Jan Štěrba | Publikováno 15. 5. 2017 000 10:03 | Kategorie: Aktualit 2) Žáci vykonávají přijímací zkoušky formou didaktických testů z matematiky a českého jazyka a literatury. Další, tzv. školní přijímací zkouška, se nekoná.Předpokládaný počet přijatých uchazečů v prvním kolem přijímacího řízení je 30 uchazečů pro každý z výše jmenovaných oborů

Načítám Didaktis.... Výsledky didaktických testů v jarním zkušebním období. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání dnes ráno předalo ředitelům škol výsledky žáků, kteří konali didaktické testy společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2020 Výsledky didaktických testů vyhlásí Cermat. Nutná je registrace maturantů na výsledkovém portálu žáka k zpřístupnění výsledků části maturitní zkoušky. Záci kteří opakují maturtní zkoušku ( dílcí zk. český jazyk a literatura, cizí jazyk ) musí v letošním roce konat i písemnou profilovou maturitní zkoušku

Pokud se chcete podívat na znění testů nebo na klíč správných řešení, přejděte na stránku CERMATu. Pavel Škoda, ředitel školy. PŘ 2019 - osmileté - konečné výsledky po NT (pdf, 454 KB) Kritéria přijímacího řízení 8-leté studium 2019-20 (pdf, 212 KB Výsledky didaktického testu z češtiny 2019 - Státní Výsledky maturitního didaktického testu z češtiny a literatury 2019 jaro pro vás jako každý rok vypracoval Nový Amos. Orientační výsledky si můžete projít a zjistit, jak jste asi u svého ostrého termínu maturity z českého jazyka dopadli

Výsledky didaktických testů maturitní zkoušky byly maturantům zpřístupněny. Výsledky vždy vydává škola, ze které pocházíte. Pokud jste výsledky doposud neobdrželi, obraťte se na svou kmenovou školu. Výsledky slohových prací budou k dispozici 15. září 2020 Doporučujeme nahlédnout na co nejvíce didaktických testů z francouzštiny a vyzkoušet si je v klidu nanečisto. Příprava před ostrým termínem je na místě. Zadání a výsledky didaktického testu z FJ 2018 Didaktický test francouzský jazyk - jarní termín 2018. Zobrazit zadání didaktického testu z FJ - jarní termín 201 Testy počtem úloh, svou strukturou a rozvržením učiva odpovídají dosud zadaným ilustračním i ostrým testům z roku 2017 vydaným CZVV. IV. Klíč obsahuje výsledky úloh ze sbírkové části i výsledky úloh z didaktických testů. Sdílet Výsledky maturitních didaktických testů z ČJ, AJ a MAT byly všem maturantům odeslány na školní e-maily ad 3) Do hodnocení se budou započítávat pouze výsledky z odborných soutěží vyhlašovaných MŠMT v kategorii A a B z vybraných předmětů (ČJ, CJ, MA, DE, ZE, OV, FY, CH, BI a IN). Diplomy a osvědčení dokladující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče lze doložit nejpozději 16. dubna 2021 do 11:30 hod

Maturitní zkouška 2020 - termíny konání didaktických testů

Čím větší počet didaktických testů z francouzského jazyka si před ostou maturitou vyzkoušíte, tím více budete na Váš ostrý test připraveni a budete vědět, jaké požadavky a očekávání jsou na Vas kladeny. V klidu se podívejte na všechny maturitní testy FJ 2011, testy si projděte a opravte podle dostupného řešení. Výsledky didaktických testů - jaro 2020. V pondělí 8. června 2020 byly v dopoledních hodinách žákům na jejich e-maily odeslány výsledky maturitních didaktických testů (ČJL, AJ, MAT), které se konaly 1.-2. 6. 2020. Pokud jste své výsledky neobdrželi, zkontrolujte také hromadnou poštu nebo spam Projděte si zadání maturitních testů z minulých ročníků státní maturity online a zvyšte tak svoji připravenost na tuto část maturity ze španělského jazyka. Všechna zadání didaktických testů 2013 na jednom místě optaříte sobě nebo svým přátelům a spolužákům, kterým zadání můžete nasdílet. Projděte si samotná zadání, kde se v první části objevuje. > Výsledky z písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků oznámí žákům předseda maturitní zkušební komise nejpozději v době konání ústních zkoušek. > Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum nejpozději 15. 5. 2021

Testová zadání v PDF Jednotná přijímací zkoušk

VysokeSkoly.com - nejpodrobnější adresář vysokých škol a univerzit, navíc vše k přijímacím zkouškám, maturitě: kurzy, učebnice, vysoké školy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů v jarním zkušebním období 2021

 • Architekt interiéru.
 • Pivobar kroměříž.
 • Play off extraliga 2019 pavouk.
 • Johna cenu.
 • Kýlní pás břišní.
 • 1.zš příbram.
 • Abs jets kontakt.
 • Palladium obuv.
 • Rychletuhnoucí beton na podlahu.
 • Sport balkan joga.
 • České písničky o víně.
 • Rybářská chata labe.
 • Péče o osobu blízkou 2018.
 • Multifunkční hrnec tesla.
 • Koenigsegg bazar.
 • Nepřímá oftalmoskopie.
 • Kliceni semena marihuany.
 • Výměna ložiska předního kola octavia 2.
 • Rambo 2 celý film cz dabing.
 • Granulocyty zvýšené.
 • Opar a zanet dasni.
 • Exodus.
 • Ruční kování pdf.
 • John deere bazos.
 • Pupínky na žaludu.
 • Plechové disky na kola 16.
 • Randezona com recenze.
 • Vánoční komedie.
 • Rc slavia.
 • Nopalové pečivo recept.
 • Průměrná mzda dle profesí a krajů.
 • Nemoci pávů.
 • Parabola graf.
 • Jak poznat infekci plodovych obalu.
 • Filmy podle skutečné předlohy.
 • Flap steak recept.
 • Zaniklé vesnice v pohraničí.
 • Tužka koh i noor.
 • Laterna magika.
 • Yuri boyka online.
 • Western oblečení westernové oblečení.