Home

Kytice rozbor balad

Karel Jaromír Erben - Kytice (souhrn balad) (9

Kytice je básnická sbírka 13 lyrickoepických skladeb - balad. Všechny mají pochmurný děj, rychlý a dramatický spád a většinou špatný konec. Základním motivem je nějaké provinění, po kterém vždy přichází tvrdý trest, někdy lze vinu odčinit nebo zmírnit pokáním Literární žánr: Balada (13 balad) - vydání díla 1853, rozšíření vydání 1861 . Kompozice: Sbírka je psaná zrcadlovým obrazem (1. a 13. balada mají stejný námět) příklad: Kytice x Věštkyně - motiv nar. smutku a nadějí, nar. buditelství. S. košile x Vrba - vztah mrtvých k živý Rozbor díla: Kytice. Rok vydání: 1. vydání: 1853 - obsahovalo 12 básní; 2. vydání: 1861 - bylo rozšířeno o baladu Lilie; Literární druh: lyriko-epika; Žánr: balada (= lyricko-epická báseň s dramatickým, pochmurným dějem a tragickým koncem, nejdůležitější dialog - zvyšuje dramatičnost, zrychluje děj

Karel Jaromír Erben - Kytice - rozbor RozboryKnih

Rozbor díla: Kytice. Autor: Karel Jaromír Erben. Rozbor přidal(a): vasek Téma a motiv (z roku 1853) - původně 12 balad poté byla přidána 13 balada Lilie (v r.1861). Děj se odehrává na venkově. Mají velmi pesimistický lyricko-epický žánr s pochmurným dějem a tragickým koncem Balada je lyricko-epický veršovaný útvar mnohdy s ponurým, strašidelným dějem, ovšem i šťastným, oslavným a většinou nešťastným, někdy až tragickým koncem. Námětem je v mnoha případech provinění člověka, které je potrestáno řízením nadpřirozených bytostí či osudu. Balady mají prudký dějový spád a bohatý jazyk, častým jevem je sugestivní a.

Kytice - rozbor díla k maturitě [10] Rozbor-dila

Kategorie: Česká literatura do 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Další díla spisovatele: Karel Jaromír Erben Životopisy spisovatele: Karel Jaromír Erben Škola: Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530, Dobříš Charakteristika: Rozbor díla Kytice.Práce rozebírá jednotlivé balady, obsahuje i základní informace o životě Karla Jaromíra Erbena, rysech jeho. Kytice Poklad 11 Svatební košile 38 Polednice 56 Zlatý kolovrat 61 Štědrý den 79 Holoubek 90 Záhořovo lože 96 Vodník 120 Pohádky mají formu balad - pokud si hlavní hrdina neuvědomí včas svou chybu a nekaje se, má pochmurný děj balady i tragický konec - krutý trest. Pohádky jsou psané jako básně, většinou je zde. Kniha: Kytice Autor: Karel Jaromír Erben Deník přidal(a): Veronika Podobný materiál: Rozbor díla Veronika Sichová Autorem knihy Kytice je Karel Jaromír Erben. Číslo Vydání knihy je 2. Tuto knihu vydalo Státní pedagogické nakladatelství, n. p., v Praze roku 1971 jako svou publikaci č. 01- 29- 06. Počet stran je 95. Dílo Kytice se původně jmenovalo Kytice z pověstí.

Karel Jaromír Erben, jedna z nejdůležitějších osob české literatury 19. století, vydal své nejslavnější dílo, básnickou sbírku Kytice, nejprve v roce 1853, rozšířené vydání vyšlo o osm let později. Zařadil do ní 13 logicky posládaných básní, většinou balad, které vychází z lidové poezie. Kytice zaznamenala okamžitý úspěch a ovlivnila další umělce v. K.J.Erben - Kytice - rozbor díla k maturitě: 2017x: 2. Oscar Wilde - Obraz Doriana Graye - rozbor díla k maturitě: 1321x: 3. Rozbor - Collins - Aréna smrti - Hungry games: 803x: 4. N.V.Gogol - Revizor - rozbor díla k maturitě: 314x: 5. Erich Maria Remarque - Stařec a moře: 161x: 6. Charles Dickens - Oliver Twist - rozbor k maturitě. Rozbor knihy Kytice Spisovatel(ka): Karel Jaromír Erben Přidal(a): Teryk94 Téma: Mezilidské vztahy, trestání viny Hl. myšlenka: Lidské neštěstí, které si působí člověk sám, tím že poruší zákony. Ten je pak krutě potrestán. Čas: neurčitý Prostor: neurčitý, symbolický (les, jezero, chalupa) 1.chalupa - polednice si jde pro dítě, ale matka ho tak pevně svírá že. Toto bezesporu nejznámější Erbenovo dílo obsahuje 13 básnických skladeb a je jedinou básnickou sbírkou, kterou autor sepsal a také vydal. Světlo světa spatřila sbírka ve své původní podobě roku 1853. O osm let později, tedy r. 1861, vyšlo rozšířené vydání obohacené o Erbenovy poznámky. Velmi často se můžeme dočíst, že básně jsou baladické, ale sám autor.

Kytice - Rozbor Edufix

Video: Karel Jaromír Erben - Kytice - Uč se online! - Vše co

Kniha: Kytice Autor: Karel Jaromír Erben Deník přidal(a): Filip Podobný materiál: Rozbor díla Erben, K. J.: Kytice. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. Karel Jaromír Erben: Kytice čtenářský deník a další obsahy a rozbory děl najdete na webu Ctenarsky-denik.cz, který dále obsahuje velký čtenářský deník, životopisy spisovatelů, seminární práce a další Mluvící hlavy FF UK k maturitě. Hovoří Josef Vojvodík z ÚČLK FF UK. Mluvící hlavy FF je projekt, v němž profesoři Filozofické fakulty Univerzity Karlovy odpo.. Uvidíme sedm vypjatých příběhů o touhách, posedlostech a sobectví Inspirací filmu byla sbírka balad českého autora 19. století K. J. Erbena, jehož tvorba je paralelou k poezii E. A. Poea, plná vášní a přízraků. Kytice poprvé vyšla v roce 1853 ROZBOR DÍLA: KYTICE (KAREL JAROMÍR ERBEN) Literární druh a žánr: lyricko-epická básnická sbírka (poezie); sbírka balad* Literární směr: Rozbor díla dále obsahuje rozšířený jazykový rozbor konkrétní textové ukázky včetně figur a tropů, rozbor textu, děj, charakteristiku postav, kompozici díla, prostor a čas.

Detailní rozbor baladické sbírky Karla Jaromíra Erbena Kytice. Vhodné k ústní části státní maturity z českého jazyka. lyrika, sbírka 13 balad. čerpání ze slovanských bájí a pověstí, některé balady jsou již motivovány křesťanstvím (hrdinovi je odpuštěno, když lituje) pověstí i sbírky Kytice KYTICE . Snad naše nejoblíbenější básnická sbírka 19. století. Dvanáct vynikajících balad uvedl K.J.Erben stejnojmennou vstupní básní. Mistr umělecké zkratky dokázal ve třech slokách zachytit báji vykládající původ slova mateřídouška

Kytice: Erben Karel Jaromír - iReferaty

Významný autor a obroditel Karel Jaromír Erben napsal původně jen dvanáct balad, které jsou vzájemně zrcadlově propojeny. Úvodní báseň Kytice a závěrečná pověst Věštkyně jsou výzvou pro všechny vlastence a dávají naději na lepší budoucnost. Polednice a Vodník jsou nadpřirozené postavy se zlými úmysly. Poklad a Dceřina kletba vypráví příběh o narušení. Kytice je velice známá kniha balad od K.J.Erbena. Obsahuje balady, epické básně, které se vyznačují velice pochmurným dějem, a zpravidla tragickým koncem. Balady mají vyhrocený děj, vyplývající z nějakého hrůzného činu, jehož se někdo dopustil. Balada vždy tyto činy odsuzuje a nechává z nich vyplynout tragický konec Sbírka Kytice se skládá z 13 básní. V úvodní básni s názvem Kytice nezpracovává Erben téma známé z ústní lidové slovesnosti, ale vychází z vlastního námětu. Jde o nejkratší báseň sbírky. Následuje 12 balad: /klad, Svatební košile, /lednice, Zlatý kolovrat, Štědrý d en, Holoubek, Záhořov Kytice - symbolizuje jednolitost, ale také soubor více jednotlivin (ne květů, ale básní) • posouzení aktuálnosti díla: Děj balad z Kytice není aktuální, postavy většinou neexistují v reálném světě a činnosti, které dělají

Sbírka balad vyšla poprvé v roce 1853 pod názvem Kytice z pověstí národních a šlo o jedinou sbírku básní, kterou Karel Jaromír Erben (1811-1870) vydal. Byla inspirována českými lidovými pověstmi a báchorkami a již v době svého vzniku slavila úspěch a ovlivnila mnoho umělců • Kytice (úvod)+Věštkyně (závěr) = vlastenecké básně • 11 balad • hlavní hrdinky jsou ženy (kromě Záhořova lože) • osudovst (hrdinky se nemůžou problému vyhnout) • řeší se rodičovské-Poklad, Polednice a milenecké vztahy-Holoubek • nadčasovost (problémy vždy-ve všech obdobích Karel Jaromír Erben - Kytice. Kytice Poklad Svatební košile Polednice Zlatý kolovrat Štědrý den Holoubek Záhořovo lože Vodník Vrba Lilie Dceřina kletba Veštkyně (úlomky) Hlavní stránk Kategorie: Česká literatura do 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Škola: Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530, Dobříš Charakteristika: Rozbor díla Kytice.Práce rozebírá jednotlivé balady, obsahuje i základní informace o životě Karla Jaromíra Erbena, rysech jeho tvorby a období, ve kterém dílo vzniklo

Kytice - rozbor díla k maturitě Rozbor-dila

 1. Kytice je soubor dvanácti balad. Ve sbírce se objevují hlavní druhy lidové epiky. Nejpočetnější skupinou jsou báje. V nich je obsažen názor lidí na přírodu a nadpřirozené síly a bytosti, které ji ovládají a působí na lidské osudy. Náměty pro svou básnickou sbírku čerpal Erben v lidové slovesnosti, z bájí o.
 2. Kniha: Kytice. Autor: Karel Jaromír Erben. Přidal(a): JayBee . Druh poezie: klasické balady (lyricko-epické skladby s pochmurným dějem a tragickým koncem) Členění knihy: 13 balad, zrcadlové uspořádání balad. Rým, rytmus: převládá střídavý rým, pravidelný rytmus - až ráz lidového nápěvu. Jazyk
 3. Kytice, původně vydaná pod názvem Kytice z pověstí národních, je jedno ze stěžejních děl Karla Jaromíra Erbena. Je to jediná sbírka balad, kterou vydal. (Luccy78

ČTENÁŘSKÝ DENÍK: KYTICE (7. listopadu 1811 - 21. listopadu 1870 Významný literární představitel českého romantismu. Narodil se roku 1811 v Miletíně a umřel v roce 1870 v Praze. Po svých studiích na gymnáziu v Hradci Králové a v Praze byl zaměstnancem Královské české společnosti nauk a sekretářem Českého muzea Karel Jaromír Erben, Kytice, Praha 1989, s. 169 - 189. Analýza výňatku z uměleckého díla (charakteristické rysy výňatku) Obsahuje 13 básní, převážně balad. Každá z balad zachycuje příběh ze života, vyjadřující v symbolických obrazech osudové drama lidí. Kytice z pověstí národních. aby zdůvodnil celkový rozbor tohoto díla. Jirát zasazuje Erbenovu osobnost do širších dobových souvislostí a rozebírá vlivy jeho těsných předchůdců romantiků: Máchy, Čelakovského, Goetha. K nejstarším typům národních balad řadíme baladu francouzskou a dále jí hodně podobná. poezie - Kytice z pověstí národních překladatel - Nestorův letopis ruský vydavatel staročeských památek Rozbor díla Kytice Žánr: 13 baladických básní, původně bylo básní 12, 13. byla přidána do 2. vydání, objevuje se i pohádka (Zlatý kolovrat), legenda (Záhořovo lože) a pověst (Věštkyně Sbírka Kytice vyšla poprvé roku 1853 a zahrnovala dvanáct básní. Původní dílo však nevzniklo naráz, Karel Jaromír Erben na něm pracoval přes dvacet let. Polovinu básní (Polednice, Poklad, Svatební košile, Zlatý kolovrat, Štědrý den a Holoubek) básník tvořil již od poloviny 30. let, vydával je však jen časopisecky

Kytice - rozbor knihy (2) RozborKnihy

Obecné informace O díle: Kytice byla vydána roku 1853 a obsahovala 12 balad. Lilie byla dodána až později roku 1861. Napsat ji trvalo přes 20 let. První báseň Kytice vyšla dříve v časopisech a byla velmi klidně přijata (později ovlivnila i jiné autory). Kytice celkově byla přijata kladně, protože v ní lidé viděli lidovou moudrost Otázka: Kytice - Karel Jaromír Erben Předmět: ČJL - rozbor díla Zaslal(a): anonymní Umělecké období Romantismus: 19. st., 1. pol. Vychází ústní lidové slovesnosti Děj zasazuje na netradiční místo Svatební košile: hřbitov Poklad: jeskyně Vodník: rybník Výjimečný hrdina. Nezapadá do společnosti. Nešťastně zamilovaný

Kytice má nádherný jazyk, který oceňuji v 59letech mnohem víc, než když jsem ji četla v mládí. Jediná veršovaná kterou si přečtu kdykoliv klasika..básně, které každý zná jen v novém obalu. Český-jazyk.cz aneb studentský underground ­ Erben Karel Jaromír (*07.11.1811 - †21.11.1870) Kytice (rozbor) (5 Zdravím Vás u dalšího videa. Tentokrát z projektu Maturitní kánon. Věřím, že se Vám bude hodit všechny díla v textově podobě po hromadě na https://dl.dropbox.. Nechte si na rozbor více času, knihu si přečtěte, udělejte poznámky a vraťte se k nim klidně po krátkém odpočinku. Například pokud budeme rozebírat jednu z balad Erbenovy Kytice, můžeme klidně poznamenat, že stejně jako ostatní balady pojednává i tato o nějakém provinění a následujícím trestu za něj Práce věnovaná sbírce balad Kytice nejprve krátce sleduje život jejího autora a poté charakterizuje motivy sbírky a popisuje děj dvou vybraných básní. Karel Jaromír Erben: Kytice Práce vypracovaná jako maturitní téma nejprve podává přehled tvorby Karla Jaromíra Erbena a poté popisuje obsah jednotlivých skladeb Kytice

Kytice. DOCX. Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,32 kB) Karel Jaromír Erben Analýza uměleckého textu DRUH poezieŽÁNR sbírka 13 balad lyricko-epická skladbaTÉMA připomenutí pradávných morální zásad zodpovědnost za vlastní chyby připomínka lidové slovesnosti (starých lidových pověr a zvyků) morální zákony. Kytice, původně vydaná pod názvem Kytice z pověstí národních, Dalším neromantickým znakem balad je naprostá nevzdorovitost hrdinů, kteří zcela bázlivě a s pokorou přijímají vinu. Nejsou zde individualistické tendence ani typická rozpolcenost. Rozbor Kytice (prof. Josef Vojvodík) (YouTube Testy můžete nekomerčně šířit, čtěte podmínky užití.podmínky užití Kytice, stěžejní dílo Karla Jaromíra Erbena, je jedinou ucelenou sbírkou básní, kterou kdy slavný spisovatel vydal. Obsahuje třináct balad velmi silně ovlivněných slovanskou lidovou slovesností. Některé z nich byly inspirací i pro Antonína Dvořáka a sedm básní se stalo základem stejnojmenného fi Kytice je jedna z těch knih, ke které se ráda a často vracím, a to hlavně pro tu atmosféru jednotlivých balad, které jsou smutné, temné, tísnivé, mrazivé, místy strašidelné a hlavně tak krásně napsané

Karel Jaromír Erben - Kytice - rozbor RozboryKnih. Rozbor sbírky balad od Karla Jaromíra Erbena Kytice. O autorovi. Karel Jaromír Erben(1811 Miletín - 1870) byl český historik, právník, archivář, spisovatel, básník, překladatel a sběratel českých lidových písní a pohádek; představitel literárního romantismu dílo výrazně ovlivnilo podobu moderních českých balad - Jan Neruda, Jaroslav Vrchlický, Petr Bezruč, Jiří Wolker . Dále k doplnění doporučujeme následující rozbor díla Kytice. Další podobné články na webu: Kytice - Karel Jaromír Erben; Kytice - rozbor knihy a čtenářský dení apodvodním). Kytice obsahuje balady hrůzostrašné (Svatební košile), ale ikonejšivé (úvodní balada Kytice). Hudebnost a barvitost projevuje se vkaždé z Erbenových balad. Erben vytvořil v poesii to, co Mánes v malířství a Smetana v hudbě.12 Kytice se charakterizuje silně lyrickou epikou sdramatickými prvky. To vše dokáž

Kytice (sbírka) - Wikipedi

Kniha je rozdělena na původně 12 balad, později byla přidána 13. balada. Většina z nich je odrazem přírody. Kniha obsahuje tyto balady: Vodník, Polednice, Záhořovo lože, Štědrý den, Holoubek, Lilie, Věštkyně, Svatební košile, Vrba, Zlatý kolovrat, Dceřina kletba, Poklad, Kytice (úvodní báseň) Literární druh a žán Kytice balad. 1982 · Československý spisovatel. 22-016-82. Kytice. 1977 · SPN - Státní pedagogické nakladatelství (SPN - pedagogické nakladatelství) 14-738-77. Kytice. 1977 · Československý spisovatel. 22-065-77. Kytice. 1976 · Albatros (ČR) Kytice. 1976 · Albatros (ČR) 9788073902353 Kytice /1853/ - životní dílo - sbírka balad K.J.Erbena, jedna z nejslavnějších knih české literatury. Vznikla po téměř dvacetileté literární práci Erbena. Básně, ze kterých se Kytice skládá, vycházely nejprve v časopisech. Hrdinové básní žijí v neurčitém čase

Kytice - rozbor díla k maturitě (4) Rozbor-dila

Jednotlivé básně Kytice vycházely nejprve časopisecky - první byl Poklad (1838). Prvního knižního vydání se Kytice dočkala v roce 1853. Publikace obsahovala celkem 12 balad, jejichž základem se staly české báje, kterým Erben jako básník dokázal vtisknout dokonalý umělecký tvar Sbírka vznikla na přelomu 70. a 80. let 19. století, poprvé vyšla knižně v Praze roku 1883. Ve Čtenářském deníku nabízíme ke stažení šest balad a romancí z celkových sedmnácti Sbírka balad od Karla Jaromíra Erbena, Kytice, patří mezi nejslavnější díla české literatury. Mě osobně se líbila a vřele bych doporučila každému, aby si jí přečetl. Mě osobně se líbila a vřele bych doporučila každému, aby si jí přečetl

Kytice, stěžejní dílo Karla Jaromíra Erbena, je jedinou ucelenou sbírkou básní, kterou kdy slavný spisovatel vydal. Obsahuje třináct balad velmi silně ovlivněných slovanskou lidovou slovesností. Některé z nich byly inspirací i pro Antonína Dvořáka a sedm básní se stalo základem stejnojmenného filmu z roku 2000. Sdílet Charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla Kytice a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu): Vyjádřit hlavní myšlenky Erbenovy básně Kytice. Stručně naznačit děj básně Poklad, na jejím základě postihnout hlavní znaky a vyznění Erbenových balad

20 záznamů. Ekonomika. Název Naposledy aktualizováno; Bankovní soustava: 15. 04. 2015: Clo a celní politik Kytice Karla Jaromíra Erbena vychází poprvé v roce 1853. Toto období nazval Jan Neruda časem za ţiva pohřbených. Za toto označení mohl tehdejší ministr vnitra Bach a balad, který ukazuje na svéráznou podstatu české lidovosti kořenů obecně slovanských, jeţ je ukryta v pověstech a bájích,. Karel Jaromír Erben * 7. 11. 1811 Miletín, † 21. 11. 1870 Praha - český básník, prozaik, jazykovědec, historik, folklorista a sběratel lidové tvorby Erben, nejspanilejší z českých básníků, jak ho nazval F. X. Šalda, žije v našem povědomí především jako autor Kytice a pohádkář. Daleko rozsáhlejší a neméně významná však byla jeho činnost vědecká. VIDEO: S novým obrazem i zvukem se do kin vrací legendární Kytice 6. ledna 2017 Filmová báseň Kytice, kterou před sedmnácti lety natočil F. A. Brabec na motivy hororových balad.. Kytice balady Kytice (sbírka) - Wikipedi . Kytice, původně vydaná pod názvem Kytice z pověstí národních, je stěžejní dílo Karla Jaromíra Erbena. Je to jediná původní kniha, kterou kdy vydal. Jedná se o sbírku 13 balad inspirovaných lidovou slovesností poukazující na hodnotu mezilidských vztahů Balady. Štědrý večer

sbírka balad Kytice z pověstí národních, která vyšla poprvé v roce 1853 a na jejíž rozbor se soustřeďuje tento učební materiál. Vyberte vhodná dokončení věty: Karel Jaromír Erben: 1. pocházel z Podkrkonoší. ANO x NE 2. byl českým historikem, právníkem a spisovatelem. ANO x NE 3. žil bohémským životem. ANO x NE 4 Film Kytice - 7 zfilmovaných balad This entry was posted in Čtenářský deník , Maturitní otázky z češtiny and tagged český jazyk , čtenářák , čtenářský deník , Karel Jaromír Erben , Kytice , maturita , maturita čj , maturita z českého jazyka , maturita z čeština , maturita z češtiny , maturitní otázka. Počet stran: 132, Rok vydání: 2011, Nakladatelství: PRÁH, Autor knihy: Karel Jaromír Erben, Erben vložil do Kytice především rozmanité epické skladby, jejichž základní součástí je baladický prvek přítomný v mnoha rovinách, ať už se jedná o báje s nadpřirozenými bytostmi nebo o pověsti, vztahující se k nejrůznějším svátkům a.

Balada - Wikipedi

Kytice Karel Jaromír Erben Základní informace: Veršované dílo, básnická sbírkaBalady ( básně s pochmurným dějem a tragickým koncem)Nese prvkyromantismuAutor popisuje obraz dávných lidových představ a názorů na životObjevuje se zde boj člověka s přírodou nebo s nadpřirozenými silami (bezmocnost), porušení mravního ideálu = vina a trestTrest vždy převyšuje. Kytice- pověst o prvopočátku Mateřídoušky, v níž se zesnulá matka vrací na svět v podobě mateřídoušky, aby měli její sirotci památku. Poklad- balada vypráví o vdově a dítěti. Na Velký pátek šla vdova do kostela a po cestě , při zpěvu pašijí, spatřila vchod do země. Vstoupila a spatřila poklad balada francouzská (villonská) - lyrická báseň složená ze 3 strof o 7 až 12 verších,a ze závěrečného, poslání je uzavřeno veršem,který se na konci každé strofy refrénovitě opakuje, byla ve Francii pěstována od 13. až do 17.století,k dokonalosti ji dovedl básník F.Villon, v české literatuře - V.Nezval : 52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida. Vbr nkolika kytice balad:balad. obr. Rozbor textu - Moje čeština - Čeština na internetu zdarma. Vbr nkolika balad: kytice matkad. obr. Kytice rozbor - Karel Jaromír Erben - Atlaso.cz - portál Vrba je tematicky bsni blzko koile, pojednvkter. obr Mezi jeho nejznámější díla patří sbírka balad Kytice, soubor českých pohádek (Tři vlasy děda Vševěda, Zlatovláska ad.), které byli inspirovány folklorem. Koktavost ( balbutismus) Řečová porucha, při které je plynulost řeči neúmyslně přerušována opakováním jednotlivých slabik, částí slov, nebo jejich.

Kytice - Čtenářský-deník

Kytice 1. KAREL JAROMÍR ERBEN KYTICE (z pověstí národních) 1853 2. LITERÁRNÍ DRUH A ŽÁNR MÍSTO A ČAS Literární druh: lyricko-epický Literární žánr: sbírka balad (ale místy i jiné žánry - např. pohádka u Zlatého kolovratu) Místo: venkovské prostředí Čas: blíže neurčen Karel Jaromír Erben: Kytice (2) Obsah díla: Kytice (Mateřídouška) - matka symbolizuje národ a vlast Mladá žena zemře a zanechá po sobě své děti. Později se převtělí v květinu, aby byla svým potomkům blíž. Děti ji poznají a nazvou mateřídouškou. Poklad Na Velký pátek se v hoře zjeví obrovské poklady

Karel Jaromír Erben: Kytice. Doba děje: různá. Místo děje: různé. Obsah díla: Kytice. Zemřela matka. Zbylo po ní několik dětí, kteří ji každé ráno chodili navštěvovat, jenomže nevěděli, kde má hrob. Matce se jich zželelo, a tak se vrátila mezi živé v podobě drobných kvítků Karel Jaromír Erben Kytice Autor: Mgr. Kamila Martínková EU peníze školám CZ.1.07/1.5.00/34.0154 * EU peníze školám CZ.1.07/1.5.00/34.0154 * Tematický okruh Rozbor knih k maturitní zkoušce Anotace Prezentace je určena žákům 4. ročníku pro přípravu k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Kytice je drama z roku 2000, spadající do žánrů drama, mysteriozní a experimentální. V hlavních rolích Boleslav Polívka, Zuzana Bydžovská a Dan Bárta. Režie: F. A. BrabecJedna z nejoblíbenějších básnických sbírek 19. století, Kytice z pověstí národních od Karla Jaromíra Erbena, provází české..

Kytice z pověstí národních (1853), zkráceno: Kytice sbírka 13 balad, psané ve verších - gnomický verš (-krátkost, hutnost) lyricko-epické balady z lidových pověst V zaplněném pražském kině Lucerna měl dnes obnovenou premiéru film Kytice, který natočil František Antonín Brabec na motivy hororových balad Karla Jaromíra Erbena. Snímek založený na vizuálním pojetí nebylo možné po vlně digitalizace uvádět v kinech. Nyní je Kytice díky převedení do digitální podoby v HD pro kinosály opět dostupná

Karel Jaromír Erben - Kytice

Životopis: Karel Jaromír Erben (7. listopadu 1811, Miletín u Hořic v Podkrkonoší (okres Jičín) - 21. listopadu 1870, Praha) byl český historik, archivář, spisovatel, básník, překladatel a sběratel českých lidových písní a pohádek; představitel literárního romantismu Jedinou umělecky původní knihou Karla Jaromíra Erbena je velmi známá sbírka balad Kytice z pověstí národních, která vyšla poprvé v roce 1853 a na jejíž rozbor se soustřeďuje tento učební materiál. Vyberte vhodná dokončení věty: Karel Jaromír Erben: pocházel z Podkrkonoší. ANO x . N

1.1 Stručný rozbor díla -KYTICE (zkrácený název) Celý název: KYTICE ZPOVĚSTÍ NÁRODNÍCH: literární útvar - SBÍRKA BALAD, 12 + 1 (jedna končí jako pohádka - Zlatý kolovrat), 1. balada - Kytice (v ní vysvětluje původ slova MATEŘÍDOUŠKA) - poslední dodaná balada - VĚŠTKYNĚ Pokud toto čtyřverší nemluví za vše, postačí vám závěry balad. Osud není spravedlivý - buď je neúměrně krutý (Polednice), Kytice, Věštkyn rozbor, uměn í 2 komentáře.

Kytice - čtenářský deník CtenarskyDeniky

Filmová Kytice, kterou natočil F. A. Brabec na motivy hororových balad Karla Jaromíra Erbena, prošla digitální úpravou a přepisem do HD a v kině Lucerna ji čeká obnovená premiéra. Snímek založený na vizuálním pojetí, výpravě a kameramanském umění vyniká právě na velkém plátně Praha /FOTOGALERIE/ - V zaplněném pražském kině Lucerna měl v pondělí obnovenou premiéru film Kytice, který natočil František Antonín Brabec na motivy hororových balad Karla Jaromíra Erbena. Snímek založený na vizuálním pojetí nebylo možné po vlně digitalizace uvádět v kinech. Nyní je Kytice díky převedení do digitální podoby v HD pro kinosály opět dostupná.

Kytice (1853) (Karel Jaromír Erben (1811- 1870) (DALŠÍ DÍLA (České pohádky: Kytice (1853) (Karel Jaromír Erben (1811- 1870), rozbor, motiv, téma, postavy rozbor Kytice od K.J.Erbena. ${commentPrompt} Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buď první Video views : 4,51 Kytice was first published in 1853, when the author Karel Jaromir Erben was 42 years old, and consists of famous ballads such as The Golden Spinning-Wheel, The Noonday Witch, The Wedding Shirts or The Water Goblin Kytice /1853/ - životní dílo - sbírka balad K.J.Erbena, jedna z nejslavnějších knih české literatury Kytice - rozbor jednotlivých balad, filmové zpracování Kytice v režii J. A. Brabce 2 6. Mezinárodní měsíc školních knihoven - aktivity: vlastní tvorba žáků, výroba záložek do knih, návrh a vytvoření loga naší knihovny, besedy v knihovně, obnovení knižního fondu 1 7 Filmová báseň Kytice, kterou natočil F. A. Brabec na motivy hororových balad Karla Jaromíra Erbena, prošla digitální úpravou a přepisem do HD a v kině Lucerna ji čeká obnovená premiéra. Snímek založený na vizuálním pojetí, výpravě a kameramanském umění vyniká právě na velkém plátně

 • Regenerace synonymum.
 • Ovoce anglicky.
 • Elektronická monografie.
 • Co dělat v japonsku.
 • Rozdělení pangey.
 • Mikrocefalie délka života.
 • Pronájem garáže krupka.
 • Organická hnojiva wiki.
 • Pirátská strana aktuality.
 • Ekonomika krize.
 • Insekticid imidacloprid.
 • Míčové hry venku.
 • Hindenburg president.
 • Hdmi zapojení.
 • Kombinace šedé barvy.
 • Smallville herci.
 • Indický běžec diskuze.
 • Vlc win xp.
 • Ktera služba je součástí google.
 • Bránění v předjíždění.
 • Jak vybrat delku pasku.
 • Selena gomez album.
 • Peekskill.
 • Časopisy dnes.
 • Htc m9 plus.
 • Karta euro mastercard.
 • Kliest hnacka.
 • Xbox rgh.
 • Zš matiční.
 • Kavárna s dětským koutkem.
 • Hovězí kůže na podrážky.
 • Concorde caravan.
 • Prkno 5 minut.
 • Hra chemická laboratoř.
 • Polioviry.
 • Granule k9 cena.
 • Lindynette 20 7 denní pauza.
 • Apk lego ninjago shadow of ronin.
 • Jedovate ryby v norsku.
 • Tabulky surové kmeny.
 • Vzorník barev ral.