Home

Geografie české republiky pdf

PdF:Ze2MP_CFP7 Fyzická geografie ČR - Informace o předmět

GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY Realizační tým: Katedra geografie, PdF MU RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. Geografický ústav, PřF MU doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc. Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU Fakulta informatiky Masarykovy Univerzity, Brno 201 GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLILKY PRO NEGEOGRAFY OBSAH: Poloha a základní geografická charakteristika území České republiky Geologická stavba a geologický vývoj území České republiky Potenciál a těžba nerostných surovin na území České republiky Geomorfologický vývoj a geomorfologické členění území Č Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou 2. sopečná pohoří - Doupovské hory (stratovulkán), České středohoří (hlubinný magmatizmus). 3. vrásnozlomová poho - vrásová pohoí vyzdvižená tektonicky (okrajová pohoří ř ří: Šumava, Krkonoše, Jizerské hory). 4. vrásová pohoří - Vnější Západní Karpaty (Bílé Karpaty, Moravskoslezské Beskydy) Typické. problémem České republiky je pasivní přirozený přírůstek (přibližně 0,03% v roce 2002, srv. Slovensko 0,00%, Slovinsko +0,05%, Polsko -0,05%, Kypr +1,18%, Irsko +1,63%, Lotyšsko Fyzická geografie České republiky Vesměs zvlněná oblast (pahorkatiny, hornatiny), většinou prvohorní hercynské neb

Základní geografické údaje o České republic

Ze2MP_CFP7 Fyzická geografie České republiky Pedagogická fakulta podzim 2012 Rozsah 1/0/0. 2 kr. Ukončení: k. Vyučující prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (přednášející) Garance prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. Katedra geografie - Pedagogická fakulta Kontaktní osoba: Kateřina Brabcov Základní geografické údaje o České republice. Česká republika je vnitrozemským členským státem Evroé unie, ležícím uprostřed mírného pásu severní polokoule ve střední části Evropy. Svou rozlohou 78 866 km² je mezi evroými státy na 21. místě, počtem obyvatel 10 220 577 na 12. místě a hustotou zalidnění. Mapa České republiky Česká republika je vnitrozemský stát , nacházející se ve střední Evropě na severní a východní polokouli. Úhlovou vzdálenost mezi nejvýchodnějším a nejzápadnějším bodem 6° 46′ 07″ urazí Slunce při své zdánlivé pouti kolem Země za 27 minut

Geografie Česka - Wikipedi

 1. Cena Akademie věd České republiky za mimořádný výsledek výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Publikace Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století., na které spolupracovali také členové geografické sekce PřF UK, byla oceněna AV ČR! Publikováno 17.7.202
 2. Geografie esk republiky . 1. Geologie R esk masiv- poz statek kolizn ho orogenu- p esahuje R- rudy il barevn ch kov V voj esk ho masivu- V t inou jen intenzivn eroze souvrstv sediment rn ch hornin- V karbonu a permu sladkovodn sedimenty (slepence, j lovce, p skovce, zbytky rostlin
 3. Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě. Samostatnost nabylo 1. ledna 1993 jako nástupnický stát Československa, předtím existovalo jako jedna ze dvou republik československé federace.Navazuje také na více než tisícileté dějiny české státnosti a kultury.Podle své ústavy je Česko parlamentní, demokratický právní stát s liberálním.

Vyučující: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. Portál UP: Informace o předmětu Informace pro studenty. Podminky pro absolvování - úvodní přednáška (pdf, MB) Základní osnova Geograficko-politická poloha České republiky - státní území, státní hranice - prezentace (pdf, 4,1 MB), text (pdf, MB) Geologický vývoj a geologické struktury Českého masivu a Karpat - prezentace. Geografie pro SŠ IV - České republiky pro SŠ - A4. 3. přepracované vydání. Tato publikace je součástí čtyřdílné řady učebnic geografie pro čtyřletá gymnázia a další typy SŠ, které mají ve svém učebním plánu vyučovací předmět geografie Regionální geografie světa a České republiky: 15. Ke geomorfologické subprovincii Západní Karpaty nepatří: a) Ostravská pánev b) Hornomoravský úval c) Chřiby d) Dolnomoravský úval 16. V roce 2004 vstoupilo do Evroé unie: a) Finsko b) Maďarsko c) Bulharsko d) Řecko 17. K Jihomoravskému kraji nepatří okres

Geografie — Přírodovědecká fakulta U

Geografie esk republiky

 1. Geografie 4 pro střední školy: Geografie České republiky Tato publikace je součástí čtyřdílné řady učebnic geografie pro čtyřletá gymnázia a další typy SŠ, které mají ve svém učebním plánu vyučovací předmět geografie
 2. Po jeho zrušení v roce 1993 se centrum těchto aktivit částečně přesunulo na Oddělení environmentální geografie Ústavu geoniky Akademie věd České republiky, které vyvíjí jak vědeckou, tak vydavatelskou činnost
 3. Regionální geografie České republiky - rešerše. Studijní materiál 97 s. / - roč. / pdf. Český masivÚzemí je rozděleno do bloků - ker. Základní zlomový systém ČM má 3 směry (viz také mapa):1. Sudetský směr (SZ-JV) - Jáchymovský zlom, Sázavský zlom, 2
 4. Vybrané kapitoly ze socioekonomické geografie České republiky (PdF MU, Brno 2013). Masarykova univerzita tento text z roku 2013 považuje za neaktuální a od jeho obsahu se distancuje, zvláště v historických partiích publikace
 5. Seizmické oblasti České republiky Naše území leží na rozhraní mezi relativn ě stabilní, konsolidovanou a geologicky sta-rou částí tzv. hercynské Evropy, kam náleží Český masiv, a mladou oblastí Západních Karpat, která je součástí alpinsko-himálaj-ského orogénu a je seizmicky velmi aktivní

Česká republika na Martinus.cz. Nakupujte E-knihy online. Přes 17 000 e-knih Čtenářské recenze Slevy na bestsellery 25 % Popis: Učebnice Vybrané kapitoly ze socioekonomické geografie České republiky se věnuje vybraným aspektům socioekonomické geografie ČR - zejména obyvatelstvu, trhu práce, hospodářství, dopravě, cestovnímu ruchu a regionální politice. Každá z kapitol obsahuje kromě zachycení stavu a trendu vývoje dané oblasti také mapky, zdroje dat a informací, klíčové pojmy a. Geografie pro SŠ 4 - Geografie České republiky. UčebniceMapy.cz. Rok vydání: neuveden ISBN: 978807235571 22/3: 20 let České republiky. První leden máme spojený zejména s oslavou přicházejícího nové roku a většina z nás si ani nevzpomeneme, že tento den je také státním svátkem nazvaným poněkud melodramaticky Den obnovy samostatného českého státu In Hofmann: Náplň přírodovědné terénní výuky pro učitelství 1. stupně základní škol, s. 3 -5. katedra geografie PdF MU, Brno 2003 SVATOŇOVÁ, H. 2001. Co v učebnicích zeměpisu nebylo - ASIE

Česko - Wikipedi

 1. Geografie Pokyny pro autory 1 vedle náhledového pdf/jpg, zdrojový soubor (soubor v nativním formátu programu, kde byl vytvořen). Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (MMR ČR). - Správně se řadové číslovky píší v 90. letech (chybně je v 90tých letech). Obdobně správn
 2. PDF | On Jan 1, 2011, Jiří Vystoupil and others published Geografie cestovního ruchu České republiky | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat
 3. HISTORICKÁ GEOGRAFIE / HISTORICAL GEOGRAPHY 39/1 (2013) VEDOUCÍ REDAKTOR / EDITOR-IN-CHIEF PhDr. Robert ŠIMŮNEK, Ph.D. (r_simunek@lycos.com) REDAKČNÍ RADA / ASSOCIATE EDITORS PhDr. Pavel BOHÁČ, Praha Ing. Jiří CAJTHAML, PhD., ČVUT v Praze, katedra mapování a kartografie PhDr. et PaedDr. Jiří DVOŘÁK, Ph.D., Historický ústav Filozofické fakulty Jiho

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z geografie ČR - ZŠ ZŠ Postavení a poloha České republiky v Evropě Geologická stavba území České republiky ve vztahu k nerostnému bohatství Klimatické poměry a jejich diferenciace v rámci České republiky PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro www. České republiky Eva Novotná Mapová sbírka, Knihovna geografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova. hovny_soucasnosti_2016.pdf Závěr 2016. dms.euweb.cz. Aktualizace databáze -dotazníkový výzkum. dms.euweb.cz Obsah Detail Zámrsk. Informace o digitalizovaném fondu mapových sbíre Českou republiku obepínají téměř ze všech stran horská pásma. Nejvyšším pohořím České republiky jsou Krkonoše, jejichž hřeben tvoří přirozenou hranici se sousední Polskou republikou. Zde se nachází také nejvyšší česká hora Sněžka s nadmořskou výškou 1602 m Fyzická geografie ČR [KGE/FGCRS] ZČU v Plzni Word (18.68 MB) 6. 12. 2018. Geologická minulost České republiky.

Geografie a škola KUČEROVÁ, S. (2010): Pracujeme s podklady Atlasu krajiny České republiky. Úkoly k tématu Hustota zalidnění. Geografické rozhledy, 20(2), 14-17 Ke komplexně pojaté terénní výuce patří praxe z regionální geografie České republiky a zahraničních zemí, kde se uplatní didaktika geografie. Jde nejen o poznávání vzdálených míst, ale i o způsob jejich výběru za určitým vzdělávacím účelem, jejich příprava a vedení apod.1 Historická geografie - Historický atlas měst České republiky, sv. 19, Praha-Královské Vinohrady (Historický ústav AV ČR); Historický atlas měst České republiky sv. 22, Kutná Hora (Historický ústav AV ČR) V době satelitních navigací se na tištěné mapy a atlasy sice poněkud pozapomíná, jsou však krajiny, po kterých. Velvyslanectví České republiky v Addis Abebě podpořilo projekt na podporu 16 zrakově postižených dívek v Addis Abebě. Díky projektu se podařilo předat 16 notebooků se speciálním.. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. je vědecké pracoviště zaměřené na studium struktury a vlastností horninového prostředí a hornin. Dále se zabývá výzkumem skel, technické keramiky, kompozitů a biomateriálů, jejich vlastnostmi i aplikačním potenciálem a technologickými otázkami zpracování anorganických i organických odpadů

Povrch České republiky Naše republika je vnitrozemský stát ve střední Evropě, její rozloha je 78 864 km2. Na povrchu naší republiky se vyskytují nížiny, roviny, kopce, pohoří a vodstvo. Nejnižší místo ČR je u Hřenska, jeho nadmořská výška 115 m n. m. Nejvyšší míst Ekonomická geografie České republiky. Politika a regionalizace ČR. Studijní text k Austrálii, Novému Zélandu a Oceánii (pdf, 201 kB) (neúplný studijní text s mapkami pro práci v hodinách) Místopisné pojmy z FG Afriky, Austrálie a Oceánie (doc, 38 kB) (seznam místopisných pojmů k orientaci na mapě přístupů a pohledů na geografický prostor České republiky v souvislosti s cestovním ruchem. Výklad přitom důsledně vychází z vědeckých poznatků geografie a propojuje potenciál území. České republiky s jeho aktivací, s rozvojem infrastruktury cestovního ruchu a s druhy a. formami cestovního ruchu Příručky umožňující ilustracemi nebo fotografiemi nahlédnout do rozmanitosti naší zvířeny mají u nás dlouhou tradici a jsou čtenáři stále vyhledávané. Většinou zobrazují různé zástupce fauny podle zoologického systému. V tomto atlasu autoři představují živočichy podle prostředí, ve kterých žijí. Na 263 barevných tabulích je zachyceno téměř 2100 druhů. * '''Přednáška č.4:''' Medody ziskávání dat ([http://lfgm.fsv.cvut.cz/data/geografie/geogr1-pr4.pdf pdf]

Herink, J. (1997). Systém výuky zeměpisu v základní škole České republiky v devadesátých letech. Geografie, 102(3), 175-180. Hynek, A. (1979). Výuka geografie v Projektu nové výchovně vzdělávací soustavy. Sborník Československé geografické společnosti, 84(2), 117-126 19. Geografie Austrálie, Oceánie a polárních oblastí 20. Geografie jižní a jihovýchodní Evropy 21. Geografie západní a severní Evropy 22. Geografie střední a východní Evropy 23. Fyzická geografie České republiky 24. Socioekonomická geografie České republiky 25. Geografie místního regionu - Zlínský kra

Geografie České republiky pro negeograf

Časopis Historická geografie profiluje historickou geografii jako obor se širokým spektrem témat, metod a pramenů. Sleduje nové náměty a perspektivy historickogeografického výzkumu i rozpracované projekty historické geografie. Historický ústav Akademie věd České republiky. v. v. i. na internetové stránce. Ministerstvo kultury České republiky. DC01 Vytvořit specializované metodiky tvorby a využití prostorových dat Metodiky obsahují postupy tvorby a možnosti využití hranic v letech 1921-2011. DC02 Digitalizovat prostorová data Zpracovány shapefily pro Česko a Prahu v letech 1921-2011 v prostředí GIS, které jsou Ministerstvo kultury České republiky vydalo osvědčení 2/2011 SOKL o uznání uplatněné Certifikované metodiky Metodika na tvorbu oborové bibliografické databáze na příkladu Geografické bibliografie ČR on-line. V rámci OPACu GEOBIBLINE začalo fungovat plnotextové vyhledávání z připojovaných plných textů Jak najít; Knihy; Noviny a časopisy; Články; Rukopisy, inkunábule a staré tisky; Hudebniny; Zvukové dokumenty; Mapy; Licencované databáze; CD-ROM; Slovanská. Vítejte v Portálu čínských studií, který byl vytvořen na Katedře asijských studií FF UP za podpory projektu Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0289. Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

pdf 127 kB: 2. 1. 2004: Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Francouzské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie . 55/2004 Sb.m.s. o přístupu České republiky k Dohodě z roku 1993, upravené a prodloužené v roce 1996,. The project was aimed at comparing suspended load in four model river basins which are about of the same area and where each of them represents different geographical environment within the territory of the Czech Republic. We have chosen the Blšanka River basin, and basins of the rivers of Lužická Nisa, Loučka and Olšava as model territories

7 - Geografie. Geologie. Vědy o Zemi.pdf — PDF document, 197 kB (202248 bytes) Dnes je otevřeno. Hala služeb: 9:00 - 19:00 Všeobecná studovna: 9:00 - 22:00 další . Kontakt. Národní knihovna ČR Klementinum 190 110 00 Praha 1. Petr Voda: Jaká je role postkomunismu? Volební geografie České a Rakouské republiky v letech 1990-2013. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015, 244 stran V tomto vydání byly aktualizovány texty, tabulky, grafy a mapky všude, kde si to vyžádal vývoj v období, které uplynulo od 1. vydání této učebnice. Změny se dotkly především kapitol v oddíle Hospodářství, kde se nejvíce projevily změny v ekonomice České republiky. Některé kapitoly zaznamenávají Geografie výsledků parlamentních voleb: prostorové vzorce volebního chování v Česku 1992-2013. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 209 s. ISBN 978-80-7330-284-9

Geografie ceske republiky - Vyhledávání na Heureka

Na Geografickém ústavu lze studovat geografii a kartografii v rámci studijního programu Geografie a (v mezifakultním studia s PdF) z kartografie, geoinformatiky, fyzické a humánní geografie, metod geografického výzkumu a znalosti regionální geografie České republiky, stejně jako i základních dovedností pro. Oficiální stránky České geologické sluzby. Mineralogie pro školy. Stránky vytvořené Ústavem geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK jsou určeny především pedagogům a žákům druhého stupně ZŠ a nižšího stupně gymnázií

Zajímavé odkazy Planeta Země: Výukový systém, informace o Sluneční soustavě, vzniku, o tělesech - přiměřené pro ZŠ. www.astronomie.cz - zde můžete pozorovat hvězdnou oblohu, vesmírná tělesa a získat inforace o aktuálním dění v astronomii. https://hvezdy.astro.cz/ - astronomické stránky, které vznikly za přispění Fondu rozvoje vysokých škol v letech 2000-201 Policie České republiky (skratka PČR) je ozbrojený bezpečnostní zbor Českej republiky, ktorého úlohou je chrániť bezpečnosť osôb a majetku, verejný poriadok, predchádzať trestnej činnosti a pôsobiť ako orgán činný v trestnom konaní.Vznikla 15. júla 1991 na základe zákona Českej národnej rady č. 283/1991 Zb. zo dňa 21. júna 1991 o Polícii Českej republiky. CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY - OD 1. 6. 2016 PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI • Období 06/2015 - 05/2016 • Zaměstnavatel Centrum pro regionální rozvoj České republiky • Pozice Vedoucí oddělení administrace a kontroly projektů EÚS, pověřen řízením odboru EÚS • Období 05/2011 - 05/201

Kniha se zabývá se výskytem biogeograficky významných druhů rostlin a živočichů, i zastoupením rostlinných společenstev v jednotlivých biogeografických regionech (bioregionech), ale i nadřazených jednotkách - biogeografických podprovinciích. Bioregiony i podprovincie jsou podrobně charakterizovány též z hlediska reliéfu, hornin, klimatu, půd, typizace ekotopů a. KURIKULUM G - Virtuální hospitace - GEOGRAFIE. Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přehled všech dosud zveřejněných vyučovacích hodin z gymnázií najdete >>zde<<. * pracovni-list-meteorologicka-stanice-svratouch.pdf čeština: ·věda o vztazích a jevech na zemském povrchu··věda angličtina: geography ázerbájdžánština: coğrafiya esperanto: geografio francouzština: géographie ž korejština: 지리 němčina: Geographie ž, Geografie ž ruština: география ž řečtina: γεωγραφία slovenština: geografia ž španělština: geografía ž. Kniha Energetický sektor České republiky se zaměřuje na různé aspekty energetického sektoru České republiky, jehož směřování pečlivě sledují nejen ekonomické a politické špičky země, ale vzbuzuje pozornost i u široké veřejnosti. Publikace je rozdělena do deseti kapitol podrobně analyzujících jednotlivé sektory, jako je ropa, zemní plyn, uhlí, uran a jaderná.

Zajímavosti České republiky; Rejstřík; Proudly powered by WordPress | Theme: Sorbet by WordPress.com. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Rozumím Další informace. Close. Nutné. 109 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. září 2005 byl v Lisabonu podepsán Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Portugalské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie

Home page Geografie

V rámci zpracování výzkumného záměru ústavu se pracovníci oddělení podíleli na tvorbě řady tématických a syntetických map pro Atlas krajiny České republiky (2009). Toto národní mapové dílo prezentuje poprvé krajinu ČR v nových společensko-ekonomických podmínkách po roce 1989 Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně.

Materiály k předmětu Geografie České republiky 2 [KGG/GCR2

ï. Geografická charakteristika České republiky Poloha a rozloha státu. Přírodní poměry - povrch, podnebí a počasí, vodstvo, CHKO. Obyvatelstvo a sídla. ð. Ekonomická charakteristika České republiky Hospodářství - obecná charakteristika, rozdělení na regiony dle ekonomických ukazatelů 13. SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí. Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. prosince 2006 v Praze a dne 7. prosince 2006 v Rize bylo podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie 82 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. října 2008 byl v Praze podepsán Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Bulharské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie Mgr. Radko Martínek, senátor Parlamentu České republiky Vernisáž výstavy map 100 let proměn hranic našich regionů Na konferenci navázala vernisáž panelové výstavy map 100 let proměn hranic našich regionů, která se uskutečnila dne 17. října 2018 od 13:00 do 16:00 v prostorách Křižovnické chodby Národní knihovny.

Koncepce geografického vzdělávání eGeografie

 1. České Slezsko, v československém a českém kontextu obvykle označované jen jako Slezsko, je historické území na severovýchodě České republiky.Velkou většinou leží v Moravskoslezském kraji, jeho západní konec pak v kraji Olomouckém.V podstatě se jedná o část historického Slezska patřící od roku 1918 (resp. 1920 či 1923) Československu a od roku 1993 České.
 2. Geografie A Cestování na Martinus.cz. Nakupujte E-knihy online. Přes 17 000 e-knih Čtenářské recenze Slevy na bestsellery 25 %
 3. 2 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 2 1. Poloha, rozloha a historický vývoj České republiky rozloha : km 2 počet obyvatel : (2003) hustota zalidnění : 130,5 obyv. na km 2 matematicko-geografická poloha : S obec Lobendava ( ) J obec Vyšší Brod ( ) Z obec Krásná ( ) V obec Bukovec ( ) spojnice S-J = 278 km Z-V = 493 km délka hranic : 2293 km (Německo 810 km, Polsko 779 km.
 4. Typologie krajiny České republiky Publikováno z Fórum ochrany přírody (http://www.forumochranyprirody.cz) Typologie krajiny České republiky
Publikace a kurzy: Pedagogika | Elportál

Geografie 4 pro střední školy: Geografie České republiky

Typologie krajiny České republiky Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora geografie. Následuje kapitola mapující historický vývoj právní úpravy od sklonku Rakousko-Uherské monarchie až po reformu veřejné správy provedenou po vzniku samostatné České republiky. Pozornost je zaměřena především na popis a hodnocení dobových koncepc GEOGRAFIE. Vyhledávání. Věda o neustálých změnách a nekončícím poznávání. TVORBA PREZENTACE - KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Podíl odvětví na HPH Česka - 2013 - HPH_ČR_2013.pdf. Pracovní list - klikněte. Czech TOP 100 - klikněte. Skupinová práce - prezentace v následující hodině - HOSPODÁŘSTVÍ ČR_II.pdf. Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Poznámka: Učebnice má i elektronickou verzi ve formátu PDF na CD-ROM.) Učebnice pro střední školy. Voženílek, V., Fňukal, M., Nováček, P., Szczyrba (2002) Zeměpis 4: Zeměpis České republiky - s komentářem pro učitele. Olomouc: Prodos. Anotace: Hlavním tématem předkládané bakalářské práce je zevrubná analýza dopravního chování obyvatel Česka po roce 1989. Bližší zaměření elaborátu se věnuje problematice geografických aspektů a změn v prostorovém rozmístění využití jednotlivých dopravních prostředků po roce 1989, a zejména v analyzované dekádě 20012011

Geografie výsledků parlamentních voleb: prostorové vzorce

Studium geografie - Česká geografická společnos

Ministerstvo životního prostředí České republiky a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. Praha. 7 oddíl, s. 320, mapy č. 324-32 Videa do geografie Videa na Youtube Geografie pro školy Pro 6. ročník Pro 7. ročník Pro 8. ročník Pro 9. ročník Seminář z geografie Soutěže do geografie Kvíz o jedničku GPR Fotosoutěž Příležitostní soutěže Testy a kvízy Čtení o Zemi Geografické hry Tělesná výchova a sport Sport, sportovní hry Teorie sportu. Obor rozšiřuje základní soubor poznatků z jednotlivých dílčích disciplin sociální a fyzické geografie a rozšiřuje poznatky z regionální geografie světa, resp. České republiky. Důraz je kladen na individuální posuzování specifické problematiky v konkrétních regionech, hledání širších souvislostí a zákonitostí. HAMERNEHOVÁ, I. Geografie cestovního ruchu : Evropa . Plze ň : Aleš Čen ěk, 2008. 271 s. ISBN 978-80-7380-093-2. HORÁK, S. Geografie cestovního ruchu České republiky : Studijní materiály pro poslucha če Vyšší obchodn ě-podnikatelské školy [online]. leden 2005. 111 s. Dostupn

Geografie pro 2Průmysl a podnikání | Vybrané kapitoly ze socioekonomickéPtáci Lednických rybníků: nová brožura a mapa i díky PřFMapa Vodstva Afriky

Akademie věd České republiky. Geologický ústav, v.v.j. Anotace: Geologický ústav AV ČR, v.v.i. je mimo jiné také vydavatelem a spoluvydavatelem časopisů a publikací. Významné publikace jsou např. Geolines, mezinárodní časopis Geologica Carpathica a mezinárodní časopis Bulletin of Geosciences 2CR202 estovní ruch České republiky 6 2CR310 Destinační management 6 1FP212 Finance podniku 6 11F201 Finanční teorie, politika a instituce 5 2PL310 Lokální a regionální politika 4 2SE102 Geografie světového hospodářství 3 4IT302 Informatika 3 5EN105 Makroekonomie Makroekonomie I 4 3MI10 Povrch, podnebí, vodstvo, půdy ČR - pracovní list (.pdf) Biota a ochrana přírody - pracovní list (.pdf) odkazy: Prezentace ke všem tématům (včetně historie) na webu Mgr. Jindřicha Poláka; Cyklus České televize Krajinou domova; Cyklus České televize Krajinou domova I

 • Gentrifikace synonymum.
 • Home staging brno.
 • Límec na páteř.
 • Jak svázat čínské mince.
 • Platy učitelů od září 2017.
 • Spořič obrazovky fotky.
 • Family market kariera.
 • Aplikace na pozadí mac.
 • Pohřební služba sokolov ceník.
 • Tesco textil.
 • Atletická hala vítkovice.
 • Mega tsunami.
 • Dysplazie kyčelního kloubu.
 • Depilace šumperk.
 • Cpa halo 13 návod.
 • Šestá nemoc těhotenství.
 • Žebříček plevel.
 • Girgentanská koza.
 • Borovice sibiřská pěstování.
 • Bronchiální arteriografie.
 • Sety akvarijních rostlin.
 • Vlajky slovenska.
 • Zbrojní průkaz testy.
 • David caruso manželky.
 • Kosatce eshop.
 • Modrý slon sleva.
 • Brian austin green filmy.
 • Masaru emoto voda.
 • Jak darovat voucher.
 • Hvězdná brána: hluboký vesmír.
 • South park season 22 episode 1.
 • Šankhaprakšálana cviky.
 • Mikrofilamenty.
 • Frappuccino starbucks recept.
 • Koláč s máslovou dýní.
 • Saab aerospace brno.
 • Atopický ekzém detoxikace.
 • Nelly film.
 • Karburátor briggs stratton.
 • Koupaliště žabčice.
 • Spartakovo povstání prezentace.