Home

Zkrácené citace pod čarou

Jak na poznámky pod čarou ve Wordu Formatovani-dokumentu

Vytvoření poznámek pod čarou v bakalářské nebo diplomové práci je triviální záležitostí. Existuje však značné množství lidí, kteří se snaží poznámky vytvořit manuálně. Správně vytvořená poznámka pod čarou za nás automaticky pracuje v následujících věcech: Automaticky získává číslo, které je v celém dokumentu unikátní; Při vložení nové. Na konci strany pak pod čarou napíšeme právě dané symboly, které nám odkazují na citovanou větu. Pod čarou pak již píšeme jen citaci. Se správnou citací nám pak může pomoci web citace.com. Pamatujte, že poznámka pod čarou musí vždy uvozovat na odkaz v textu, který je právě na té dané straně citace jako poznámky pod čarou a zároveň v celkovém soupisu na konci práce. Obvyklé označení stránky s citacemi je: Literatura, Soupis bibliografických citací nebo Použité zdroje (zahrnuje všechny typy dokumentů včetně elektronických). Citace se řadí abecedně (nejprve názvy s číslem na začátku, poté písmena) Pokud při tvorbě dokumentů ve Wordu potřebujete k textu přidat doplňující informace, vysvětlivky, komentáře nebo odkazy k textu, použijte funkci Poznámky pod čarou . Text poznámky pod čarou může mít libovolnou délku a lze ho formátovat stejným způsobem jako jiný text Trochu jiný je způsob citování konkrétního místa v textu, většinou v poznámkách pod čarou. Tomuto způsobu citací, který je modifikací prvního, je věnován oddíl D. A. Citace pramenů. Rozlišujeme citace podle druhu materiálu, v zásadě listiny, úřední knihy, aktového materiálu nebo jednotliviny v archivu

PRAVIDLA PRO BIBLIOGRAFICKÉ CITACE - aktualizace ŘÍJEN 2008. Poznámky označené horní indexovou číslicí v textu mohou být uvedeny na příslušné stránce pod čarou, za kapitolou nebo na závěr práce. Odkazy (zkrácené citace) v textu je možné provést třemi způsoby Dále se podrobněji podíváme jen na jednu z norem, ISO 690 (ČSN ISO 690 Bibliografické citace. které se nyní vztahuje k číslu poznámky pod čarou (poznámky přitom mohou být umístěny na odpovídající stránce, na konci kapitoly nebo na konci celého textu). V poznámce pod čarou uvedete buď odkaz v podobě jména autora a. Bibliografické citace a odkazy podle nové normy ČSN ISO 690 z března 2011. Návod jak citovat literaturu. Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace Poznámky pod čarou (nebo na konci dokumentu) jsou řazeny tak, jak se odkazy vyskytují v textu. Soupis literatury je řazen podle abecedy Příklad citátu Citace je krátká forma bibliografického záznamu umístěná buď v závorkách uvnitř textu citujícího dokumentu, nebo připojená jako poznámka na straně textu pod čarou, na konci textu kapitoly nebo na konci celého textu dokumentu. (Bratková, 2008, s. 7) 8 9

Dobrý den, mám na vás prosbu. Píšu diplomovou práci kde na konci mám podle normy seznam zdrojů a používám metodu poznámky pod čarou. Myslím, že seznam na konci práce mám správně, ale nejsem si jistá se správným psaním poznámek pod čarou. Předpokládám, že ty se píšou v nějaké zkrácené formě. U knihy jsem našla, že se píše pouze autor, název a strana 2) Všechny citace v textu nebo i jen zmínky o dílech by měly být opatřeny poznámkami pod čarou s přesným odkazem na citované dílo. Čísla odkazů v textu se v souvislém textu přitom vždy musí nacházet za interpunkčními znaménky. Tzv. sekundární čili zprostředkované citace je třeba omezit na nezbytné minimum

hlavní rozdíl mezi citací a poznámkou pod čarou citace je obvykle obsažena v samotném textu, zatímco poznámky pod čarou jsou uvedeny v dolní části stránky. Co je to citace. Citace označuje zdroj vašich informací. Říká čtenářům, odkud jste vzali nápady a informace. To se provádí v samotném textu →ve Wordu fce vložit poznámku pod čarou → každá citace má své číslo (horní index) → citaci pod čarou lze uvádět ve zkrácenépodobě. Struktura zkrácené podoby: 23 PŘÍJMENÍ, jméno autora. Název, strana. (případně další údaje nutné k dohledání v seznamu použité literatury, u el. zdrojů i internetový.

Jak správně psát poznámky pod čarou - StudentMa

Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 Olga Biernátová, Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Jan Skůpa, Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna Připomínkovali: Eva Bratková, Dagmar Čerňová, Věra Eliášová Ve zkrácené citaci vynecháváme bibliografické údaje, název práce nezkracujeme. Ve zkrácené citaci článku v časopisu nebo kapitoly v knize je název článku (kapitoly) kurzivou. Při citování téhož díla v bezprostředně následující poznámce pod čarou použijeme Ibidem., případně Ibidem, s. 100 Jak vytvořit seznam použitých zdrojů či jakou metodu citace použít. Metoda citace je způsob, jakým odkazujeme v textu na bibliografické citace - může se jednat o poznámky pod čarou, číselné odkazy nebo harvardský (autor-datum) systém. Jednotlivé metody citace si rozebereme později samostatně. Číst dál Zkrácené formy odkazů v poznámkách pod čarou. Z popisu, jak vypadají jednotlivé odkazy na zdroje v textu, je patrné, že poznámky pod čarou jsou nejméně úsporné. Uvádění stále všech potřebných informací podle citační normy v každé poznámce zvyšuje počet znaků, které jsou ale duplicitní Odkaz na zdroj citace může být umístěn buď v podobě tzv. zkrácené citace přímo v textu práce v závorce, anebo formou zkrácené citace či úplné citace umístěné v poznámce pod čarou (která může být umístěna buď přímo na stránce v práce, kde se citace vyskytuje, anebo na konci celého textu prác

Není potřeba, aby se zkrácené citace odkazovaly na číslo plné citace, jak to v některých manuálech vidíme. Za chybu se pokládá, je-li jeden zdroj uveden pod čarou plnou citací více než jednou. Pokud uvádíte plné citace takto v průběžných poznámkách, ČSN ISO 690 umožňuje bibliografii na konci vynechat Jednou z možností je použití horního indexu na konci citovaného nebo parafrázovaného úseku textu a umístění poznámky s bibliografickým údajem pod čarou. Vhodnější je však uvádět citace přímo v textu ve zkrácené verzi: (Jméno autora, rok vydání díla, strana) Poznámky pod arou Doporuení • Není v SN ISO 690: Citaci pod arou lze uvádět ve zkrácené podobě, pokud lze další údaje dohledat v soupisu použité literatury na konci práce: autor, název, strana, případně další údaje nutné k dohledání v seznamu použité literatury

Jak na poznámky pod čarou - JNP

Jak správně citovat KamPoMaturitě

Bibliografická citace: Jak správě citovat zdroje podle

27. Microsoft Word - křížový odkaz

 1. Microsoft Word – Úprava seminární práce
 2. Jak na citace - harvardský styl ve Wordu
 3. Přečteno 176
 4. JAK CITOVAT V DIPLOMCE A VYHNOUT SE PLAGIÁTU?

Video: Jaký bude můj příští vztah? Koho potkám? / Pro nezadané - nadčasový výklad karet

ADVENT - 6.prosince - Knihomolské zkratky a pojmy

 1. JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI?✍ Kdy začít psát & V jakém čase–za týden🚨? (Diplomovou, Seminární)✅
 2. JAK NAPSAT (DOBROU) BAKALÁŘSKOU / DIPLOMOVOU PRÁCI? 🎓 úvod, struktura, zdroje, formátování aj.
 3. JAK JSEM ODHALIL PLAGIÁT DIPLOMOVÉ PRÁCE I BEZ ČTENÍ?
 4. Jak udělat online přednášku, aby studenty bavila? 👩‍🏫👨‍🏫

Vlogmas 2020 #4 - TAG Problémy čtenáře

 1. [JÁ SI TĚ OBLÉKNU] Jak ušít rostoucí obal na knihu
 2. Utajené dějiny Čech 1 a 2 audio-kniha část 1
 3. Návod na šítí, obal na knihu
 4. 26 poznamka pod carou x264
 5. Jak vkládat citace do DUM
 6. Zjednodušte si citování - MODUL 1 - Úvod do citování a plagiátorství
 • Seznam členů čssd.
 • Neofema ruzova.
 • Ultimate predator.
 • Samolepky na xbox one.
 • Me volejbal ženy 2017.
 • Nasa falcon 9 launch live.
 • Odpadkový koš tesco.
 • Čistec vlnatý.
 • Vag com verze.
 • Autodrom online.
 • Dušené hovězí hrudí.
 • Nevus simplex lecba.
 • Laguna sport brno otevírací doba.
 • Fototiskárna epson.
 • Magnesium ucinky.
 • Axolotl prodej zlín.
 • Queen the show must go on jiné verze této skladby.
 • Five seven cena.
 • Ziggy horváth životopis.
 • Indie taxi.
 • Pumpava obecná účinky.
 • Župan sparta.
 • Šaty na promoci jako host.
 • Pavel fischer senát.
 • Půjčovna bednění ostrava.
 • Pokemon mew.
 • Vzp praktičtí lékaři.
 • Jak napsat háček nad písmenem.
 • Hemeroidy v pubertě.
 • Trpaslictví.
 • Musashi ship.
 • Kočárky jasmine recenze.
 • Tinnitus meditace.
 • Páteřní síť internetu v čr.
 • Baret francouzský.
 • Mytí oken octem.
 • England tesco.
 • Jaké světlo do kuchyně.
 • Revma u deti.
 • Chanel gabrielle vzorek.
 • Mezenchymální kmenové buňky.