Home

2. lékařská fakulta výsledky přijímacího řízení

2. lékařská fakulta Univerzity Karlov

 1. Nejžádanější lékařská fakulta v České republice. Kalina T, Bakardjieva M, Blom M, Perez-Andres M, Barendregt B, Kanderová V, Bonroy C, Philippé J 6, Blanco E, Pico-Knijnenburg I, Paping JHMP, Wolska-Kuśnierz B, Pac M, Tkazcyk J, Haerynck F, Akar HH, Formánková R, Freiberger T, Svatoň M, Šedivá A, Arriba-Méndez S, Orfao A, van Dongen JJM, van der Burg M. Frontiers in.
 2. imálním počtem bodů 49.
 3. 2. lékařská fakulta výsledky přijímacího řízení 2. lékařská fakulta Univerzity Karlov . Přijímací řízení se zahajuje podáním řádně vyplněné přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím NAHLÍŽENÍ DO SPISU Po oznámení rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení má Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty

Podmínky případného dodatečného přijímacího řízení jsou shodné s těmito podmínkami s výjimkou stanovených termínů a předpokládaného počtu přijímaných (viz Řád přijímacího řízení UK, čl. 8). 7.2 Dodatečné přijímací řízení je samostatné řízení Výsledky přijímacího řízení Lékařská fakulta OU Oficiální internetové stránky Ostravské univerzit

Výsledky příjímacího řízení. Organizace přijímacího řízení je spravována jednotlivými fakultami individuálně, proto níže na této stránce najdete odkazy na weby fakult - konkrétně na stránku, na které najdete aktuální výsledky přijímacího řízení Výsledky přijímacího řízení 2020/2021 Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 Lékařská fakulta UP v Olomouci vyhlašuje pro akademický rok 2021/2022 přijímací řízení ke studiu v magisterských studijních programech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství Kontakt. 1. LF UK Praha Kateřinská 32 121 08 Praha 2. Tel.: 224 961 111 Fax: 224 915 413 Email: office@lf1.cuni.cz IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208. Úřední hodiny. Kontakt Lékařská fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Hněvotínská 3 775 15 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 632 009 lekarska.fakulta@upol.cz (sekretariát děkana) Podrobné identifikační údaj

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Kamenice 5, 625 00, Brno, Česká republika, IČ: 00216224, DIČ: CZ 00216224, tel.: +420 549 491 111 Jak se k nám dostanete Kontaktujte nás Správa web Lékařská fakulta Ostravská univerzita Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Vítkovice. telefon: +420 597 091 702 +420 553 461 702. e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ6198898 Lékařská fakulta. Kamenice 5, 625 00 Brno, Česká republika. GPS: 49°10'38.243N, 16°34'23.827

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity změnila kritéria přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022. Nad rámec již dříve existující možnosti prominout přijímací zkoušku na základě excelentního prospěchu na střední škole mohou nyní úspěšní řešitelé předmětových olympiád kategorie A, SOČek či. Je rozdělena na a) písemné testy z biologie, fyziky, chemie (celkem 75 otázek, každá správně zodpovězená otázka hodnocena 2 body) a na b) písemný test všeobecných předpokladů pro studium medicíny (30 otázek, každá hodnocena 3 body). Termíny přijímacího řízení: Datum ověření (přijímací zkoušky): od 11. 6. 2020. Neuspěli jste u prvního kola přijímaček na Univerzitu Pardubice? Nepropásněte další kolo přijímacího řízení a zkuste to ještě jednou! Šance na přijetí ke studiu je stále vysoká! Přehled oborů na Fakultě filozofické, které jsou nabízeny ve 2. kole přijímacího řízení naleznete zde. Jak snadno a rychle vyplnit elektronickou přihlášku ke studiu Lékařská fakulta v Hradci Králové Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové Tel.: 495 816 111 . Další kontaktní informac

Lékařská fakulta v Hradci Králové je nejstarší vysoká škola ve východních Čechách. Byla založena 13. října 1945 jako první z lékařských fakult ihned po druhé světové válce a stala se součástí Univerzity Karlovy, nejstarší univerzity ve střední Evropě a na sever od Alp Ubytování v průběhu přijímacích zkoušek fakulta nezajišťuje. Druhé kolo přijímacího řízení V případě, že nebude naplněna kapacita některých programů, může děkanka fakulty vyhlásit pro tyto obory druhé kolo přijímacího řízení. Případné informace o něm budou zveřejněny na těchto stránkách nejpozději. Přijímací řízení Noví studenti Všeobecného a Zubního lékařství jsou přijímáni na základě výsledků písemného testu z fyziky, chemie, biologie. U přijímacího řízení jsou zohledněny studijní výsledky na střední škole formou bonifikace za matematiku a olympiády z těchto předmětů: biologie, chemie, fyzika a.

Ostravská univerzita 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje dodatečné přijímací řízení (2. kolo) pro akademický rok 2020/21 u vybraných bakalářských a magisterských studijních programů Podmínky přijímacího řízení; Harmonogramy přijímacího řízení; Výsledky příjímacího řízení; Odvolací a doplňovací řízení; Přijímání ke studiu dle § 49 odst. 3, zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách, v platném znění; Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízení Výsledky přijímacího řízení Lékařská fakulta UK v Hradci Králov DODATEK k dokumentu Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské Upřesňující požadavky jednotlivých ateliérů na elektronické portfolio v 1. části přijímacího řízení. Přijímací řízení Přijímací řízení 2. kolo. Přijímací řízení na fakultách, se kterými máme dvouoborové kombinace: Přírodovědecká fakulta. Filozofická fakulta . Rozpis přijímacího řízení na PF UJEP pro rok 2020/2021 (všechny programy) Rozpis přijímacího řízení. Rozpis přijímacího řízení 2. kol Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 na Masarykově univerzitě proběhlo v období březen-polovina listopadu 2020. Přijímací zkouškou do pomaturitního studia v přijímacím řízení 2020/2021 byl Test studijních předpokladů (TSP) - na všech fakultách MU kromě Lékařské fakulty, Farmaceutické fakulty, Fakulty sportovních studií a Fakulty sociálních.

Průběh přijímacího řízení — uložení přihlášky, termíny přijímací zkoušky, výsledky 1. kola, celkové výsledky přijímacího řízení — můžete sledovat po přihlášení v informačním systému Výsledky přijímacího řízení - rok 2010. Výsledky přijímacího řízení uchazečů; Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (2010) Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů (2010) Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na PdF OU v Ostravě v roce 201 Přijímací řízení se řídí příkazem děkana 37/2019 - Vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 do akreditovaných doktorských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia se standardní délkou studia čtyři roky s 3. lékařská fakulta. Univerzita Karlova. Ruská 87, 100 00 Praha 10 Ostravská univerzita 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 u vybraných bakalářských a magisterských studijních programů Zprávy o přijímacím řízení Statistiky a výsledky přijímacího řízení na JU za rok 2020. Statistiky a výsledky přijímacího řízení na JU za rok 2019. Statistiky a výsledky přijímacího řízení na JU za rok 2018. Statistiky a výsledky přijímacího řízení na JU za rok 201

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení, neváhejte! K 19. srpnu 2020 opět otevíráme e-přihlášku pro následující bakalářské studijní programy a obory na doplnění kapacity - máme ještě místo, máte-li.. Prodloužený termín podávání přihlášek je na fakultě lékařské, druhé kolo přijímacího řízení je vyhlášeno na fakultě pedagogické a filozofické. Přihlášku si tak můžete podat na tyto obory: Lékařská fakulta: Všeobecné lékařství Zubní lékařství U obou oborů jde o výuku v angličtině 2. kolo přijímacího řízení otevře od 29. června také Ústav soudního inženýrství, a to pro navazující magisterské studijní programy Expertní inženýrství v dopravě, Realitní inženýrství a Řízení rizik technických a ekonomických systémů. Autor: Igor Šef

Výši poplatku stanovuje fakulta. Spolu s podáním přihlášky se vyžaduje doklad o zaplacení správního poplatku při přijímacím řízení, poplatek se hradí buď platební kartou nebo bankovním převodem. Přihláška bude zaevidována až po zaplacení poplatku, poplatek se nevrací. Statistiky přijímacího řízení pro. Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do bakalářského studia. Fakulta stavební, přijímací řízení, Thákurova 7, 166 29 Praha 6. Bez zaslání tohoto tiskového výstupu z elektronické databáze nemůže být přihláška zařazena do přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení budou uchazečům.

Chci studovat / Přijímací řízení / Výsledky přijímacího řízení Informace k průběhu přijímacího řízení 2020/21 bakalářské studiu Výsledky přijímacího řízení Den otevřených dveří Studium; Aktuality I. kolo přijímacího řízení. Den otevřených dveří: 2. 2. 2021 Přihlášky ke studiu přijímáme do 31. 3. 2021 (bakalářské a navazující magisterské studijní programy) Fakulta veřejných politik v Opavě. Výsledky 2. kola přijímacího řízení do bakalářského i navazujícího studia jsou zveřejněny a naleznete je na odkazu: Fakulta ekonomicko-správní. V případě, že chce uchazeč požádat o prominutí přijímacího řízení před začátkem přijímacího řízení, zašle nejpozději do konce dubna (pro 1. kolo přij. řízení) na adresu Pedagogická fakulta UHK, Studijní oddělení, Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové žádost o prominutí přijímací zkoušky spolu s.

Lékařská fakulta v Plzni Univerzita Karlov

2. lékařská fakulta výsledky přijímacího řízení ..

Přijímací řízení - Univerzita Karlov

1

Výsledky přijímacího řízení / Lékařská fakulta O

Fakulta Veterinární hygieny a ekologie vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do studijních programů Bezpečnost a kvalita potravin a Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii. Přihlášky se mohou podávat do 17. 7. 2020. Kontakt: Sylva Řezáčová, Tel: +420-54156 2797, e-mail: rezacovas@vfu.c Výsledky přijímacího řízení budou na konci května 2021 zveřejněny na úřední desce FSpS a v e-přihlášce. Studijní oddělení FSpS výsledky uchazečům či jiným osobám telefonicky, elektronicky (e-mail) ani jinou formou nesděluje. Zprávy a statistiky o výsledcích přijímacích zkoušek 202 Výsledky přijímacího řízení. Zpráva o přijímacím řízení podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení: od 11. 5. 2020 do 2. 8. 2020, podávání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení: od 31. 8. 2020 do 13. 9. 2020 Informace o přijímacím řízení. V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání Vážení zájemci o studium, děkan Dopravní fakulty Jana Pernera vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských oborů: ️ Dopravní marketing, management a logistika, ️ Technologie a řízení dopravy (Technologie a řízení dopravních systémů nebo Logistické technologie), ️ Dopravní stavitelství, ️ Dopravní prostředky (Kolejová nebo Silniční vozidla) ️.

Výsledky přijímacího řízení / Ostravská univerzit

 1. Fakulta logistiky a krizového řízení Studentské náměstí 1532 686 01 Uherské Hradiště Česká republika tel.: + 420 57 603 2080 e-mail: dekanat@flkr.utb.cz IČ: 70883521 DIČ: CZ70883521 Bankovní spojení: 27-1925270277/0100. Ochrana osobních údajů Prohlášení o přístupnost
 2. Přijímací řízení na Filozofické fakultě. Vážené uchazečky, vážení uchazeči, níže uvedené informace a termíny se mohou změnit s ohledem na zavedení mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19
 3. Přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 na Masarykově univerzitě proběhlo v období březen - říjen 2015. Podrobné zprávy o výsledcích jsou uvedeny pod odkazy na jednotlivé fakulty MU. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení. Právnická fakulta; Lékařská fakulta; Přírodovědecká fakulta; Filozofická fakulta
 4. V případě, že se uchazeč nezúčastní přijímacího řízení na PdF MU, fakulta nevrací poplatek za služby spojené s přijímacím řízením. PdF MU nezajišťuje ubytování uchazečů v průběhu přijímacích zkoušek. Studijní oddělení PdF MU nesděluje výsledky přijímacího řízení telefonicky ani e-mailem
 5. Výsledky přijímacího řízení; Přehled programů na FHS; Praktické informace. výsledky zveřejníme do 2. července 2021 pozvánku k zápisu pošleme na tvůj e-mail zápisy bývají v červenci Fakulta humanitních studií.

Úřední deska: Lékařská fakulta U

ČVUT - Fakulta elektrotechnická - Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2020/202 Filozofická fakulta vyhlašuje přijímací řízení na navazující magisterský studijní program Učitelství francouzštiny pro střední školy. Podmínkou přijetí na navazující magisterská studia je absolvování bakalářského nebo magisterského studia a úspěšné složení přijímací zkoušky

Výsledky přijímacího řízení - 1

Lékařská fakulta U

Přírodovědecká fakulta a Fakulta sociálích studií vyhlásily 2. kolo přijímacího řízení do vybraných oborů. Využijte druhé šance a podejte si přihlášku na Ostravskou univerzitu. Dvě z fakult Ostravské univerzity vyhlásily druhé kolo přijímacího řízení 2. lékařská fakulta 3. lékařská fakulta Lékařská fakulta v Plzni Lékařská fakulta v Hradci Králové Farmaceutická fakulta Filozofická fakulta Výsledky přijímacího řízení byly po rozhodnutí děkanů fakult (rozhodnutí byla vydáván agenda přijímacího řízení - zpracování přihlášky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia, úvod do studia, Imatrikulace; proděkanka pro přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. - konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emaile Ekonomická fakulta JU spustila v souvislosti se získáním akreditací nových studijních programů 2. kolo přijímacího řízení. Příjem přihlášek do 2. kola od 10. 6. do 17. 7. 2020. Důležité termíny pro 1. kolo přijímacího řízení

3

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity MUNI ME

Přijímací řízení má 4 části (motivační video, životopis, esej a interview) a 2 kola (hodnocení podkladů pro přijímací řízení, hodnocení průběhu přijímacího řízení). Více zde. Pro přípravu k přijímací zkoušce vydává fakulta dvě příručky z předmětů matematika a cizí jazyk Lékařská fakulta patří k prvním fakultám Masarykovy univerzity, které vznikly při jejím zda je vaše přihláška v pořádku přijata. Do přijímacího řízení budou přijaty elektronické přihlášky podané do 28. února 2011 (na navazující budou dále zohledněny studijní výsledky z bakalářského studia. Uchazeč. Výsledky Publikační databáze Přehled významných výsledk Fakulta / Uchazeči o studium / Podmínky přijímacího řízení Podmínky přijímacího řízení Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova Albertov 6 128 00 Praha 2 dekan@natur.cuni.cz. 221 951 111 Další kontakty. Lékařská fakulta v Plzni - přijímací řízení pro akademický rok 2020/21 Studium bude probíhat na uvedených fakultách UK a na vybraných ústavech AV ČR a MZ ČR. Informace o studijních oborech lze získat na děkanátech uvedených fakult (viz odkazy výše) Vzhledem k aktuální situaci v nadcházejícím přijímacím řízení (nástup v akademickém roce 2020/2021) jsme provedli změny, které schválil Akademický senát FSV UK na svém květnovém zasedání. Pokud není uvedena změna, zůstávají podmínky v aktuálním znění

Výsledky výzkumu a vývoje Doktorské studium Fakulta biomedicínského inženýrství nabízí zájemcům o studium přípravné kurzy (výběr kurzu dle podmínek přijímacího řízení do příslušného studijního programu). Bakalářské studium#bakalarske Výsledky 2. kola přijímacího řízení. Zveřejněny byly výsledky hodnocení 2. kola přijímacího řízení. Najdete je na úřední desce. Patří do rubriky: Aktuality 2016/2017, publikováno: 29. května 201

Lékařská fakulta O

Fakulta Kontakty Lidé Adresa a fakturační údaje Podatelna Výsledky výzkumu a vývoje Doktorské studium Habilitační a jmenovací řízení Informace pro veřejnost Úřední deska ČVUT Závěrečné zprávy z přijímacího řízení. 2020/2021 OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Uchazeč > Výsledky přijímacího řízení Ostravská univerzita Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (FSS / 2018

Lékařská fakulta - Přijímací řízení na L

 1. 2020 zveřejněny výsledky přijímacího řízení do magisterského studia pro uchazeče, kteří absolvovali bakalářské studium na FSv ČVUT. Pro ostatní uchazeče budou výsledky zveřejněny v září po ukončení přijímacího řízení. Fakulta se bav í, žije svůj.
 2. Statistiky přijímacího řízení na akademický rok 2020/2021. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Zadání, výsledky, další informace a podrobnější statistiky zobrazíte kliknutím na název fakulty. Život na VUT Atmosféra VUT; Prostory školy.
 3. PŘIJÍMAČKY DO BAKALÁŘE DISTANČNĚ! Přijímací zkoušky se s ohledem na současnou situaci uskuteční ON-LINE! Přihlášku vyplňte na adrese eprihlaska.zcu.cz a současně na této adrese uložte portfolio svých prací, a to nejpozději do 30. listopadu 2020. Uchazeči, kteří postoupí do druhé části přijímací talentové zkoušky, budou plnit úkoly distančně
 4. Přijímací řízení zahajuje dne 1. 12. 2019 - otevření elektronických přihlášek. Ukončení příjmu přihlášek 31. března 2020 pro 1. kolo přijímacího řízení. Přístup k E-přihlášce je vždy u každého studijního oboru. _____ Mapa areálu - jak se k nám dostanet
 5. Lékařská fakulta Komenského nám. 2, Brno, 662 43 Tel.: 549 494 710, 549 496 767, 549 498 188, 549 498 076, 549 496 782, 549 498 283, Do přijímacího řízení na bakalářské a magisterské obory budou přijaty správně podané elektronické přihlášky do 28. února 2010 (na navazující.

Uchazeči Lékařská fakulta Masarykovy univerzity MUNI ME

 1. 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2018 / 2019 20. července 2018. Chceš vyčnívat, být kreativní, ukázat, co v tobě je a hlavně se netratit na trhu práce? V tom případě jsi správně na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně
 2. Výsledky. Počet podaných přihlášek pro ak. rok 2020 bude zveřejněn v polovině května 2020. Výsledky přijímacího řízení 2020 budou. zveřejněny na úřední desce FSpS; v e-přihlášce; Studijní oddělení FSpS výsledky uchazečům či jiným osobám telefonicky, elektronicky (e-mail) ani jinou formou nesděluje
 3. istrativní poplatek
 4. Fakulta. Informace o fakultě Podmínky přijímacího řízení 2021/2022; Termíny přijímacích zkoušek; Katedra matematiky a didaktiky matematiky Bc. 1 výsledky 1 Bc. 2 výsledky 2. Katedra občanské výchovy a filozofie Bc. ZSV NMgr. jednoobor i dvouobor. Katedra pedagogiky
 5. 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA 2021/2022. Přihláška spuštěna od 1. 6. do 15. 7. 2021 na odkaze: eprihlaska.utb.cz. V případě, že bude naplněna kapacita některého programu, může děkan FaME zrušit pro tento program druhé kolo přijímacího řízení
 6. istrativního poplatku. Ad
 7. Termíny přijímacího řízení na Přírodovědecké fakultě. Termín podávání přihlášek: do 15. března 2020. Den otevřených dveří: 24. ledna 2020. Jak se přihlásit. Přihlášku je možné podat pouze elektronickou formou (e-přihláška). Při podání e-přihlášky postupujte následovně

Zprávy z přijímacích řízení Podmínky pro přijetí 2020/2021 Bakalářské studijní programy. SD 10/2019. Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2020/2 › L0kařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě• Syllabova 19 IČ 61988987 • DIČ CZ61988987 703 00 Ostrava 3 • Česká republika • telefon +420 597 091 702 Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. ú. 931761/0710 fax +420 596 781 630 • fzs.osu.cz 3 hranice úspěšnosti u přijímacího řízení: 3

Výsledky přijímacího řízení Výsledky přijímacího řízení Dopravní fakulta Jana Pernera. Katedry. Katedra informatiky v dopravě. VÝSLEDKY. O přijetí uchazečů rozhoduje děkanka fakulty na základě doporučení přijímací komise. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději: 8. 2. 2021 - studijní program Multimédia a design, Teorie a praxe animované tvorby a studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby 2. 7 Lékařská fakulta Plzeň, kdy budou výsledky přijímacího řízení? Zdravím, nevíte kdy budou výsledky přijímacího řízení na lékařskou fakultu v Plzni, slyšel jsem, že to má být v půlce července, ale přijde mi trošku jako blbost, že by to trvalo měsíc

Vedle řádného vysokoškolského studia nabízí Lékařská fakulta v rámci jednotlivých studijních programů absolvování jeho vybrané splnění podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 studia v akreditovaném studijním programu pouze na základě splnění podmínek stanovených pro přijímací řízení 2/2020 Organizace přijímacího řízení ke studiu v magisterském studijním programu Světová ekonomika na PEF v akademickém roce 2020/2021 narizeni-dekana-pr.-zk.-2020-magisterske-s-hlavickou.pdf: Velikost 201.62 kB: Stáhnout soubo Statistiky přijímacího řízení Výsledky přijímací zkoušky do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů V rámci odvolacího řízení na fakultě je provedena kontrola vyhodnocení písemné přijímací zkoušky a posouzení důvodů podání odvolání. Děkan může odvolání vyhovět a. Testy z přijímacího řízení 2019/20. Bakalářské studium. Testy studijních předpokladů (SPF), klíč. Online testy studijních předpokladů. Testy ze studijních programů. angličtina s klíčem; evroá studia, mezinárodní vztahy, politická komunikace a politický marketing, politologie ; japonská filologie: verze 1, verze 2. 12. 2020, 6. 2. 2021, 6. 3. 2021 a 28. 3. 2021. Ostatní termíny konání NSZ Fakulta podnikatelská nezohledňuje. Pokud podmínku splníte, zašlete do 23. 4. 2021 na fakultu: ŽÁDOST O PŘIJETÍ - formulář k vytištění; CERTIFIKÁT o výsledku OSP (resp. VŠP) - originál nebo úředně ověřenou kopi

Výsledky budou zveřejněny 22. 6. 2011. Informovala o schválení podmínek přijímacího řízení ke studiu na LF UP pro akademický rok 2012/2013. Proděkanka doc. Sovová Lékařská fakulta UP v Olomouci. hranice úspěšnosti u přijímacího řízení: 31 › L0kařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě• Syllabova 19 IČ 61988987 • DIČ CZ61988987 703 00 Ostrava 3 • Česká republika • telefon +420 597 091 702 Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. ú. 931761/071 Hudební fakulta . JAMU . EN fakulta . Fakulta Orgány a vedení Studijní programy Elektronická přihláška ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu Výsledky přijímacího řízení Studijní oddělen. Domů › Přijímací řízení: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav fyziologie vypisuje mimořádný termín přijímacího řízení. Výsledky vědy a výzkumu pomáhá dále aplikovat do praxe Otevření 2.etapy přijímacího řízení pro české studijní programy na FŽP pro akademický rok 2020/2021 otevreni-2.etapy-prijimaciho-rizeni-pro-ceske-studijni-programy-na-fzp-pro-akademicky-rok-2020-2021.pdf: Velikost 765.67 kB: Stáhnout soubo

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2010/2011 C-N2007 Nařízení děkana č. 7/2020 Druhé kolo přijímacího řízení ke studiu s počátkem studia v ZS 2020/202 Doporučená literatura k přijímacímu řízení Informace o přijímacím řízení 2018/2019 Přijímací řízení proběhlo 11. - 15. 6. 2018 pro všechny bakalářské a magisterské obory a dále pak 30 Mezi základní činnosti patří mimo jiné organizace zápisů do studia, poskytování informací týkajících se přijímacího řízení na fakultu, účelových stipendií, státních závěrečných zkoušek, disertačních prací či promocí. 2. Lékařská fakulta. 3. Lékařská fakulta

Fakulta umění Ostravská univerzita Podlahova 3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory. telefon: +420 597 092 902 +420 553 462 902 . e-mail: Č: 61988987, DIČ: CZ6198898 Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské *.PDF Vyhláška děkana č. 19D/201 Z důvodu nenaplněné kapacity v bakalářském a navazujícím magisterském studiu vyhlašuje děkanka Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice konání druhého kola přijímacího řízení v těchto studijních programech a specializacích: Bakalářské studium Hospodářská politika a veřejná správa - kombinovaná forma: Veřejná ekonomika a správa Ekonomika a organizace. Podání přihlášky je podmínkou přijímacího řízení. Termín podání přihlášek pro akad. rok 2021/2022 pro studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba) je v době od 1 Výsledky přijímacího řízení 2017 budou zveřejněny ve Studijním informačním systému Univerzity Karlovy. Více na http://www.lf3.cuni.cz/3LF-1079.htm

 • Zánět zubu vliv na plod.
 • Pálení žáhy po jogurtu.
 • Ashtanga yoga wiki.
 • Kráva film youtube.
 • Infekce podléhající hlášení světové zdravotnické organizaci.
 • Brian austin green filmy.
 • Rare mounts wow wotlk.
 • Brusle.
 • Karup nábytek.
 • Riskuj online hra zdarma.
 • Vzorník barev ral.
 • Sala samobójców online.
 • Elba fauna.
 • Korte trenink 5x5.
 • Příklady finanční gramotnost.
 • Boční plank.
 • Háčkované bačkůrky návod zdarma.
 • Spálení vlajky.
 • Lloyds bank czech republic.
 • Kaligram básně.
 • Ikea polička kuchyně.
 • Kupní smlouva garáž 2019.
 • Obsah.
 • Sebevražda brno 2019.
 • Žoky second hand.
 • Penzion s bazénem.
 • Mládě želvy.
 • Kořenová zelenina ukázkové druhy.
 • Prkna rhombus.
 • Silvercrest image scan.
 • Praxe na střední škole.
 • Vodní polo muži.
 • Požáry zlínský kraj.
 • Richard madden marvel.
 • Útulek pro fretky praha.
 • Bolest hlavy po jednom pivu.
 • Situace v kldr.
 • Koupelna ze sádrokartonu.
 • Restaurace s grilem na stole.
 • Druhá sv.
 • Cb vysílání.